E-mentorointi tukee työhyvinvointia ja vuorovaikutusta

E-mentorointi eli vertaisuuteen perustuva ryhmätoiminta verkossa on hyödyksi monenlaisissa tilanteissa. Sitä hyödynnetään esimerkiksi työpaikoilla organisaation sisäisissä kehitysohjelmissa, uusien työntekijöiden orientoimisessa sekä etätyöskentelyn välineenä.

Erityisesti poikkeusaikana etätöiden yleistyessä verkon kautta tapahtuvan vertaistuen tarve on kasvanut. Moni saattaa kokea jääneensä rajoitusten keskellä yksin ja normaali työpaikan sisäinen kanssakäyminen on vähentynyt.

E-mentorointi mahdollistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja parantaa työhyvinvointia.

Henkilö pitelee kynää kädessään ja kirjoittaa paperille pöydä ääressä. Pöydällä on kahvikuppi.

Humak on mukana kehitystyössä

E-mentoroinnin kehitys aloitettiin Humakissa vuonna 2013 eMessi2-hankkeen myötä, jonka tarkoituksena oli edistää työn hallintaa arjessa, työhön liittyvää oppimista ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä. eMessi2-hankkeesta ja sen tuloksista voit lukea lisää hankkeen loppuraportista Theseuksesta.

Parhaillaan käynnissä oleva Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien eKollega -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan e-vertaismentoroinnin malli yrittäjille. Toiminta suunnitellaan yrittäjien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta ja toteutetaan kokonaan verkossa. Hankkeessa on mukana 24 yrittäjää. Lue lisää eKollegan verkkosivuilta.

Vuosina 2018 ja 2019 Humak toteutti e-mentorointitoimintaa osana Espoon kaupungin hallinnoimaa Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa. Nuorisotyö on ihmissuhdetyötä joka vaatii laajaa ammatillista osaamista kuten ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä pedagogista osaamista.

Etsivässä nuorisotyössä e-mentorointia käytettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja työkaluna ammatti-identiteetin rakentamisessa. Etsivän nuorisotyön e-mentoroinnista voit lukea lisää Sirpa Ali-Melkkilän, Tiina Heimon ja Minna Rajalinin kirjoittamasta Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa -teoksesta.

Vertaisoppimisen merkitys on kasvanut työelämässä, ja sen merkitys työhyvinvoinnin edistäjänä ja osaamisen sekä ammatti-identiteetin vahvistajana on huomattu.

Humakin toteuttamassa mentoroinnissa perusteena on toiminut vertaisuuden periaate, joka asettaa mentorit ja aktorit (ohjattavat) samanarvoiseen asemaan erilaisista rooleistaan riippumatta. Näin mentorit ja aktorit voivat jakaa tietoa avoimemmin, ja oppia myös toisiltaan.

E-mentoroinnin kolme toimintamallia

Mentoritoiminnan kehittämisen lopputulos konkretisoitui kolmeen toimintamalliin, Mepe! -mentoriperehdytykseen, mentoriryhmiin ja esimiesten vertaistapaamisiin.

Mentoriperehdytyksen tarkoitus on toimia oman osaamisen reflektoinnin ja arvioimisen työkaluna. Yhteensä viisi kertaa järjestettävät perehdytystapaamiset valmistavat toimimaan mentorina. Tapaamisten tarkoitus on perehdyttää osallistujat siihen mitä verkkomentorointi on, ja auttavaa osallistujia tunnistamaan omat vahvuutensa mentorina sekä soveltamaan taitojansa ohjaukseen käytännössä.

Mentorointiryhmistä hyötyvät erityisesti pienissä ryhmissä ja etänä työskentelevät. Ryhmät tuovat vertaistukea ja parantavat yhteishenkeä, niiden tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista ja luoda avoin foorumi keskustelulle työhön liittyvistä asioista, sekä tarjota alusta ammatilliselle kasvulle.

Esimiesten vertaistapaamiset ovat asiantuntijoille suunnattuja teemoitettuja tapaamisia, jotka luovat alustan keskustella työhön liittyvistä asioista kollegoiden kanssa.

Lue lisää e-mentoroinnista verkkosivujemme blogeista.