Koronavirustiedote 4.8.

Humakin valmiusryhmä kokoontui 4.8. ensimmäisen kerran kesälomien jälkeen. Kokouksessa tehtiin linjauksia syksyn opetuksen ja työn osalta.

Tällä hetkellä tilanne sallii hallitun opiskelujen ja työskentelyn aloittamisen kampuksilla. Edellytyksenä turvalliselle paluulle on se, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä.

Valmiusryhmä seuraa aktiivisesti Suomen koronatilanteen kehittymistä. Mikäli epidemia laajenee syksyn alkaessa, meillä on mahdollisuus palata etä- ja verkkotyöskentelyyn joko toimipistekohtaisesti tai koko Humakissa viranomaisohjeistusten mukaisesti.

Valmiusryhmä kokoontuu elokuussa viikoittain (11.8., 18.8., 25.8. ja 31.8.2020). Tiedote päivitetään kokouksen jälkeen klo 11 mennessä.

Lähiopetus voidaan aloittaa kampuksilla

Kampuksilla noudatetaan viranomaisten antamia koronaohjeistuksia. Viranomaisten ja valmiusryhmän ohjeita on seurattava aktiivisesti mahdollisten tarkennusten tai muutosten osalta ennen lähiopetuksen alkua tai sen aikana.  ​

Kokoontumisrajoitus on alle 500 henkilöä ajalla 1.8.-31.8.2020. Tilannetta arvioidaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan.

Turvavälien pitäminen sekä viranomaisten antamien hygieniaohjeistusten noudattaminen on tärkeää luokissa ja yleisissä tiloissa. Sairaana tai oireellisena ei saa tulla kampusalueelle. Lähiopetuksen aikana sairastuvaa henkilöä pyydetään olemaan viivytyksettä yhteydessä kotipaikkakuntansa terveysviranomaisiin. ​

Riskiryhmäläisten tulee olla yhteydessä omaan lääkäriinsä, joka parhaiten pystyy arvioimaan hänen osallistumista lähiopetukseen.

Maanantaina 10.8. aloittavalle työyhteisön kehittäjä (YP-TYKE) -ryhmälle lähetetään ohjeistukset opintojen alkamisesta tämän viikon aikana.

Koulutuspalvelut tekevät palvelu- ja vahvuusalakohtaisia linjauksia 10.8. ja vahvuusalat tiedottavat tarkemmista linjauksista tarvittaessa vahvuusala- ja opiskelijaryhmäkohtaisesti.

Matkustusrajoitukset

Kaiken matkustamisen osalta on noudatettava tarkasti viranomaisohjeistuksia maahan saapumisen ja oleskelun osalta.

Edelleen on syytä välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ajantasaiset maahantulosäädökset kannattaa katsoa aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. Päivittyvät tiedot matkustusrajoitteista löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Suomeen palaavat/saapuvat Humakin tutkinto-opiskelijat

Jos Humakin opiskelija tulee Suomeen maasta, johon kohdistuu edelleen rajavalvonta, suositellaan opiskelijalle 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu maista, joiden osalta matkustusrajoitteita on lievennetty. Lisätietoa THL:n sivuilla.

Kansainvälinen liikkuvuus ja matkat kotimaassa

Humak on perunut syksyn 2020 osalta opiskelijoiden ja henkilöstön KV-vaihdot, lyhyet kansainväliset opintomatkat/intensiivimatkat ja KV-opiskelijaryhmät/vierailut.

Opiskelijoiden opintosuunnitelmiin sisältyvien ulkomaille suuntautuvien välttämättömien matkojen toteuttaminen arvioidaan valmiusryhmässä tapauskohtaisesti 31.12.2020 asti. ​

TKI-toimintaan liittyvistä matkoista tehdään päätökset tapauskohtaisesti sen hetkinen tilannekuva ja matkustusrajoitukset huomioiden.  ​

Myös henkilöstön kotimaanmatkailua rajoitetaan. Humakin sisäisiin kokouksiin osallistutaan etäyhteydellä, jos osallistuminen edellyttää matkustamista paikkakulta toiselle eikä kokouspaikka ole omalla toimipisteellä.

Vapaa-ajalla tehdyt ulkomaanmatkat

Opiskelijoita ja henkilöstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu maista, joiden osalta matkustusrajoitteita on lievennetty.

Etätyö

Suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyi 1. elokuuta rauhoittunen epidemiatilanteen johdosta. Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Työtehtävien salliessa henkilöstö voi edelleen työskennellä etänä. Toimipisteissä työskentelyssä on huolehdittava riittävistä turvaväleistä ja käsi- ja yskimishygieniasta sekä siitä, ettei sairaana saavuta työpaikalle missään tilanteessa.

Palvelut kampuksilla 

Opintotoimistopalveluiden, kirjastopalveluiden ja terveydenhuoltopalveluiden osalta toimitaan tämän viikon ajan kuten ennen kesälomia. Palveluiden osalta syksyn linjaukset tehdään ensi viikon valmiusryhmän kokouksessa 11.8.2020.

IT-henkilöstöä on tavoitettavissa Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa. Tukisähköpostiosoite on support@humak.fi.

Henkilöstön infotilaisuudet 

 • Aamukahvit 14.8.2020​
 • Bestis-päivät 18.8.2020

Valmiusryhmän tiedote lähetetään jokaisen valmiusryhmän jälkeen henkilöstölle ja opiskelijoille (elokuussa noin kerran viikossa).


JOHTAMINEN VARAUTUMISEN AIKANA

Varautumissuunnitelmien toimeenpano:​

 • Kriisiryhmä: koordinointi, yleiset ohjeet ja tiedotus​
 • Johtajat: palvelujen varautumis-suunnitelmien toimeenpaneminen​
 • Päälliköt: vahvuusalojen ja palveluiden  varautumissuunnitelmien jalkauttaminen​
 • Tiimivastaavat: vahvuusalojen varautumissuunnitelmien toimeenpano yhdessä alueen tiimin kanssa​

VIESTINTÄVASTUUT

AMK-tason viestintävastuut: ​

 • Rehtori (249): päätökset/hallitus/viranomaiset/​
 • Viestintäpäällikkö (333): ulkoiset ja sisäiset tiedotteet​
 • Turvallisuusjohtaja (393): ohjeistus/varahenkilö/opistot​

Yleinen neuvontapäivystys (Humakin henkilöstölle ja opiskelijoille) sähköpostitse korona@humak.fi. Viesteihin vastataan kello 9-15 välisenä aikana.

Kiireellisissä asioissa ota yhteys omaan esimieheen/HEKS-valmentajaan

VIESTINTÄKANAVAT

 • Sisäinen tapahtumatiedote, ensisijaisena kanavana verkkosivuilta löytyvä uutinen, päivitetään kerran viikossa elokuussa 2020.
 • Humakin Peppi/Tuudo
 • Kiireellisissä tapauksissa Humakin tekstiviestipalvelu.
 • Henkilöstötilausuudet

 KIRJASTOJEN AUKIOLO

Humakin kampusten kirjastojen lainaustoiminta avautuu on avautunut. Huomaathan, ettei opiskelu tai muu oleskelu kirjastoissa ole mahdollista.

Maanantaista 18.5.2020 lähtien kirjastot palvelevat seuraavasti:

Turun kampuksen kirjasto
Informaatikko on paikalla ma-to. Ovet ovat lukossa, joten käynneistä tulee sopia etukäteen informaatikko Antti Klimoffin kanssa (kirjasto.turku@humak.fi) tai p. 0400 349 395.

Kuopion kampuksen kirjasto
Informaatikko on paikalla ma-to. Ovet ovat lukossa, joten käynneistä tulee sopia etukäteen informaatikko Jaakko Nyrösen kanssa (kirjasto.kuopio@humak.fi) tai p. 050 518 8512.

Jyväskylän kampuksen kirjasto
Opiskelijat voivat ilmoittaa lainaustarpeensa informaatikko Auli Rossille (kirjasto.jyvaskyla@humak.fi), p. 040 714 3453, joka laittaa lainattavat kirjat opiston tuulikaappiin opiskelijan noudettavaksi. Opiskelijoilla ei ole pääsyä muihin tiloihin.

TKI-Akselin kirjasto
Opiskelijat voivat ilmoittaa lainaustarpeensa informaatikko Auli Rossille (kirjasto.jyvaskyla@humak.fi), p. 040 714 3453. Kirjojen noudosta sovitaan erikseen.

TKI-Ilkan kirjasto
Opiskelijat voivat ilmoittaa lainaustarpeensa informaatikko Pertti Saamilehdolle (kirjasto@kuurojenliitto.fi), p. 040 587 2135, joka laittaa valmiiksi lainatut kirjat kirjaston edessä olevaan hyllyyn nimenmukaiseen järjestykseen opiskelijan noudettavaksi. Opiskelijoilla ei ole pääsyä muihin tiloihin.

Nurmijärven kampuksen kirjasto
Kampuksella asuvat opiskelijat voivat käyttää kirjastoa omatoimisesti. Informaatikko Pertti Saamilehto palvelee TKI-Ilkan kirjastossa (kirjasto@kuurojenliitto.fi) tai p. 040 587 2135.

Kauniaisten kampuksen kirjasto
Opiskelijat voivat ilmoittaa lainaustarpeensa informaatikko Kari Rummukaiselle (kirjasto.kauniainen@humak.fi), joka toimittaa kirjat päärakennuksen alakertaan noudettavaksi. Päärakennuksessa on myös palautuslaatikko, jonne voi palauttaa lainatut kirjat.

Kirjastojen yhteinen palvelusähköposti on kirjasto@humak.fi.

OPINTOTUKI

Kela on tiedottanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja sen vaikutuksista opintotukeen: https://www.kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/opintotuki-ja-koronaviruksen-aiheuttaman-poikkeustilanteen-vaikutukset

ja https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya#ha-korona-opintotuen-enimmaisaika-uhkaa-ylittya:

Jos et edisty opinnoissasi normaalisti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, opintotuen maksaminen voi päättyä ennen kuin olet suorittanut kaikki vaaditut opinnot. Pane talteen todistukset siitä, mitä tapahtui ja miksi. Oppilaitoksen ilmoitus opintojen poikkeusjärjestelyistä on riittävä todistus. Kun opintotukesi on päättymässä, hae opintotuelle jatkoa opintotuen muutosilmoituksella verkkoasiointipalvelussa.

Valitse ”Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea” ja ”Jatko- tai lisätukihakemus”. Jos olet korkeakouluopiskelija, ilmoita, että hakemuksesi koskee opiskelua tutkintokohtaisen enimmäistukiajan päättymisen jälkeen.
Korkeakouluopiskelija voi saada opintotukea yhteensä enintään opintotuen kokonaistukiajan verran.

Voit myös tehdä opintotuen muutosilmoituksen lomakkeella OT 15 (pdf) ja postittaa sen Kelaan.

Katso Kelan postiosoitteet.

Tehovalmennus: keihin voit ottaa yhteyttä

– opintojaksovastaava: aikataulut, opintojakson eteneminen, oppimistehtävät
– HEKS-valmentaja: omaan kehittymissuunnitelmaan liittyvät kysymykset
– opintovalmentaja: pajat, päivystysajat, soitto/viesti ja otetta opintoihin opintojakso

Opinnäytetöiden arviointi muuttuneessa tilanteessa: Mikäli tilanne vaikuttaa opinnäytetöiden suorittamiseen, arviointia tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opintovalmentajat toivovat kaikkien opiskelijoiden opintojen edistyvän mahdollisimman hyvin ja ovat valmiina tukemaan ja auttamaan sinua tarvittaessa.  Ota yhteyttä opintovalmentajaasi matalalla kynnyksellä. Opintovalmentajasi on töissä sinua varten!

Opintovalmentajien pajat järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-yhteydellä. Zoom-linkin löydät joko lukujärjestyksestä paja-tunnin kohdalta tai pyytämällä sen opintovalmentajaltasi sähköpostilla. Opintovalmentajat laittavat lukujärjestyksiin päivystysajat. Lisäksi voit sopia virtuaalisesta tapaamisesta opintovalmentajasi kanssa sähköpostilla tai puhelimella (kutu: myös Teams). Voit luonnollisesti soittaa tai viestiä myös ilman varattua aikaa.  

Pajojen lisäksi lukujärjestyksiin on merkitty Otetta opintoihin -opintojaksot. Näillekin tunneille voit tulla mukaan tekemään opintosuorituksiasi ja juttelemaan opinnoista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. 

Opintovalmentajat ovat tavoitettavissa mahdollisimman paljon. Oma opintovalmentajasi on (etunimi.sukunimi@humak.fi) 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden henkilöstö työskentelee toistaiseksi etänä, joten toimipisteidemme opintotoimistot ovat kiinni. Poikkeustilanteesta huolimatta opintotoimiston palvelut järjestyvät suurimmilta osin entiseen tapaan.

Mikäli tarvitset opintoihin liittyvän todistuksen, johon vaaditaan oppilaitoksen leimaa, varaudu viiveeseen. Voit tarvittaessa todentaa opintosuorituksiasi Opetushallituksen Koski-palvelun kautta (https://opintopolku.fi/koski/).

 • Opintotoimisto palvelee sähköpostitse osoitteessa opintotoimisto@humak.fi ja puhelimitse 029 451 9253 (klo 9-11 ja 13-15)
 • Mikäli tarvitset etänä ohjausta (esim. eAhot-työkalun käyttöön, Pepin käyttöön yms.), voit soittaa tai laittaa sähköpostia etäohjausajan sopimiseksi.

Kirjaston osalta toiminta rajoittuu huomattavasti. Fyysiset toimipisteet on suljettu, mutta palvelua on saatavilla verkossa. Ajantasaiset kirjastojen yhteystiedot löytyvät Humak-Finnan etusivulta (https://humak.finna.fi/). Informaatikot ovat apunasi sähköisten aineistojen löytämisessä ja käytössä. Lisätietoja saat osoitteesta kirjasto@humak.fi.

Kela tiedottaa omilla sivuillaan koronaviruksen vaikutuksista toimintaansa ja eri etuuksiin https://www.kela.fi/korona.

Opiskeluterveydenhuollon tilannetta voit seurata suoraan opiskelupaikkakuntasi terveydenhuollon sivuilta. Linkit kampuksittain on koottu wikiin: https://wiki.humak.fi/display/OPHYV/Terveydenhuolto

VALMISTUVILLE OHJEISTA

Jos valmistuminen mietityttää, tähän on kerätty muutamia näkökulmia valmistumisesta:

 1. Kelan opintolainavähennys:
  Jos valmistut määräajassa, saat Kelalta opintolainavähennyksen: https://www.kela.fi/opintolainavahennysKoronaviruksen vaikutuksista on sivulla
  https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya#ha-korona-opintolainahyvitys-kun-opinnot-viivastyvat:
  Entä opintolainahyvitys, kun korkeakouluopintoni viivästyvät koronan takia?
 2. Jos joudut tilanteen vuoksi työttömäksi, sinulla voi olla valmistumisen jälkeen mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella tuettuna:
  https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.htmlHumakin avoimen AMK:n opintotarjottimen löydät sivuiltamme https://www.humak.fi/avoin-amk/.
 3. Tutkintotodistuksen saamisen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus hakea sinulle sopivaa ja haluamaasi työpaikkaa heti kun sellainen avautuu.Sinun ei silloin tarvitse odottaa todistuksen saapumista, vaan olet heti valmiina.Tarvittaessa saat (keskustelu)apua valmentajaltasi, opintovalmentajaltasi ja opintotoimistosta.

eTutorit

eTutorit ovat HUMAKOn verkossa toimivia tutoreita. He ovat tukenasi opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa, sekä auttavat opintojaksojen ja opintopisteiden tsekkaamisessa. eTutorien kohderyhmään kuuluvat kaikki Humakissa opiskelevat. Voit olla yhteydessä eTutoreihin Moodlessa eTutor alustalla tai sähköpostin kautta etutor@humako.net.

Moodlen keskustelualueilla sinulla on mahdollista keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja saada vertaistukea. Voit myös luoda anonyymejä keskusteluita ja vastata niihin anonyymisti kohdassa “Anonyymit Opiskelijat” ja saada vastauksen eTutorilta tai muulta opiskelijalta tuossa tuokiossa. Opiskelijoiden taukotilassa voit aloittaa keskusteluita vapaista aiheista ja osallistua niihin omalla nimelläsi. eTutorin olohuone on nostalginen chat, jossa voit keskustella muiden opiskelijoiden kanssa reaaliaikaisesti omalla nimelläsi, ja tiettyinä aikoina eTutor on tavoitettavissa myös sitä kautta.

eTutorointi on opiskelijakunta HUMAKOn ylläpitämää toimintaa.

 

TIETOA AVOIMEN AMK:N OPISKELIJOILLE JA HENKILÖSTÖLLE

Avoimessa AMK:ssa opiskelu työttömyyden tai lomautuksen aikana

Henkilökunnalle avoimesta amk:sta

Lehtoreille voi tulla kysymyksiä avoimen AMK:n opiskelijoilta, jotka ovat joutuneet työttömiksi tai lomautetuiksi, mahdollisuudesta jatkaa opiskelua avoimessa AMK:ssa tai oikeudesta suorittaa aloitetut opinnot loppuun myöhemmin.

Opiskelijan tulee ensisijaisesti selvittää TE-toimistolta avoimessa AMK:ssa opiskelun vaikutus työttömyysetuuteen. Jos TE-toimisto katsoo opinnot sivutoimisiksi tai hyväksyy omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella, opiskelija voi jatkaa opiskelua avoimessa AMK:ssa työttömyyden tai lomautuksen aikana.

Avoimen AMK:n opiskelijat voi ohjata olemaan yhteydessä opintotoimistoon sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 319 tai p. 0400 349 266, jos heillä on kysymyksiä opiskelun aikaisesta toimeentulosta tai työttömyysetuudella opiskelusta.

Avoimen AMK:n opiskelijalle

Mikäli joudut työttömäksi tai lomautetuksi, selvitäthän TE-toimistolta avoimessa AMK:ssa opiskelun vaikutuksen työttömyysetuuteen. Lisätietoja opiskelusta työttömyysetuudella löydät osoitteista

Jos TE-toimisto katsoo opinnot sivutoimiseksi tai hyväksyy omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella, voit jatkaa työttömyyden tai lomautuksen aikana avoimen AMK:n opintoja.

Jos opintojakson suoritustavoissa tai -ajoissa tapahtuu muutoksia, opintojakson lehtori tiedottaa kaikkia opiskelijoita tästä opintojakson BB Open LMS:ssä.

Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisiin, maksuihin ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvontaa sähköpostitse osoitteesta avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 266 tai p. 0400 349 319.

HENKILÖKUNNALLE 

ETÄTYÖ: Vakuutukset ja työvälineet 

Työtehtävien salliessa etätyöstä voi sopia oman esimiehensä kanssa. Toimitiloissa työskentely on mahdollista turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia noudattaen.

Vakuutus on voimassa myös etätyön yhteydessä pidettävien tavanomaisten lyhyiden taukojen ja ruokailujen aikana sekä etätyöhön välittömästi liittyvien matkojen aikana kuten ruokailu- ja lasten päivähoitoon vienti- ja hakumatkoilla. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmia, jotka sattuvat kotitöitä tehtäessä tai muun vapaa-ajan yhteydessä. Vakuutus ei kata matkoja vapaa-ajan asunnolle ja takaisin.

Etätyönä tehtävä työpäivä voi olla enintään työehtosopimuksessa määritellyn mittainen. Poikkeuksista voidaan tarvittaessa sopia esimiehen kanssa.

Työhön käytettävien omien laitteidensa mahdollisesta vakuuttamisesta vastaa työntekijä itse. Työnantajan laitteiden vakuuttamisesta vastaa työnantaja.

TYÖVÄLINEIDEN MUKANA PITÄMINEN 

Humakin henkilöstön on huolehdittava, että työskentely on mahdollista etänä kaikissa tilanteissa. Tietokone, työpuhelin ja niiden laturit on aina pidettävä mukana työn ja kodin välillä kuljettaessa. Ota työvälineet mukaan myös pidemmälle vapaalle jäädessä.

Muista ergonomia kotikonttorissa

Kotikonttorin ergonomia ei aina ole samalla tasolla kuin työpaikalla. Ohessa terveystalon vinkit ergonomiseen työskentelyyn kotona: huolehdi, että työskentelet selkä suorana, keksi itsellesi seisovaan työskentelyyn soveltuva työpiste ja pidä riittävästi taukoja. Ohjeet kuvineen löydät täältä:

https://www.terveystalo.com/fi/Tyoterveys/Ajankohtaista/Blogit/Kuinka-huomioida-ergonomia-etatyossa-Tyofysioterapeutin-vinkit-kotitoimistolle/

Vinkkejä mielenhyvinvointiin

Vinkkisivun mielenhyvinvoinnin ylläpitämisestä koronaviruksen aikana. Nämä vinkit soveltuvat kaikille arjen ja työn pyörittämiseen poikkeusoloissa.

Linkki: https://mieli.fi/fi/koronaepidemia-ja-mielenterveys

TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN TOIMIVUUS

IT-ohjeet etätyöskentelyn avuksi löytyvät osoitteessa:
https://www.humak.fi/uutiset/humakin-paivittyvat-ohjeet-koronavirusepidemian-aikana/


 

Yleisiä ohjeita tartuntojen ehkäisystä ja riskiryhmistä

Oireiden ilmaantuessa

Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistietoa koronaviruksesta puhelinnumerossa 0295 535 535. Neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia eivät voi käyttää puhelinta.

Koronavirustaudin oirearvion voi tehdä myös itse netissä THL:n ja Duodecimin omaolo-palvelussa osoitteessa: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649. Oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan neuvoja hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä

Koronan oireet suomeksi kuvattuna.

Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

VALTAKUNNALLINEN PALVLUNUMERO JA OIREARVIOINTI

Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistietoa koronaviruksesta puhelinnumerossa 0295 535 535. Neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia eivät voi käyttää puhelinta.

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Mikäli sinulla on edellä mainittuja, mahdollisesti koronaviruksen aiheuttamia oireita, pysy kotona.

Koronavirustaudin oirearvion voi tehdä myös itse netissä THL:n ja Duodecimin omaolo-palvelussa osoitteessa: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649. Oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan neuvoja hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä.

OHJEET HENKILÖSTÖLLE SAIRASTUMISEN VARALTA 

Terveystalon työterveyshuollon palvelut koronaepidemian aikana

Nopeimmin saat ajan varattua verkosta (www.terveystalo.com , edellyttää vahvaa tunnistautumista).

Kaikki Terveystalon ajat ovat varattavissa sekä toimipaikkaan että puhelinvastaanottona koronaepidemian ajan. Jos haluat asioida toimipaikan sijaan puhelinvastaanottona, kirjoita vahvistusvaiheessa Ajanvarauksen lisätiedot – kenttään numero, johon haluat asiantuntijan soittavan. Jos olet hengitystieoireinen, asioithan ainoastaan etäyhteydellä, kunnes oireiden päättymisestä on vähintään 1 vrk.

Omaa terveyttään kannattaa hoitaa koronaepidemiasta huolimatta. Perussairauksien hyvä hoito on erityisen tärkeää. Toistaiseksi vastaanottoaikoja on Terveystalossa hyvin tarjolla eikä muiden asioiden hoitoa kannata lykätä epidemian takia.

Koronaepidemian aikana HUMAKin poissaolo-ohjeiden mukaan voit olla poissa 5 pv esimiehen luvalla. Jos sairastat tätä pidempään, varaa puhelinaika työterveyshoitajalle tai -lääkärille ja ole yhteydessä esimieheesi. Yli 10 pv sairaudesta tarvitset lääkärintodistuksen. Sairauden jatkumisesta ilmoitetaan aina myös esimiehelle ja sairauspoissaolosta tehdään poissaoloilmoitus Sympaan. 

Ilmoita sairastumisesta välittömästi puhelimitse esimiehelle. Esimiehen luvalla työntekijä voi olla poissa 5 päivää. Viikonlopun päivät lasketaan mukaan sairauspäiviin.

Kiireettömissä asioissa voit hyödyntää Viestit asiantuntijoille –palvelua, jolla tavoitat oman työterveyshoitajasi tietoturvallisesti. Palveluun kirjaudutaan joko älypuhelimella (Oma Terveys –sovelluksella) tai netissä (omaterveys.terveystalo.com). Viestit asiantuntijalle –palvelun löydät kirjauduttuasi Oma Terveyteen kohdasta Etäasiointi / Viestit .

THL:n tilannekuva

Ajankohtaista tilannetta voi seurata THL:n Oirekartasta, joka on koronan karttasovelluksen rinnalla toimiva erillinen karttasovellus.  Oirekartta kerää tietoja kansalaisten itse Omaolo.fi -palveluun ilmoittamista oireista.

Linkki: THL:n tilannekuva

 

RISKIRYHMIIN KUULUVAT 

Mikäli kuulut riskiryhmään, jolle Covid-19 tartunnasta on vaaraa, tee työtä/opiskele etänä ja vältä väkijoukkoja /kokoontimisia. Älä riskeeraa terveyttäsi. 

Riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa muita herkemmin yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin. Riskiryhmät on lueteltu THL:n sivuilla

Riskiryhmiä ovat THL:n mukaan:

 • Yli 70-vuotiaat henkilöt
 • Henkilöt, joilla on jokin seuraavista pitkäaikaissairauksista
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti)
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa keuhkosairaus (esimerkiksi säännöllistä lääkitystä saava astmapotilas)
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa diabetes
  • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio
  • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15 mg/vrk yli 2 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito)
  • Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
  • Sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40)
 • Henkilöt, jotka tupakoivat päivittäin

 

LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖKOHTAINEN VASTUU 

Noudata viranomaisten ja työnantajasi ohjeita. Jokaisella on vastuu epidemian leviämisen ehkäisyssä. Huolehdi riittävästä käsihygieniasta, vältä fyysistä kontaktia tervehtiessäsi ja pidä välimatkaa muihin ihmisiin. Vältä mahdollisuuksien mukaan yleisötapahtumia ja mikäli aivastat huolehdi, ettet aivasta muita kohden.

Aivasta joko kertakäyttönenäliinaan tai hihan yläosaan. Käytetty paperinenäliina on heitettävä roskiin aivastuksen jälkeen (ks. alla oleva THL:n julkaisema kuva). 

Noudata varovaisuutta myös vapaa-aikanasi, mikäli palaat matkoilta. Älä liiku julkisissa tiloissa tai ole kontaktissa muihin, mikäli tunnet itsesi sairaaksi. 

Pese kätesi usein alla olevien THL:n julkaisemien ohjeiden mukaan.

THL:n käsienpesuohje suomeksi kuvina.