Oranssi tausta ja teksti

Koronavirustiedote 20.1.2021 

Valmiusryhmä seuraa aktiivisesti Suomen koronatilanteen kehittymistä ja toimii tilanteessa viranomaisohjeistuksia noudattaen. Valmiusryhmän seuraava kokous pidetään tarvittaessa 27.1. ja aikataulun mukaan 3.2.2021. Tiedote päivitetään kokouksen jälkeen klo 11 mennessä. 

Henkilöstön koronaohjeet löytyvät Humakin Wikistä osoitteessahttps://wiki.humak.fi/display/TUR/Korona-ohjeet

Tiedotteeseen on päivitetty alueelliset koronatilanteet, HUS:n ohjeet karanteenista muuntovirustilanteessa sekä Humakin opinto-ohjaajien vinkkejä etäopiskeluun ja jaksamiseen korona-aikana. Kansainvälisille vaihto-opiskelijoille lähetetään tietoa saapumisesta Nurmijärven kampukselle ja karanteeniajasta tämän viikon kuluessa. Humakin turvallisuusjohtajaksi vaihtuu Noora Ahti 20.1.2021 alkaen. Hän vastaa turvallisuudesta koko ammattikorkeakoulussa ja toimii myös Humakin yhteyshenkilönä viranomaisiin päin.

Humak on pääosin etätyöskentely- ja opetusvaiheessa 

Humak jatkaa pääosin etätyöskentelyvaiheessa myös vuodenvaihteen jälkeen. Opetuksen osalta ainoastaan välttämätön lähiopetus (mm. näyttökokeet) voidaan toteuttaa suunnitellusti.  Vahvuusalojen edustajat tiedottavat erikseen opiskeluryhmiä (toteutuksia) siitä, millä tavoin opetusta järjestetään kesällä.

Henkilöstön on muistettava tiedottaa kampusten keittiötä ja kirjastoja toteutuvasta tai peruutetusta lähiopetuksesta. Myös tilavaraukset on muistettava perua ajoissa.

Vinkkejä opiskelijalle etäopiskelun tueksi

Humakin opinto-ohjaajat ovat koonneet kattavan listan vinkkejä etäopiskelun tueksi. Ohjeissa on neuvoja niin opiskeluun, jaksamiseen kuin omasta itsestä huolehtimiseen etäopiskeluvaiheen aikana. Voit ladata pdf-muodossa olevan ohjeen itsellesi Tästä linkistä.

Alueelliset koronatilanteet

Kuopio on siirtynyt perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Päivämäärä paikkakuntien yhteydessä on ajankohta, jolloin tilanne on päivitetty alueella.

Leviämisvaiheessa: Pääkaupunkiseutu (14.1.2021) ja Turku (19.1.2021)
Kiihtymisvaiheessa: Jyväskylä (18.1.2021) ja Kuopio (18.1.2021)

Koronatilanteen ajankohtaisen alueellisen tilanteen, suositukset ja rajoitukset voit tarkastaa THL:n sivuilta.

Muuntoviruksen ehkäisy vaatii ripeitä toimenpiteitä ja pidempää karanteeniaikaa

Karanteenimääräyksiä tulee noudattaa tiukasti ja matkustamista rajoittaa​, kirjoittaa HUS tiedotteessaan.

 • Muuntuneelle virukselle altistuneet tulee tunnistaa nopeasti ja karanteenimääräystä tulee noudattaa tiukasti. 
 • Karanteenin pituus on 14 vuorokautta ja perheen sisällä 21 vuorokautta. Karanteenissa olevan tulee pysyä erillään myös samassa taloudessa asuvista. 
 • Oireettomat tulee testata heti, kun altistuminen on käynyt ilmi myös oireettomana, toistetusti karanteenin aikana ja ennen karanteenin loppumista.
 • Matkustamista Iso-Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin tulee välttää. Myös muuta matkustamista kotimaassa ja ulkomaille tulisi rajoittaa välttämättömään. Rajatestauksia tulee lisätä.
 • ”Rajoituksia ja suosituksia ei voida vähentää ja turvaohjeiden noudattaminen entistäkin tärkeämpää”, totesi Eeva Ruotsalainen.
 • THL on ohjeet koronavirusmuunnosten ehkäisyyn (linkki) 

YTHS/opiskelijat ja koronatestaus

Huomaathan, että YTHS ei toistaiseksi tee koronatestejä, sillä tehtävä kuuluu tartuntalain nojalla julkiselle sektorille. 

Omaa tilannettasi voit arvioida koronavirustaudin oirearviokyselyssä Omaolo-palvelussa. Vastausten mukaan saat arvion koronavirustartunnan todennäköisyydestä ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa.

Yleistä neuvontaa ja lisätietoa saat valtakunnallisista neuvontakanavista: valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 ja chattineuvonta.

Henkilöstöliikkuvuus:

Henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu sallitaan kevätlukukaudelle 2021 matkustusrajoitusten mukaisesti. Aiemmin ilmoitetusta poiketen henkilökunnan haku vaihtoon toteutetaan joulukuun sijaan alkuvuodesta. Asiasta tiedotetaan erikseen sisäisillä viestintäkanavilla. Mikäli matkustusrajoitukset muuttuvat hakuaikana, virtuaalinen vaihto voi korvata suunnitellun henkilöstöliikkuvuuden. ​

Mahdollisten välttämättömien kotimaan matkojen osalta matkustuslupa pyydetään yksiköiden johtajilta toistaiseksi. Päätökset TKI-toimintaan ja koulutukseen liittyvistä matkoista tekevät koulutusjohtajat. Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti sen hetkinen tilannekuva ja  matkustusrajoitukset huomioiden. Matkustuslupa voidaan myöntää aikaisintaan viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Lupa haetaan kirjallisesti sähköpostilla. Johtaja toimittaa vastauksen sekä matkustuslupaa hakeneelle henkilölle että hänen esimiehelleen. Luvan saannin jälkeen tulee lähettää normaali matkasuunnitelma esimiehelle.

Valmiusryhmän kevään 2021 linjaukset

Opetus:

Monimuoto- ja verkkototeutukset järjestetään kokonaan verkossa.

Päiväopetuksen järjestäminen:

Lähiopetuksen järjestäminen riippuu alueen koronaepidemian vaiheesta. Mikäli alueen koronatilanne muuttuu ja verkko-opetuksesta voidaan siirtyä takaisin lähiopetukseen, opiskelijoille tarjotaan riittävä siirtymäaika, jotta nämä voivat järjestää lähiopetukseen siirtymiseen liittyvät käytännön asiat.

Lähiopetuksessa tarjotaan 

Erikseen sovitut tulkkauksen, viittomakielen, seikkailukasvatuksen ja kielten opintojaksot. Näihin opintojaksoihin liittyvät kampuksilla tai TKI-keskuksissa toteutettavien ryhmätyötilanteiden tulee tapahtua lehtoreiden valvonnassa.

 • Tulkkiopiskelijalla on mahdollisuus vierailla (yksin) kampuksella tilanteessa, jossa hänellä on tarve käyttää Humakin omistamalla tietokoneella olevaa sovellusta/ohjelmaa (kuten esimerkiksi Boardmaker). Opiskelijan on sovittava käynnistä etukäteen opintojaksosta vastaavan lehtorin kanssa.

Lähiopetus perustason alueilla: 

Päiväopetusta voidaan toteuttaa lähes normaalin tarjonnan  mukaisesti tilat, turvavälit ym. koronaohjeet huomioiden.

Lähiopetus kiihtymisvaiheen alueilla:

Etäopiskelusuositus on voimassa poikkeuksia lukuun ottamatta (erikseen sovitut päiväryhmien tulkkauksen, viittomakielen, seikkailun ja kielten opintojaksot).

Leviämisvaiheen alueet: 

Humak siirtyy myös päiväopetuksen osalta etäopiskeluun.

 • Opiskelijoiden omaehtoiset kokoontumiset ja pienryhmätyöskentely kampusalueen/TKI-keskusten opetustilanteessa ei ole sallittuja.
 • Lehtorien ohjaamat tilaisuudet Humakin opetustilojen ulkopuolella eivät ole sallittuja.

Tiedottaminen opetusjärjestelyistä:

Vahvuusalat informoivat päivätoteutuksen opiskelijoita opiskelijaryhmäkohtaisesti kevään 2021 opintojaksojen osalta, toteutuvatko ne lähiopetuksena vai verkossa.

Lähiopetuksessa on noudatettava turvavälejä ja annettuja hygieniaohjeistuksia THL:n ohjeiden mukaisesti.  Humak antaa vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä kampusalueella. Opiskelijoiden on hankittava omat kasvomaskinsa.

Harjoittelupaikoissa noudatetaan harjoittelupaikan antamia ohjeita.

Palvelut

Palvelut toimivat mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti etänä, mutta peruspalvelut kuten opintotoimiston palvelut, kirjasto, tietohallinnon palvelut ja posti turvataan kuten syksynkin aikana.

Kirjastopalvelut

• palvelu jatkuu normaalisti alueellisia ohjeistuksia noudattaen.
• kirjastossa käytettävä maskia alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä
• kirjaston asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa huomioiden alueelliset suositukset ja turhaa oleskelua kirjastossa on syytä välttää.

Opintotoimiston palvelut

• opintotoimiston palvelut tarjotaan sähköisesti
• opintotoimistossa voi asioida sopimuksen mukaan, mutta maskia käytettävä alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä

IT-palvelut

• support@humak.fi
• TKI-keskus Ilkassa päivystys

Alueelliset rajoitukset huomioiden ja tarpeen vaatiessa henkilökunnan on mahdollista työskennellä omalla työpisteellään. Työpisteellä oleva aika on kuitenkin etukäteen ilmoitettava työtilojen varausjärjestelmästä, jonka ohjeistus on julkaistu Pepissä (Helsinki).

Johtajat tekevät tarvittaessa alueellisia ja palvelukohtaisia tarkennuksia valmiusryhmän linjausten mukaisesti.

Koronaneuvonta
Yleinen neuvontapäivystys palvelee sinua sähköpostitse korona@humak.fiViesteihin vastataan kello 9-15 välisenä aikana. Kiireellisissä asioissa ota yhteys omaan HEKS-valmentajaasi tai alueesi opinto-ohjaajaan. 

Viranomais- ja mediayhteystahot:

Opiskelijapalvelujen päällikkö Noora Ahti, noora.ahti(at)humak.fi, puh. 0400 349 225.
Rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä, jukka.maatta(at)humak.fi, puh. 0400 349 249

Kansainvälinen liikkuvuus kevätlukukaudella 2021

Opiskelijavaihto kevätlukukaudella on mahdollista. Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus (opiskeluvaihto yli kolme kuukautta ja ulkomainen harjoittelu yli 2 kk) rinnastetaan muuksi välttämättömäksi syyksi eli opiskelijavaihtoon voi lähteä myös THL:n liikennevalomallissa ilmoitettuihin punaisiin maihin. Harmaiksi ilmoitettuihin maihin ei voi matkustaa. Matkustussäännöt eri maihin saattavat muuttua kevään aikana nopeastikin ja mahdollisiin muutoksiin on syytä varautua.

Opiskelijoita pyydetään arvioimaan vaihtoon liittyvät riskit sekä huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta ennen vaihtoon hakeutumista. Humak selvittää vakuutusturvaan liittyviä asioita ja tiedottaa vakuutusturvan kattavuudesta myöhemmin.

Vaihtoon lähtevän on varauduttava kohdemaan mahdollisesti vaatimiin karanteenisääntöihin ja toistuviin koronatestauksiin. Testaukset saattavat olla maksullisia. Myös siihen, että opetus kohdemaan korkeakoulussa järjestään etänä, kannattaa varautua.

Lisätietoja THL:n matkustusrajoitteista (Linkki vie THL:n sivuille).

Tietoa matkustukseen liittyvästä liikennevalomallista

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Mallissa on otettu huomioon hallituksen tekemät matkustamista koskevat linjaukset. Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan:

 • Vihreässä luokassa ovat matalan koronailmaantuvuuden maat.  COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Punaisessa luokassa ovat korkean koronailmaantuvuuden maat. COVID-19-ilmaantuvuus on yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkorajapäätöksen mukaiset maat. Vältä tarpeetonta matkustamista näihin maihin.

Humakin järjestämät tapahtumat ja messut keväällä 2021

Humakin kaikki kevään 2021 suuremmat tapahtumat, seminaarit ja tilaisuudet järjestetään verkkotapahtumana / etäyhteyksien avulla.

Lähiopetusohjeet

Erikseen sovituissa lähiopetuksessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia:

 • Huolehditaan riittävistä (1-2 m) turvaväleistä
 • Huolehditaan hygieniasta ja noudatetaan alueellisia maskisuosituksia (viittomakielen ja tulkkauksen opetuksissa käytössä visiirit)
 • Lähiopetukseen tullaan vain terveinä
 • Osallistujista kerätään nimilistat
 • Lähiopetuksesta vastaavien tulee ilmoittaa ruokailijamäärät opistojen keittiöön

Yleiset harjoitteluohjeet 

Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikat eivät ilmoita harjoittelun peruuntumisesta koronatilanteen takia. Huomioi myös harjoittelupaikan ohjeet harjoittelun osalta. 

  • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.  
  • Jos olet sairas, flunssaoireinen tai karanteenissa, älä mene harjoittelupaikkaasi. 
  • Jos kuulut riskiryhmiin, konsultoi omaa hoitavaa tahoasi ja toimi harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti. 
  • Jos olet epävarma, miten toimia koronan osalta, ole yhteydessä omaan valmentajaasi tai laita sähköpostia korona@humak.fi. 
  • Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun tai ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan oman HEKS-valmentajan ja harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. 
  • Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

TKI-toiminta : tapahtumat ja matkustaminen

 • TKI-toiminnassa jatketaan etätyöskentelyä lukuun ottamassa pakollisia matkoja, joihin ei liity laajempaa tilaisuutta. Lupa tapauskohtainen/innovaatiojohtaja.
 • Vuoden 2021 alusta alkaen matkustuslupa hankkeisiin liittyviin matkoihin pyydetään tulosyksikön johtajalta.
 • Etätyö koskee myös opiskelijoiden tehtäviä hankkeissa
 • Matkustaminen hankkeissa rajataan niihin matkoihin, jotka ovat ehdottomasti välttämättömiä. Matkustusluvan antaa innovaatiojohtaja ja matkustettaessa sekä tapaamisissa tulee noudattaa turvasuosituksia.
 • Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset tulee siirtää verkkoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee tilaisuudet siirtää myöhempään ajankohtaan tai poikkeustapauksissa perua.

Vahvuusalojen tiedotteet opiskelijoille Pepissä

Ohjeet sisältävät ohjeita ja neuvoja opiskelun järjestämiseen koronaepidemian aikana (lukeminen edellyttää kirjautumista Peppiin):

Tähän tiedotteeseen on päivitetty valmiusryhmän päätös opiskelijoiden kansainvälisestä Eramusvaihdosta kevään 2021 aikana.

Miten saan ohjausta ja millaista ohjausta on tarjolla?   

 • HEKS-valmentaja: Jokaiselle Humakin tutkinto-opiskelijalle on nimetty oma henkilökohtainen valmentaja, joka tukee ja valmentaa sinua ammatillisesti läpi opintojen. Löydät HEKS-valmentajasi nimen Pepin Opiskelijan työpöydältä Opiskelutiedot-välilehdeltä (nimen alta oikeasta ylänurkasta Asetukset > Opiskelutiedot.).  
 • Opinto-ohjaaja: Jokaiselle Humakin kampukselle on nimetty opinto-ohjaaja (ent. opintovalmentaja), jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu auttaminen, mikäli kohtaat opintojesi aikana esimerkiksi opiskelutaitoihin, -kykyyn tai opintojen etenemiseen liittyviä haasteita. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät Wikistä: https://wiki.humak.fi/display/OJOS/Opinto-ohjaajat 
 • Tutustu tutkinto-opiskelijoiden ohjauksen ja valmennuksen huoneentauluun, joka selventää eri toimijoiden rooleja Humakissahttps://www.thinglink.com/card/1304403846897860610. Sen avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen.

Avoimen AMK:n opiskelijalle  

Korona saattaa vaikuttaa myös avoimen AMK:n opintoihin. Opintojaksosta tai osaamiskokonaisuudesta vastaavat lehtorit ilmoittavat mahdollisista muutoksista opintojaksojen tehtävissä ja suoritustavoissa BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä. Jos sinulla on kysyttävää opintojakson suorittamisesta, ole yhteydessä opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. 

Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisiin, maksuihin ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvontaa sähköpostitse osoitteesta avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 266 tai p. 0400 349 319. 

Opiskelijakunta HUMAKOn toiminta verkossa

Discord

Opiskelijakunta HUMAKO ylläpitää Discord-palvelinta, jonne kaikki Humakin opiskelijat ovat tervetulleita. Discordissa jutellaan, pelaillaan, opiskellaan, kahvitellaan ja vietetään aikaa toisten opiskelijoiden kanssa. Alustalla pääset kohtaamaan opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kampuksilta. Meitä on täällä monta, lämpimästi tervetuloa mukaan! Liittymisohjeet löydät eTutor-opintojaksolta täältä.

Tutorit
Opiskelijakunta HUMAKOn tutorit tavoitat verkon välityksellä. He ovat tukenasi opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa, sekä auttavat opintojaksojen ja opintopisteiden tsekkaamisessa. Tutorien kohderyhmään kuuluvat kaikki Humakissa opiskelevat. Voit olla yhteydessä tutoreihin Hoodlessa eTutor-alustalla tai sähköpostin kautta etutor@humako.net.

Hoodlen keskustelualueilla sinulla on mahdollista keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja saada vertaistukea. Voit myös luoda anonyymejä keskusteluita ja vastata niihin anonyymisti kohdassa “Anonyymit Opiskelijat” ja saada vastauksen tutorilta tai muulta opiskelijalta tuossa tuokiossa. Opiskelijoiden taukotilassa voit aloittaa keskusteluita vapaista aiheista ja osallistua niihin omalla nimelläsi. Tutorin olohuoneen kautta pääset osallistumaan HUMAKOn Discord-serverille, jossa voit keskustella muiden opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa.

Tutorointi on opiskelijakunta HUMAKOn ylläpitämää toimintaa.

Ohjeet opiskelijoille sairaustapauksissa tai altistumistilanteissa

Huomaathan, ettei YTHS-palveluiden käyttöönotto muuta tilannetta koronatestausten suhteen. Mikäli tunnet olosi sairaaksi toimi näiden ohjeiden mukaan. Koronatestaus on yleisen terveydenhuollon järjestämä ja testausta ei saa YTHS:n toimipisteissä.

Jos sairastut (saat koronaoireita) lähiopetuksessa tai lähiopetuksen jälkeen

 • Jos saat koronaoireita lähiopetuksen aikana, niin pyydä kasvomaski opettajaltasi. Poistu välittömästi kampusalueelta ja tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet.  
 • Jos saat koronaoireita lähiopetuspäivän jälkeen, niin tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet. Mahdolliset jatkotoimenpiteet ohjeistavat viranomaiset. 
 • Älä tule sairaana ja oireellisena lähiopetukseen.

Saat tiedon, että sinun lähipiirissäsi on todettu koronatapaus

 • Jos saat tiedon, että sinun lähipiirissä on todettu koronatapaus, niin toimikaa terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 
 • Jos terveysviranomaiset asettavat sinut karanteeniin, niin et voi tulla lähiopetukseen. 
 • Jos sinua ei aseteta karanteeniin ja olet oireeton, niin voit osallistua lähiopetukseen normaalisti.

Perheenjäsen/samassa taloudessa asuva henkilö on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten toimin ennen testituloksen saapumista? 

 • Jos olet oireeton, voit jatkaa normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes testitulos tulee. 
 • Jos sinulla on oireita, niin et voi osallistua lähiopetukseen.
 • Jos perheenjäsenen/samassa taloudessa asuvan henkilön tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset. 

Sinulla todetaan korona:

 • Toimit terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Alueelliset koronapalvelunumerot:

 • Helsinki: 09 310 10024  
 • Kauniainen: 09 8789 1370 
 • Nurmijärvi: 019 226 0099 
 • Jyväskylä: 014-266 0133
 • Kuopio: 044 704 6700
 • Turku: 02 266 2012

Jos koronavirusneuvonta on kiinni ja koronaan viittaavat oireet ovat lieviä, odota seuraavaan päivään. Kiireellisissä sairausasioissa voi olla yhteydessä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117, joka palvelee ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.