Humak Turku: yhteisöllisyyttä ja yksi parhaista opiskelijakaupungeista – yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot Turussa.

Yhteisöllisyys vahvistui yhdessä tehden. Turku

Yhteisöllinen opiskelupaikka! nousi ensimmäisenä esille, kun viime syksynä opiskelun aloittaneilta yhteisöpedagogiopiskelijalta kysyttiin, millainen Turun Humak on. Vaikka opiskelut alkoivat korona-aikana verkossa, on yhteisöllisiä tilaisuuksia päästy järjestämään koronarajoitusten poistuttua.

—Yhteisöllisyys on koko vahvistunut, kertovat opiskelunsa aloittaneet ja suosittavat Turkua myös opiskelijakaupunkina: —”Turku on mahtava opiskelijakaupunki . Yhteisöllisyys on opiskelijaporukassamme upeaa. Lehtorit osaavat opettaa erinomaisella tasolla ja heiltä saa arvokasta ja hyvää tukea.”

Opiskelijat istuvat selkäpäin kameraan oppitunnilla ja kuuntelevat puhujaa.
Yhteisöpedagogiopiskelijoita somekoulutuksessa Harjattulan kampuksella.

Turku on parhaita kaupunkeja opiskella

Opiskelijat ja opiskelijaelämä näkyy Turussa. Kaupungissa toimii Humakin lisäksi viisi muuta korkeakoulua, joissa on yhteensä 40 000 opiskelijaa. Kaikki on lähellä. Vaikka Humakin kampus sijaitseekin keskustan ulkopuolella Kakskerran saarella, kestää matka sinne vähemmän kuin monella Helsingissä asuvalla omaan opinahjoonsa. Turun ominaispiirteenä on, että opiskelijat asuvat lähellä keskustaa, kaikki on kävelymatkan päässä ja kesäinen jokiranta houkuttelee haalaripukuisia opiskelijoita viettämään iltaa toisten opiskelijoiden seurassa.

Myös opiskelija-asuntoja on paljon tarjolla ja asumismuotoja on monenlaisia. TYS:n keskustan liepeillä olevasta opiskelijakylästä keskustan puutalokortteleista vuokrattuihin upeisiin kimppakämppiin. Alla olevassa videossa Opiskelijakaupunki Turun reportterit tapaavat erilaisissa opiskelija-asunnoissa asuvia opiskelijoita, jotka kaikki korostavat mahdollisuutta asua edullisesti keskustassa tai sen tuntumassa.

Paljon projekteja ja uusia kontakteja

Humakissa opiskellaan paljon yhdessä. Oikeiden työelämäprojektien ja toimeksiantojen ohessa opitaan yhteisöllisyyden taitoja ja luodaan verkostoja. Näistä on hyötyä tulevissa ammateissa kulttuurituottajina tai järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina. Turun alue ja lähiympäristö tarjoaa yhteisöpedagogiopiskelijoille paljon harjoittelupaikkoja ja tulevat työpaikat varmistuvat usein jo opintojen loppupuolella. Yhteisöpedagogien työllistyminen on hyvällä tasolla. Moni jatkaa amk-opinnoista myös jatko-opiskelujen pariin joko opiskelemalla ylempi AMK-tutkintoon parin vuoden alakohtaisen työkokemuksen saatuaan tai valitsemalla sopivan maisterikoulutuksen yliopistossa. Yhteisöpedagogiopinnot tarjoavatkin hyvät uramahdollisuudet laajalle sektorille yhteiskunnassa.

-“Ihmisläheistä osaamista, jota Humak tuottaa, ei voi tulevaisuudessakaan korvata koneilla”, totesi Kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen vieraillessaan virtuaalisesti Humakissa aiemmin tänä keväänä.

Humak Turun kampus Harjattulassa
Humakin turun kampus sijaitsee Kakskerran saarella Harjattulassa, Turussa.

Turun kampus sijaitsee Harjattulassa, Kakskerran saarella. Yhteisöpedagogit aloittavat opintonsa tutustumalla kansalaistoimintaan ja järjestötyöhön sekä nuorisotyöhön. Opintojen aikana valitaan oma ammatillinen suuntautuminen näiltä sektoreilta. Turun kampuksella on erinomaiset työelämäkontaktit ja opiskelijat osallistuvat erilaisiin ammattialansa hankkeisiin opintojensa aikana. Humakin kampuksella on viime vuosina toteutettu useita maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymis- ja kotoutumishankkeita. Osaamiselle on yhä suurempi tarve vakavan maailmantilanteen ja Ukrainan sodan aiheuttaman sotapakolaisvirran aikana.   

—Verkostoitumisen tärkeyttä on korostettu meille opiskelujen alusta alkaen, ja kyllä sen tärkeyden olemme itsekin huomannet”, opiskelijat kertovat.

Yhteisöllinen yhteiskunta suojaa syrjäytymiseltä ja radikalisaatiolta

Syrjäytymisen ehkäiseminen, inhimillinen elämä ja yhteisöllisyys ovat Humakin arvoja, joiden perusteella moni Humakissa työskentelevä ja opiskelija on valinnut Humakin kodikseen. Globalisoituvassa maailmassa yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Kansalaistoiminta, vapaaehtoisuus, ihmisoikeuksien puolustaminen, kulttuurien välinen kohtaaminen, integraatio, deintegraatio, syrjäytyminen ja radikalisoituminen ovat ilmiöitä, joiden käsittelyyn tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia.