Humakin koronatiedote, COVID-19

Oranssi tausta ja teksti

Koronavirustiedote 9.6.2021 

Valmiusryhmä seuraa aktiivisesti Suomen koronatilanteen kehittymistä ja toimii tilanteessa viranomaisohjeistuksia noudattaen. Tiedote valmiusryhmän kokouksista päivitetään Humakin verkkosivuille ja Peppiin kello 11 mennessä.

Henkilöstön koronaohjeet löytyvät Humakin Wikistä osoitteessa: https://wiki.humak.fi/display/TUR/Korona-ohjeet .

Valmiusryhmän kokouksessa 9.6.2021 keskusteltiin työpaikalle palaamisesta elokuussa, opiskelijoiden kansainvälisestä vaihdosta sekä opiskelijoiden koronaviestinnän kanavista 1.8.2021 alkaen, kun tiedotus siirtyy Opiskelijoiden Teams-kanavalle ja Pepin yleinen työpöytä poistuu käytöstä viestintäkanavana. Kansainvälisiä vaihtoja ja Humakin henkilöstön liikkuvuutta käsitellään yksityiskohtaisemmin valmiusryhmän 11.8. kokouksessa (tämä on myös valmiusryhmän seuraava kokousaika).

Alueelliset koronatilanteet ja vaikutukset Humakissa

Koronatilanteessa tartuntamäärien lasku jatkuu. Noudata viranomaisten ohjeita epidemiatilanteessa. Humakin kaikki opetus tapahtuu verkossa alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Henkilöstön etätyövaihe kestää 31.7.2021 asti. Syksyn aloitukseen liittyen katso seuraava kappale.

Alueelliset koronatilanteet. Päivämäärä paikkakuntien yhteydessä on ajankohta, jolloin tilanne on päivitetty alueella. Jyväskylä on palannut epidemian perustasolle.

Leviämisvaiheessa: Pääkaupunkiseutu (3.6.2021)
Kiihtymisvaihe: Turku (7.6.2021),
Perustaso: Jyväskylä ja Kuopio

Koronatilanteen ajankohtaisen alueellisen tilanteen, suositukset ja rajoitukset voit tarkastaa THL:n sivuilta.

Opiskelijoiden koronatiedotuksen kanavat 1.8.2021 alkaen

Pepin yleinen työpöytä poistuu opiskelijoiden viestintäkanavana. 1.8.2021 alkaen koronaan liittyvä tiedotus julkaistaan opiskelijoiden (ja henkilöstön) yleisellä Microsoft Teams-kanavalla. Tiedotteessa kerrotaan lyhyesti muuttuneet asiat. Koko tiedote on luettavissa Humakin verkkosivuilla päivitettävässä uutisessa (tämä sivu).

Syksyn opetus ja työskentely Humakissa

Elokuussa voidaan palata työpaikalle ellei alueella ole yleistä etätyösuositusta. Mikäli maskisuositus on alueella käytössä, käytä maskeja työpaikalla. Alueellisia rajoituksia sekä yleisiä turvaväli- ja hygieniaohjeita on noudatettava. Syksyn osalta tarkempia linjauksia tehdään valmiusryhmän seuraavassa kokouksessa 11.8.2021.

Tavoitteena on, että syyslukukauden alussa voidaan palata normaalioloihin. Opetuksen ja työnteon suunnittelussa huomioidaan mahdolliset turvavälit ja maskisuositus, jotka voivat vaihdella alueellisesti.  Tilaratkaisuja edistetään kesän aikana niin, että turvallisuusvaatimukset voidaan huomioida opetuksessa ja opetustiloissa.

Valtioneuvoson exit-suunnitelman tavoite on siirtyminen lähiopetukseen välittömästi epidemiatilanteen salliessa alueellisen arvion perusteella. On mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan myös palauttamaan tai kiristämään uudelleen, mikäli epidemiatilanne heikkenee.

Mikäli lähiopetusta ei ole mahdollista järjestää rajoituksetta kaikille, seuraavien ryhmien lähiopetus priorisoidaan Humakissa:

 • 1. ja 2. vuosikurssin päiväopiskelijat
 • kielten opetus, tulkkauksen opetus ja seikkailukasvatuksen lajitaitojen opetus
 • monimuotototeutusten aloituspäivät

Henkilöstön osalta pyritään myös palaamaan normaalioloihin. Useamman henkilön työtiloissa työskentelyä voidaan joutua porrastamaan alueen epidemiatilanne huomioiden. Tavoitteena on kuitenkin, että henkilöstö palaa normaaliin lähi- ja etätyön rytmitykseen.

Opiskelijaliikkuvuus EU:n sisällä toteutuu matkustusrajoitusten puitteissa. EU:n ulkkopuolista [Erasmus]liikkuvuutta ei toteuteta syksyn 2021 aikana.

Koronatilannetta seurataan jatkuvasti ja syksyn ensimmäinen valmiusryhmän kokous on 11.8.2021.

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijoiden kansainvälinen Erasmushaku on päättynyt. Erasmusharjoitteluun on edelleen avoin haku ja harjoitteluun voi lähetä jo syyslukukauden aikana matkustusrajoitusten mukaisesti. Tarkemmat linjaukset kansainvälisestä vaihdosta ja henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta tehdään seuraavassa valmiusryhmän kokouksessa 11.8.2021.

Vaihtoon lähtevän on varauduttava kohdemaan mahdollisesti vaatimiin karanteenisääntöihin ja toistuviin koronatestauksiin. Testaukset saattavat olla maksullisia. Myös siihen, että opetus kohdemaan korkeakoulussa järjestään etänä, kannattaa varautua.

Lisätietoja THL:n matkustusrajoitteista (Linkki vie THL:n sivuille).

Henkilökunnan kansainvälistä vaihtoa ei ole toistaiseksi avattu ja asiaa linjataan 11.8.2021 kokouksessa.

THL:n suosituksesta (2.2.2021) kaikki lukukautta lyhyemmät opiskelijavaihdot on peruttu, koska yleinen turvallisuustilanne on heikentynyt kansallisesti ja paikallisesti. Humak on sitoutunut noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia. Tulevalle lukuvuodelle 2021-2022 voidaan alkaa valmistella ja hakea rahoitusta kansainvälisille intensiivijaksoille koronatilanne huomioiden.

Korkeakoulut ovat antaneet ulkomaisille vaihto-opiskelijoille tarkennettuja ohjeita karanteenimääräusten noudattamisesta.

Henkilöstön TYHY-päivät syksyllä ja elokuun Bestis-päivät

Syksyn tyhy-päivistä päätetään koronatilanne huomioiden elokuussa. Bestis-päivät järjestetään etänä verkossa 17.-18.8.2021.. Siirrä

Syksyyn valmistautuminen opetuksessa

Tämän hetkisessä tilanteessa suunnittelun lähtökohta on, että syksyn opetuksessa valmistaudutaan hybridimalliin. Aloittaville ja toisen vuoden opiskelijoille pyritään tarjoamaan ensisijaisesti lähiopetusta. Lähiopetusta pyritään tarjoamaan myös välttämätöntä lähiopetusta tarvitseville ryhmille (esim. tulkkaus). Lopullinen päätös opetustavasta linjataan elokuussa 11.8. kokouksessa.

Valmiusryhmän tahtotilana on mahdollistaa palaaminen normaalitilanteeseen heti, kun yleinen tauti- ja rokotustilanne sen sallii.

Henkilöstön etätyösuositus on voimassa heinäkuun loppuun.

Hyvinvointia ja opiskelua tukevat toimenpiteet Humakissa

Humakin opinto-ohjaukseen, valmennukseen ja hyvinvointihankkeisiin suunnattujen lisäresurssien ansiosta korkeakoulussamme on sekä olemassa olevia että tulossa olevia tukitoimia. Tässä listaus palveluista, joita on tarjolla tai tulossa lähikuukausina:

 • Opinto-ohjaukseen on annettu lisäresursseja
 • Otetta opintoihin opinnot on tarjolla kaikilla kampuksillamme
 • Opinto-ohjaajat ovat julkaisseet kattavan vinkkilistauksen etäopiskelun tueksi (Voit ladata pdf-muodossa olevan ohjeen itsellesi tästä linkistä)
 • Opinto-ohjaajien verkkopäivystyksiä on lisätty
 • Opiskelijat ja henkilöstö voivat ladata BreakPro –taukojumppasovelluksen ilmaiseksi puhelimeensa tai tietokoneelle. Latauslinkki julkaistaan Pepissä/Tuudossa tämän tai viimeistään ensi viikon aikana. BreakPron avulla voit tauottaa työtäsi, saada taukoliikuntaohjeita ja vinkkejä parempaan ergonomiaan. Sovelluksen avulla pyrimme lisäämään sekä opiskelijoiden että henkilöstön työhyvinvointia.
 • Muista myös Opiskelijakunta HUMAKOn tuki ja yhteisöllinen toiminta verkossa (kuten esim. Discord-tapaamiset ja joogasovellus). Tarkempia tietoja HUMAKOn sivuilla [linkki vie ulkoisille sivuille].
 • Humak käynnistää opintopsykologin rekrytoinnin. Rekrytoinnin toteutuessa psykologipalvelut ovat opiskelijoidemme käytössä.

Ministeri Saarikon haaste opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen

Edellinen opetus ja tiedeministeri Annika Saarikko on haastanut korkeakoulut kampanjaan, jossa nämä esittävät kolme kohtaa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Humak esittää yhdessä Opiskelijakunta HUMAKOn kanssa kolme kevään aikana kehitettävää tukitoimea hyvinvoinnin tueksi:

 1. Viiveetön opintojen tuki
  Humak tarjoaa tehostettuja ja nopeita ohjauspalveluita opiskelijoilleen ja tukee valmennusta. Opintopsykologipalvelut tulevat opiskelijoiden käyttöön kesäkuussa. Opinto-ohjaukseen ja kiireellisiin tukitoimiin ohjataan lisäresursseja. Myös pudokkaita huomioidaan. Humakissa on otettu käyttöön ns. liikennevalomalli ja opintojen tuen prosessi on mallinnettu. E-ohjausta kehitetään edelleen.
 2. Yhteisöllinen Humak
  Toukokuussa järjestetään opiskelijoiden hyvinvintipäivä. Henkilöstöä koulutetaan yhteisölliseen verkko-opetukseen säännöllisissä pedagogisissa aamukahvitilaisuuksissa sekä järjestetään toukokuussa yhteisöllisyyskoulutusiltapäivä, jossa nostetaan esiin mm. opiskelutaitoja. Syksyn aloitukseen liittyvä tiedottaminen tehdään ajoissa ja toisen vuoden opiskelijoille tarjotaan erityistukea. Humak on yksi yhteinen korkeakoulu kaikille. HUMAKO tukee opiskelijoita Discord-palvelussa, tutoroinnissa ja tietoa yhteisesti jakamalla. Viestinnässä korostuu yhteinen viestintä opiskelijakunnan ja Humakin toimesta.
 3. Välittävä viestintä
  Humak ja opiskelijakunta viestivät tukitoimista säännöllisesti, jotta ne ovat paremmin löydettävissä ja kaikki tulevat niistä tietoisiksi. Humakon, YTHS:n ja Humakin tukipalvelut tehdään näkyväksi erilaisten kampanjoiden avulla.

Muuntoviruksen ehkäisy vaatii ripeitä toimenpiteitä ja pidempää karanteeniaikaa

Karanteenimääräyksiä tulee noudattaa tiukasti ja matkustamista rajoittaa​, kirjoittaa HUS tiedotteessaan.

 • Muuntuneelle virukselle altistuneet tulee tunnistaa nopeasti ja karanteenimääräystä tulee noudattaa tiukasti. 
 • Karanteenin pituus on 14 vuorokautta ja perheen sisällä 21 vuorokautta. Karanteenissa olevan tulee pysyä erillään myös samassa taloudessa asuvista. 
 • Oireettomat tulee testata heti, kun altistuminen on käynyt ilmi myös oireettomana, toistetusti karanteenin aikana ja ennen karanteenin loppumista.
 • Matkustamista Iso-Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin tulee välttää. Myös muuta matkustamista kotimaassa ja ulkomaille tulisi rajoittaa välttämättömään. Rajatestauksia tulee lisätä.
 • ”Rajoituksia ja suosituksia ei voida vähentää ja turvaohjeiden noudattaminen entistäkin tärkeämpää”, totesi Eeva Ruotsalainen.
 • THL on ohjeet koronavirusmuunnosten ehkäisyyn (linkki) 

YTHS/opiskelijat ja koronatestaus

Huomaathan, että YTHS ei toistaiseksi tee koronatestejä, sillä tehtävä kuuluu tartuntalain nojalla julkiselle sektorille. 

Omaa tilannettasi voit arvioida koronavirustaudin oirearviokyselyssä Omaolo-palvelussa. Vastausten mukaan saat arvion koronavirustartunnan todennäköisyydestä ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa.

Yleistä neuvontaa ja lisätietoa saat valtakunnallisista neuvontakanavista: valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 ja chattineuvonta.

Henkilöstöliikkuvuus:

Henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu sallitaan kevätlukukaudelle 2021 matkustusrajoitusten mukaisesti. Aiemmin ilmoitetusta poiketen henkilökunnan haku vaihtoon toteutetaan joulukuun sijaan alkuvuodesta. Asiasta tiedotetaan erikseen sisäisillä viestintäkanavilla. Mikäli matkustusrajoitukset muuttuvat hakuaikana, virtuaalinen vaihto voi korvata suunnitellun henkilöstöliikkuvuuden. ​

Mahdollisten välttämättömien kotimaan matkojen osalta matkustuslupa pyydetään yksiköiden johtajilta toistaiseksi. Päätökset TKI-toimintaan ja koulutukseen liittyvistä matkoista tekevät koulutusjohtajat. Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti sen hetkinen tilannekuva ja  matkustusrajoitukset huomioiden. Matkustuslupa voidaan myöntää aikaisintaan viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Lupa haetaan kirjallisesti sähköpostilla. Johtaja toimittaa vastauksen sekä matkustuslupaa hakeneelle henkilölle että hänen esimiehelleen. Luvan saannin jälkeen tulee lähettää normaali matkasuunnitelma esimiehelle.

Palvelut korona-aikana

Palvelut toimivat mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti etänä, mutta peruspalvelut kuten opintotoimiston palvelut, kirjasto, tietohallinnon palvelut ja posti turvataan kuten syksynkin aikana.

Kirjastopalvelut

• palvelu jatkuu normaalisti alueellisia ohjeistuksia noudattaen.
• kirjastossa käytettävä maskia alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä
• kirjaston asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa huomioiden alueelliset suositukset ja turhaa oleskelua kirjastossa on syytä välttää.

Opintotoimiston palvelut

• opintotoimiston palvelut tarjotaan sähköisesti
• opintotoimistossa voi asioida sopimuksen mukaan, mutta maskia käytettävä alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä

IT-palvelut

• support@humak.fi
• TKI-keskus Ilkassa päivystys

Alueelliset rajoitukset huomioiden ja tarpeen vaatiessa henkilökunnan on mahdollista työskennellä omalla työpisteellään. Työpisteellä oleva aika on kuitenkin etukäteen ilmoitettava työtilojen varausjärjestelmästä, jonka ohjeistus on julkaistu Pepissä (Helsinki).

Johtajat tekevät tarvittaessa alueellisia ja palvelukohtaisia tarkennuksia valmiusryhmän linjausten mukaisesti.

Koronaneuvonta
Yleinen neuvontapäivystys palvelee sinua sähköpostitse korona@humak.fiViesteihin vastataan kello 9-15 välisenä aikana. Kiireellisissä asioissa ota yhteys omaan HEKS-valmentajaasi tai alueesi opinto-ohjaajaan. 

Viranomais- ja mediayhteystahot:

Opiskelijapalvelujen päällikkö Noora Ahti, noora.ahti(at)humak.fi, puh. 0400 349 225.
Rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä, jukka.maatta(at)humak.fi, puh. 0400 349 249

Tietoa matkustukseen liittyvästä liikennevalomallista

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Mallissa on otettu huomioon hallituksen tekemät matkustamista koskevat linjaukset. Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan:

 • Vihreässä luokassa ovat matalan koronailmaantuvuuden maat.  COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Punaisessa luokassa ovat korkean koronailmaantuvuuden maat. COVID-19-ilmaantuvuus on yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkorajapäätöksen mukaiset maat. Vältä tarpeetonta matkustamista näihin maihin.

Lähiopetusohjeet

Erikseen sovituissa lähiopetuksessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia:

 • Huolehditaan riittävistä (1-2 m) turvaväleistä
 • Huolehditaan hygieniasta ja noudatetaan alueellisia maskisuosituksia (viittomakielen ja tulkkauksen opetuksissa käytössä visiirit)
 • Lähiopetukseen tullaan vain terveinä
 • Osallistujista kerätään nimilistat
 • Lähiopetuksesta vastaavien tulee ilmoittaa ruokailijamäärät opistojen keittiöön

Yleiset harjoitteluohjeet 

Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikat eivät ilmoita harjoittelun peruuntumisesta koronatilanteen takia. Huomioi myös harjoittelupaikan ohjeet harjoittelun osalta. 

  • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.  
  • Jos olet sairas, flunssaoireinen tai karanteenissa, älä mene harjoittelupaikkaasi. 
  • Jos kuulut riskiryhmiin, konsultoi omaa hoitavaa tahoasi ja toimi harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti. 
  • Jos olet epävarma, miten toimia koronan osalta, ole yhteydessä omaan valmentajaasi tai laita sähköpostia korona@humak.fi. 
  • Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun tai ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan oman HEKS-valmentajan ja harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. 
  • Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

TKI-toiminta : tapahtumat ja matkustaminen

 • TKI-toiminnassa jatketaan etätyöskentelyä lukuun ottamassa pakollisia matkoja, joihin ei liity laajempaa tilaisuutta. Lupa tapauskohtainen/innovaatiojohtaja.
 • Vuoden 2021 alusta alkaen matkustuslupa hankkeisiin liittyviin matkoihin pyydetään tulosyksikön johtajalta.
 • Etätyö koskee myös opiskelijoiden tehtäviä hankkeissa
 • Matkustaminen hankkeissa rajataan niihin matkoihin, jotka ovat ehdottomasti välttämättömiä. Matkustusluvan antaa innovaatiojohtaja ja matkustettaessa sekä tapaamisissa tulee noudattaa turvasuosituksia.
 • Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset tulee siirtää verkkoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee tilaisuudet siirtää myöhempään ajankohtaan tai poikkeustapauksissa perua.

Vahvuusalojen tiedotteet opiskelijoille Pepissä

Ohjeet sisältävät ohjeita ja neuvoja opiskelun järjestämiseen koronaepidemian aikana (lukeminen edellyttää kirjautumista Peppiin):

Tähän tiedotteeseen on päivitetty valmiusryhmän päätös opiskelijoiden kansainvälisestä Eramusvaihdosta kevään 2021 aikana.

Miten saan ohjausta ja millaista ohjausta on tarjolla?   

 • HEKS-valmentaja: Jokaiselle Humakin tutkinto-opiskelijalle on nimetty oma henkilökohtainen valmentaja, joka tukee ja valmentaa sinua ammatillisesti läpi opintojen. Löydät HEKS-valmentajasi nimen Pepin Opiskelijan työpöydältä Opiskelutiedot-välilehdeltä (nimen alta oikeasta ylänurkasta Asetukset > Opiskelutiedot.).  
 • Opinto-ohjaaja: Jokaiselle Humakin kampukselle on nimetty opinto-ohjaaja (ent. opintovalmentaja), jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu auttaminen, mikäli kohtaat opintojesi aikana esimerkiksi opiskelutaitoihin, -kykyyn tai opintojen etenemiseen liittyviä haasteita. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät opiskelijan oppaasta: https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=653
 • Tutustu tutkinto-opiskelijoiden ohjauksen ja valmennuksen huoneentauluun, joka selventää eri toimijoiden rooleja Humakissahttps://www.thinglink.com/card/1304403846897860610. Sen avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen.

Avoimen AMK:n opiskelijalle  

Korona saattaa vaikuttaa myös avoimen AMK:n opintoihin. Opintojaksosta tai osaamiskokonaisuudesta vastaavat lehtorit ilmoittavat mahdollisista muutoksista opintojaksojen tehtävissä ja suoritustavoissa BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä. Jos sinulla on kysyttävää opintojakson suorittamisesta, ole yhteydessä opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. 

Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisiin, maksuihin ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvontaa sähköpostitse osoitteesta avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 266 tai p. 0400 349 319. 

Opiskelijakunta HUMAKOn toiminta verkossa

Discord

Opiskelijakunta HUMAKO ylläpitää Discord-palvelinta, jonne kaikki Humakin opiskelijat ovat tervetulleita. Discordissa jutellaan, pelaillaan, opiskellaan, kahvitellaan ja vietetään aikaa toisten opiskelijoiden kanssa. Alustalla pääset kohtaamaan opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kampuksilta. Meitä on täällä monta, lämpimästi tervetuloa mukaan! Liittymisohjeet löydät eTutor-opintojaksolta täältä.

Tutorit
Opiskelijakunta HUMAKOn tutorit tavoitat verkon välityksellä. He ovat tukenasi opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa, sekä auttavat opintojaksojen ja opintopisteiden tsekkaamisessa. Tutorien kohderyhmään kuuluvat kaikki Humakissa opiskelevat. Voit olla yhteydessä tutoreihin Hoodlessa eTutor-alustalla tai sähköpostin kautta etutor@humako.net.

Hoodlen keskustelualueilla sinulla on mahdollista keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja saada vertaistukea. Voit myös luoda anonyymejä keskusteluita ja vastata niihin anonyymisti kohdassa “Anonyymit Opiskelijat” ja saada vastauksen tutorilta tai muulta opiskelijalta tuossa tuokiossa. Opiskelijoiden taukotilassa voit aloittaa keskusteluita vapaista aiheista ja osallistua niihin omalla nimelläsi. Tutorin olohuoneen kautta pääset osallistumaan HUMAKOn Discord-serverille, jossa voit keskustella muiden opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa.

Tutorointi on opiskelijakunta HUMAKOn ylläpitämää toimintaa.

Ohjeet opiskelijoille sairaustapauksissa tai altistumistilanteissa

Huomaathan, ettei YTHS-palveluiden käyttöönotto muuta tilannetta koronatestausten suhteen. Mikäli tunnet olosi sairaaksi toimi näiden ohjeiden mukaan. Koronatestaus on yleisen terveydenhuollon järjestämä ja testausta ei saa YTHS:n toimipisteissä.

Jos sairastut (saat koronaoireita) lähiopetuksessa tai lähiopetuksen jälkeen

 • Jos saat koronaoireita lähiopetuksen aikana, niin pyydä kasvomaski opettajaltasi. Poistu välittömästi kampusalueelta ja tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet.  
 • Jos saat koronaoireita lähiopetuspäivän jälkeen, niin tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet. Mahdolliset jatkotoimenpiteet ohjeistavat viranomaiset. 
 • Älä tule sairaana ja oireellisena lähiopetukseen.

Saat tiedon, että sinun lähipiirissäsi on todettu koronatapaus

 • Jos saat tiedon, että sinun lähipiirissä on todettu koronatapaus, niin toimikaa terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 
 • Jos terveysviranomaiset asettavat sinut karanteeniin, niin et voi tulla lähiopetukseen. 
 • Jos sinua ei aseteta karanteeniin ja olet oireeton, niin voit osallistua lähiopetukseen normaalisti.

Perheenjäsen/samassa taloudessa asuva henkilö on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten toimin ennen testituloksen saapumista? 

 • Jos olet oireeton, voit jatkaa normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes testitulos tulee. 
 • Jos sinulla on oireita, niin et voi osallistua lähiopetukseen.
 • Jos perheenjäsenen/samassa taloudessa asuvan henkilön tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset. 

Sinulla todetaan korona:

 • Toimit terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Alueelliset koronapalvelunumerot:

 • Helsinki: 09 310 10024  
 • Kauniainen: 09 8789 1370 
 • Nurmijärvi: 019 226 0099 
 • Jyväskylä: 014-266 0133
 • Kuopio: 044 704 6700
 • Turku: 02 266 2012

Jos koronavirusneuvonta on kiinni ja koronaan viittaavat oireet ovat lieviä, odota seuraavaan päivään. Kiireellisissä sairausasioissa voi olla yhteydessä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117, joka palvelee ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.