Emilia Reponen suorittaa kulttuurituottaja (AMK) -verkkotutkintoa viestintätyön ohella – “Asenteella, motivaatiolla ja armollisuudella itselleen pääsee pitkälle”

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Humakissa on usean vuoden ajan voinut opiskella kulttuurituottaja (AMK) -opinnot kokonaan verkkotutkintona. Tutkinto on sisällöllisesti ja laajuudeltaan (240 op) sama kuin Jyväskylän, Kauniaisten tai Turun kampuksilla suoritettavat päiväopinnot. Verkkotutkinto mahdollistaa paikkaan sitomattoman opiskelun ja opintoja voi suorittaa myös työn ohella.   

 Toista vuottaan verkkomuotoista kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoa opiskeleva Emilia Reponen työskentelee täyspäiväisesti viestinnän ja graafisen alan parissa.  

 “Opiskelu vaatii hyvää itseohjautuvuutta ja tarkkaa aikataulutusta. Vaikka webinaaripäiviä ei ole kuin muutama päivä kuukaudessa, on tehtäviä kuitenkin lähes joka viikolle”, Emilia kertoo.   

Verkko-opinnot tehdään kokonaan verkossa lukuun ottamatta alun muutamaa lähipäivää. Opinnot sisältävät vuorovaikutteisia ja verkostoitumista tukevia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä ja aidoissa, opiskelijalle saavutettavissa työympäristöissä tehtäviä harjoitteluita. Osa verkko-opinnoista on aikaan sidottuja webinaareja ja osa itsenäisesti suoritettavia opintoja.  

Itseohjautuvuus ja asenne ratkaisevat 

”Onhan tässä saanut ihan oikeasti miettiä mistä sitä energiaa kokopäivätyöhön ja opiskeluun riittää, motivaation täytyy olla aika kova, että jaksaa. Työssäni olen tottunut tekemään sataa asiaa samaan aikaan ja siksi myös opintojen suorittaminen työn ohella oli luonteva ratkaisu”, Emilia Reponen kertoo.  

Emilialla on lähes kymmenen vuoden työkokemus viestinnän, markkinoinnin ja graafisen alan parista niin työntekijänä ja kevytyrittäjänäkin. Taustasta onkin paljon hyötyä kulttuurituotannon opiskeluissa. Soveltuvan työkokemuksen, projektit tai harrastustoiminnan pystyy hyväksi lukemaan osaksi opintoja eli ahotoimaan. Näin voi valmistua nopeammin tai saada väljyyttä lukujärjestykseen, mikä ainakin tutkintoa työn ohella suorittaessa voi olla hyvä asia.  

 ”Alkuun, kun kirjasin tehtäviä ja deadlineja kalenteriini järkytyin. Mistä mulla riittävät tunnit vuorokaudessa? Mutta aika nopeasti sitä sitten huomasi, että kun vaan aikatauluttaa, tekee vähän kerralla, muistaa tauot ja valikoi tehtäviä motivaation mukaan, niin hyvin ehtii ja jaksaa. Toki on sitä tullut kirjoitettua esseitä yömyöhään ja kelloa vastaan taistellen”, Emilia kertoo nauraen.  

”Oma-aloitteinen verkostoituminen kannattaa. Kursseilta voi etsiä itselleen paria tai työryhmää ja Teams-kanavan kautta tavoittaa kaikki Humakin kulttuurituottajaopiskelijat. Yksin ei tosiaan tarvitse tutkintoa suorittaa, ellei halua. Itselle on välillä ollut helpompaa työskennellä yksin, koska aikataulujen yhteensovittaminen on välillä työssä käyvälle hankalaa.” Emilia kertoo.  

Omannäköinen tutkinto kurssivalinnoilla – taidetta, strategiatyötä, tuotteistamista ja luovan alan rahoitusta 

 Kulttuurituottaja (AMK) -opinnot sisältävät laajan kattauksen opintoja luovien alojen aihepiireistä, kuten taiteesta, rahoituksesta, strategiatyöstä, viestinnästä tai vaikkapa digitaalisesta tapahtumatuotannosta. Opintoja tehdään webinaareissa, ryhmätöinä ja itsenäisesti.  

 ”Kurssien tehtävänannot antavat myös useimmiten mahdollisuuden tarkastella tehtäviä omien mielenkiinnonkohteiden näkökulmasta. Näin voi syventää osaamistaan itselle tärkeillä osa-alueilla”, Emilia jatkaa.  

 Vapaasti valittaviin opintoihin voi poimia CampusOnlinesta itselle mieluisia kursseja muiden korkeakoulujen tarjonnasta, kuten matkailun tuotteistamista, kulttuuriperintöä tai tapahtumamuotoilua.   

 Humakin valmennuspedagogiikka, tapa miten opiskellaan ja opetetaan, antaa opiskelijalle paljon vastuuta, mutta samalla paljon vapautta. Kulttuurituotannon tutkinnosta valmistuu eri alojen osaajia ja uramahdollisuudet ovatkin moninaiset: toiset haluavat tehdä tapahtumatuotantoa, toiset oppia luovan alan rahoituksesta ja toiset taas vaikkapa viestintää ja markkinointia.   

“Vaikka minulla on vuosien työkokemus viestinnän parista, olen yrittänyt valikoida kursseja ja näkökulmia myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Kaikenlaisesta taustasta ja tekemisestä on kulttuurituottajan opinnoissa hyötyä, mutta on myös tärkeää olla valmis kokeilemaan uusia juttuja ja haastaa itseään”, Reponen kertoo.  

Vaikka opiskelu tapahtuu pääosin verkossa, on kursseja mahdollista suorittaa myös päiväopiskelijoiden kanssa Humakin kampuksilla. 

Luovan alan kenttä tutuksi harjoitteluiden ja hankkeiden avulla 

Harjoittelut ovat isossa roolissa kulttuurituottajan opinnoissa, etenkin oman urapolun rakentamisessa. Harjoittelut toimivat väylinä työelämään, mutta osa harjoitteluista on myös mahdollista tehdä vaihtoehtoisella tavalla.  Humak tekee esimerkiksi yhteistyötä Turun yliopiston Porin kampuksen Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen tutkinto-ohjelman kanssa, ja harjoittelu on mahdollista suorittaa tekemällä yliopiston kursseja.   

”Suoritin Turun yliopistolla kursseja, joiden aiheena oli maisematutkimus ja tuotteistaminen matkailussa. Molemmat kurssit tukivat mielenkiinnonkohteitani ja etenkin työelämässä ollessani koin mahtavaksi, että harjoitteluita voi suorittaa myös tällä tavoin”, Emilia kommentoi.  

Hanketyötä Humakissa tehdään myös paljon ja opiskelijat pääsevät oppimaan työelämälähtöisesti. Hankkeissa voi niin suorittaa harjoitteluita kuin opinnollistaa kursseja. Opiskelija pääsee esimerkiksi mukaan suunnittelemaan toimintaa tai taloutta, tekemään viestintäsuunnitelmia, muodostamaan verkostoja, tuottamaan tapahtumia tai osallistumaan kansainvälisiin webinaareihin. Hankkeissa tehtävään työhön opiskelija pystyy usein itse vaikuttamaan, eikä kulttuurituottajaopiskelijat ole sidottuja vain kulttuurituotannon hankkeisiin, vaan osaamista voi kartuttaa kaikilla Humakin vahvuusaloilla.

”Työssäni teen paljon hanketyötä, mutta on ollut mielenkiintoista osallistua niihin myös opiskelijan roolissa tekemällä esimerkiksi viestintää ja markkinointia muiden opiskelijoiden kanssa. Hankkeissa oppii todella paljon työelämässä tarvittavia taitoja, kuten priorisointia, organisointia, johtamista ja ryhmätyöskentelytaitoja. Hankkeet kestävät usein myös useamman vuoden, jolloin hanketyötä voi opinnollistaa pienelläkin viikkotuntimäärällä”. 

Vaalehiuksinen nainen hymyilee, teksti "pinnot vaativat päämäärätietoisuutta, itsetuntemusta, rohkeaa asennetta, priorisointikykyä ja etenkin armollisuutta itseään kohtaanpinnot vaativat päämäärätietoisuutta, itsetuntemusta, rohkeaa asennetta, priorisointikykyä ja etenkin armollisuutta itseään kohtaan".

  

Koti maailmalla, työhommat käynnissä, päiväopinnot eivät istu elämäntilanteeseen – Kulttuurituottaja (AMK) verkossa tai päiväopintoina, olisiko just sun juttu? 

Verkkotutkinto edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa sekä toimivia opiskeluvälineitä. 

”Mielestäni kulttuurituottajaopinnot vaativat päämäärätietoisuutta, itsetuntemusta, rohkeaa asennetta, priorisointikykyä ja etenkin armollisuutta itseään kohtaan – välillä on hyvä muistaa, että joskus on ihan OK luovuttaa ja kokeilla myöhemmin uudelleen. Kaikkea ei voi osata tai oppia, mutta kunhan edes yrittää parhaansa, niin pääsee pitkälle. Lehtoreilta ja muilta opiskelijoilta kannattaa kysyä myös apua ja neuvoja. Ei täällä yksin tarvitse olla, vaikka itsenäisesti tehtävät tehdäänkin”, Reponen kertoo.  

 ”Itselleni tärkein syy hakea opiskelemaan kulttuurituotantoa oli tuottajan työn moninaiset työnkuvat ja kentät. Minulle media-ala tuttu ja turvallinen, mutta opintojen myötä olen huomannut kiinnostuksen kasvavan myös esimerkiksi kulttuuripolitiikkaa ja musa-alaa kohtaan. Olen tottunut olemaan monessa mukana ja tuottajan työ on just sitä. En usko, että yksikään päivä on samanlainen ja tuottajana sun mahdollisuudet ovat kuitenkin aika rajattomat ja työtä voi tehdä eri toimialojen rajapinnoilla, kuten teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinnon avulla pystyn vahvistamaan omaa ammattiosaamistani ja saamaan jo nykyiseen työhöni tarvittavia työkaluja, kuten oman toiminnan johtamista, lainsäädännön tuntemusta ja vuorovaikutustaitoja”. 

Humakissa kulttuurituottajaksi voi hakea päiväopintoihin Jyväskylään ja Kauniaisiin sekä verkkotutkintoon. Uutuutena tarjolla on myös verkkotutkintoryhmä luovan alan yrittäjille. 

Teksti: Marika Stam ja Emilia Reponen
Kuvat: Emilia Reponen