Erja Anttosesta Suomen sosiaalipedagogisen seuran kunniajäsen

Nainen seisoo punaisen puuseinän edessä, päällään musta paita, punainen huivi ja punainen pipo.

Suomen sosiaalipedagoginen seura nimesi vuosikokouksessaan seuralle uuden kunniajäsenen. Hän on Erja Anttonen, Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori, YTM. Kunniajäsenyyden perusteluna on Erjan korvaamaton panos tämän vuoden Sosiaalipedagogiikan päivien verkkototeutuksessa.

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 päätettiin maaliskuun alussa nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi muuttaa verkkokonferenssiksi vain viikkoa ennen päiviä.  Suomen sosiaalipedagoginen seura perustelee Erjan kunniajäsenyyttä seuraavasti:

Kun tästä ryhdyttiin päivien valmistelutyöryhmässä käymään keskustelua, Erja tarjoutui välittömästi ottamaan vastuun verkkototeutuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja läpiviemisen koordinoinnista. Hän tarjosi päivien käyttöön Humakin verkko-opetuksessa käytettävän verkkoalustan sekä osaavan tiimin huolehtimaan päivien moderoinnista ja teknisestä tuesta. Erja teki viikon ajan ympäripyöreitä päiviä suunnitellessaan päivien toteutusta, miettiessään erilaisia varajärjestelyjä, laatiessaan ohjeistuksia ja ohjatessaan yksilöllisesti jokaista päivien puheenvuoron pitäjää etukäteen verkkoalustan käytössä. Erjan rauhallinen ja samalla jämäkkä ote rauhoitti sekä puheenvuorojen pitäjät että päivien osallistujat ottamaan vastaan sen, mitä tuleman piti.

Sosiaalipedagogiikan päivät tarjosivat verkossa toteutettuinakin mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen ja loivat siten uskoa, että tästä erikoisesta ja pelottavasta ajasta selvitään, vaikka joudumme olemaan toisistamme fyysisesti etäällä. Erjan kohtaava ja kuunteleva tapa toimia edustaa sosiaalipedagogista työotetta parhaimmillaan, sosiaalipedagogisen rinnalla kulkijan eetosta. Asiantuntevalla ja sitoutuneella työskentelyllään Sosiaalipedagogiikan päivien 2020 toteuttamiseksi viime kevään historiallisissa vaiheissa Erja Anttonen on seuran hallituksen näkemyksen mukaan ansainnut pysyvän aseman seuran kunniajäsenenä.

“Olen seuran kunniajäsenyydestä erittäin otettu, iloinen ja hämilläni. Kun keväällä Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 päätettiin viedä verkkoon, pyrimme rakentamaan toteutukseen myös yhteisöllistä työskentelyä mahdollistavaa. Ajattelen, että aiemmat verkkokurssi- ja webinaarikokemukseni niin osallistujan, opiskelijan kuin lehtorin roolissa myötävaikuttivat osaltaan päivien verkkototeutuksen sujumiseen. Yksilöllinen kohtaaminen, kohtaava läsnäolo ja yhdessä selvitään -eetos ovat olleet mieluisia oppimista ja yhteistyötä tukevia kokemuksia itselleni, ja niitä pyrin välittämään myös päivien aikana. Humak työnantajana on tarjonnut hienon mahdollisuuden kehittyä verkkopedagogiikassa ja päivien yhteydessä konkreettisen verkkoalustan päivien toteutukselle. 

Järjestelytoimikunnan jäsenenä koin olleeni palvelutehtävässä: tukijana, helpottajana ja kenties innoittajanakin. Yhteistyön merkitys korostui päivien sujumisessa: kiitos seuralle, moderoinnista vastanneelle tiimille, eri tehtävissä olleille Humakin ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, päivien puhujille ja osallistujille!”  Erja Anttonen kommentoi.

Humanistinen ammattikorkeakoulu onnittelee lämpimästi Erjaa saadusta huomionosoituksesta.