Humakin koronatiedote, COVID-19

Oranssi tausta ja teksti

Koronavirustiedote 8.9.2021 

Humakin valmiusryhmä seuraa aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä Suomessa. Valmiusryhmä kokoontui 8.9.
Seuraava kokous pidetään tarvittaessa 15.9.

Tiedote valmiusryhmän kokouksesta päivitetään Humakin verkkosivuille (opiskelijat) ja päätöksistä kerrotaan myös opiskelijoiden Teamsissä kello 11 mennessä. Henkilöstötiedotus löytyy Humak-intrasta. Lisäksi vahvuusalat tiedottavat opiskelijoita erikseen omilla kanavillaan.

Tiedotteen tuoreimmat päivitykset löydät uutisen väliotsikoiden päiväyksen perusteella.

Alueelliset koronatilanteet (päivitetty 8.9.)

Tilanne Jyväskylässä on parantunut ja alue on siirtynyt perustasolle.

Leviämisvaihe: Turku (7.9) ja pääkaupunkiseutu (2.9.)
Kiihtymisvaihe: Kuopio (6.9.)
Perustaso: Jyväskylä (6.9.)

Koronatilanteen ajankohtaisen alueellisen tilanteen, suositukset ja rajoitukset voit tarkastaa THL:n sivuilta.

Maskin käyttö lähiopetuksessa (päivitetty 8.9.)

Ammattikorkeakoululaki (31§) määrittelee, että opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja että ammattikorkeakoululla on oikeus antaa ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyissä.

Humak on antanut sekä henkilöstölleen ja opiskelijoilleen ohjeet turvalliseen toimimiseen Covid-19 -pandemian aikana. Ohjeissa mainitaan, että sairaana tai oireisena ei saa tulla kamouksille, ja että sisätiloissa tulee käyttää asianmukaista kasvomaksia aina, kun tilassa on useampi kuin yksi henkilö.

Lähiopetustilanne voidaan keskeyttää, mikäli paikalla on maskittomia henkilöitä.

THL:n arvio korkeakouluopetukseen liittyvästä tartuntariskistä

THL on arvioinut sisätiloissa tapahtuvan kokonaisriskin vähäiseksi. Se on tasolla yksi asteikolla 1-9. Myös tartunta- ja leviämispotentiaali ovat riskiasteikolla alimmalla tasolla. Vähäisen riskin tilanteessa koronavirustartunnan ja taudin leviämisen mahdollisuus on pieni. Tartuntariskiä voidaan vähentää lyhytkestoisten kontaktien, ilmanvaihdon, maskien käytön, käsihygienian ja ruuhkien välttämisen avulla. Tämän vuoksi viranomaisohjeistusten noudattaminen on edelleen tärkeää.

Hallituksen uusi hybridistrategia luo uskoa tulevaan (8.9.)

Hallitus ja terveysviranomaiset arvioivat valtakunnallisen rokotekattavuuden saavuttavan yli 12-vuotiailla 80 prosentin rajan lokakuun aikana. Rajoitustoimia voidaan ennakoivasti ryhtyä purkamaan jo ennen tavoiteltavan rokotekattavuuden saavuttamista. Alueellisista epidemiavaiheista ollaan strategian mukaan luopumassa ja epidemian torjunnassa siirrytään ensisijaisesti tartuntatautilain mukaisiin paikallisiin ja alueellisiin toimenpiteisiin. Nämä ovat aikaisempia rajatumpia kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaa ja alueeltaan.

Opetuksen päälinjaukset (17.8.)

Koulutukset järjestävät opetuksen nykyisten suositusten mukaisesti kahden metrin (2 m) turvaväli huomioiden. Humakissa noudatetaan viranomaisten suosituksia turvaväleistä ja mikäli suositukset muuttuvat huomioidaan se opetuksessa välittömästi. Turvavälisuositukset voivat vaihdella alueellisesti. Vahvuusalat tiedottavat syksyn opetusjärjestelyistä opiskelijoita mahdollisimman pian.

Mikäli rajoitukset tiukentuvat ja lähiopetusta ei ole mahdollista järjestää kaikille, seuraavien ryhmien lähiopetus priorisoidaan Humakissa:

 • 1. ja 2. vuosikurssin päiväopiskelijat
 • kielten opetus, tulkkauksen opetus ja seikkailukasvatuksen lajitaitojen opetus

HUMAKO-kiertue ja tutorointi

HUMAKO haluaa mahdollistaa turvalliset opiskelijatapaamiset. Kiertue voidaan järjestää turvallisuusohjeita ja alueellisia määräyksiä noudattaen. Koronatilanne huomioidaan kiertueella seuraavasti:

 • Käsidesiä on kaikilla rastien suorituspaikoilla ja järjestäjille jaetaan maskit
 • Aamu aloitetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona
 • Erityisesti Turussa, Nurmijärvellä ja Jyväskylässä opiskelijaryhmä jaetaan useampaan tilaan aamupäivän ja iltapäivän yhteisten infojen osalta. Info striimataan yhdestä luokasta muihin luokkiin.
 • Pienryhmissä suoritettavat rastit sijoitetaan eri tiloihin turvavälit huomioiden
 • Kiertuepäiviltä kerätään osallistujalista
 • Alueen vastaava henkilökunta toimii HUMAKOn tukena järjestelyissä esimerkiksi tilojen varauksissa ja ruokailuiden porrastamisessa.

Kansainvälinen opiskelijavaihto – haku avautuu

Opiskelijaliikkuvuuden (EU ja globaali) valmistelu kevätlukukaudelle 2022 aloitetaan. Liikkuvuus toteutetaan matkustusrajoitusten ja THL:n suositusten mukaisesti,

Syyslukukaudella vaihtoon lähtevien on varauduttava kohdemaan mahdollisesti vaatimiin karanteenisääntöihin ja toistuviin koronatestauksiin. Testaukset saattavat olla maksullisia. Myös siihen, että opetus kohdemaan korkeakoulussa järjestään etänä, kannattaa varautua.

Lisätietoja THL:n matkustusrajoitteista (Linkki vie THL:n sivuille).

Viestintäkanavat ovat muuttuneet 1.8.2021

Opiskelijatiedottaminen on siirtynyt Microsoft Teams -alustalle. Peppi on poistunut viestintäkäytöstä. Teamsiin päivitetään valmiusryhmän kokouksessa päivitetyt asiat ja laajemmin asiat esitellään verkkosivuilla päivittyvässä koronaseurantauutisessa (Tämä sivu. Sivun osoite pysyy samana ja se nousee verkkosivuillamme aina ensimmäiseksi uutiseksi, kun sitä on päivitetty).

Henkilöstöä koskeva koronatiedottaminen tapahtuu Humak-intrassa julkaistavassa uutisessa. Niitä ei enää julkaista verkkosivuilla julkaistavassa uutisessa.

Englanninkielisen tiedottamisen koronakanavat ovat verkkosivujen englanninkielinen uutisen sekä AdEd-opiskelijoiden yleinen tiedotuskanava Teamsissa.

Hyvä rokotuskattavus ja varovainen toimintatapa ovat edelleen tärkeitä

Rokotuksen ottaminen ja varovainen toimintatapa jatkossakin (maskien käyttö ja hygienia) ovat edellytyksiä sille, että oppilaitokset voivat varmistaa turvallisen toiminnan kaikille. Humak haluaa tarjota turvalliset kohtaamiset ja yhteisöllisen opetuksen ja suosittelemme rokotteen ottamista kaikille.

Tutustu paikkakuntasi Pop up-rokotusmahdollisuuksiin. Vapaita rokotusaikoja voi kysyä ja myös rokotusvälien lyhentämistä voi kysyä. Humakin tavoitteena on palata mahdollisimman nopeasti yhteisölliseen opetukseen.

Alueelliset rokotustiedot

​OKM:n ja THL:n suositus ammattikorkeakouluille 5.8.2021

Humak noudattaa viranomaisten suosituksia toiminnassaan

 • Ohjeistukset käsienpesusta, etäisyyksistä ym. tartuntojen estämiseksi tehtävistä toimenpiteistä löytyvät tiloista
 • Tehostettu siivous
 • Toimintaan ei saa osallistua oireisena
 • Oppilaitosten opetustoimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia
 • Henkilömäärä tulisi rajata siten, että henkilöiden väliin jää yli 2 m aina kuin mahdollista. 
 • Kasvomaskeja käytetään sisätiloissa noudattaen THL:n ja paikallisten viranomaisten suosituksia.

Opiskelupsykologin palvelut Humakissa

Humakissa on aloittanut opintopsykologi.

Opintopsykologin luo voi hakeutua yksilötapaamisille opinto-ohjaajan kautta tai suoraan opintopsykologille. Opintopsykologin tapaaminen on maksutonta ja luottamuksellista. Lisäksi opintopsykologilla on etäpäivystysaika Zoomissa joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 13-16 alkaen 1.9.2021. Päivystysaikana voit kysyä vapaasti askarruttavista asioista. Voit myös laittaa tekstiviestillä soittopyynnön, niin opintopsykologi ottaa sinuun yhteyttä päivystyksen ajankohtana.

Opintopsykologin palveluihin ohjaudutaan joko opinto-ohjaajan kautta tai varaamalla aika suoraan opintopsykologille sähköpostitse (ilse.lammila@humak.fi). Kirjoita sähköpostiin omat tietosi (nimi, aloitusvuosi, opiskelijanumero) ja millaisesta asiasta haluaisit keskustella, niin saat ehdotuksia tapaamisen ajankohdaksi. Mikäli et pääsekään käynnille, peruutathan aikasi viimeistään vuorokautta ennen sovittua aikaa.

Hyvinvointia ja opiskelua tukevat toimenpiteet Humakissa

Humakin opinto-ohjaukseen, valmennukseen ja hyvinvointihankkeisiin suunnattujen lisäresurssien ansiosta korkeakoulussamme on sekä olemassa olevia että tulossa olevia tukitoimia. Tässä listaus palveluista, joita on tarjolla tai tulossa lähikuukausina:

 • Humak välittää -kampanja opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi käynnistyy syyskuussa.
 • Opinto-ohjaukseen on annettu lisäresursseja
 • Otetta opintoihin opinnot on tarjolla kaikilla kampuksillamme
 • Opinto-ohjaajat ovat julkaisseet kattavan vinkkilistauksen etäopiskelun tueksi (Voit ladata pdf-muodossa olevan ohjeen itsellesi tästä linkistä)
 • Opinto-ohjaajien verkkopäivystyksiä on lisätty
 • Opiskelijat ja henkilöstö voivat ladata BreakPro –taukojumppasovelluksen ilmaiseksi puhelimeensa tai tietokoneelle. Latauslinkki julkaistaan Pepissä/Tuudossa tämän tai viimeistään ensi viikon aikana. BreakPron avulla voit tauottaa työtäsi, saada taukoliikuntaohjeita ja vinkkejä parempaan ergonomiaan. Sovelluksen avulla pyrimme lisäämään sekä opiskelijoiden että henkilöstön työhyvinvointia.
 • Muista myös Opiskelijakunta HUMAKOn tuki ja yhteisöllinen toiminta verkossa (kuten esim. Discord-tapaamiset ja joogasovellus). Tarkempia tietoja HUMAKOn sivuilla [linkki vie ulkoisille sivuille].

Opiskelijakunta HUMAKOn toiminta (päivitetty 11.8.)

Opiskelijakunta HUMAKO on Humakin opiskelijoiden oma opiskelijakunta. Opiskelijakunta tarjoaa kaikille Humakin opiskelijoille tukea ja neuvontaa. Opiskelijakunta HUMAKO kannustaa kaikkia opiskelijoita liittymään opiskelijakunnan Discord alustalle. Alusta on luotu opiskelijoita varten, opiskelijoilta opiskelijoille! Discordiin voi tulla keskustelemaan kouluun sekä opiskelija-arkeen liittyviä asioita tai vain höpöttelemään niitä näitä. Mitään ei tarvitse osata etukäteen apua alustalla saa helposti. Paikalle ovat tervetulleita kaikki Humakin opiskelijat.

Lisäksi opiskelijakunta HUMAKOn tutorit neuvovat opiskelijoita opiskeluun ja opiskelija-arkeen liittyvissä kysymyksissä etutor@humako.net osoitteen kautta.

Opiskelijakunta HUMAKO tiedottaa syksyn toiminnastaan verkkosivujen, Instagramin ja jäsenkirjeen kautta säännöllisesti.

Yleisiä ohjeita

Sisällöt päivitetty ja tarkastettu ajankohtaisiksi 17.8.2021

Lähiopetusohjeet

Lähiopetuksessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia:

 • Huolehditaan riittävistä (2 m+) turvaväleistä
 • Huolehditaan hygieniasta ja käytetään maskia (viittomakielen ja tulkkauksen opetuksissa käytössä visiirit)
 • Lähiopetukseen tullaan vain täysin terveinä
 • Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi terveenäkään osallistua lähiopetukseen
 • Osallistujista kerätään nimilistat

Yleiset harjoitteluohjeet

Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikat eivät ilmoita harjoittelun peruuntumisesta koronatilanteen takia. Huomioi myös harjoittelupaikan ohjeet harjoittelun osalta.

  • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.
  • Jos olet sairas, flunssaoireinen tai karanteenissa, älä mene harjoittelupaikkaasi.
  • Jos kuulut riskiryhmään, konsultoi omaa hoitavaa tahoasi ja toimi harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti.
  • Jos olet epävarma, miten toimia koronan osalta, ole yhteydessä omaan valmentajaasi tai laita sähköpostia korona@humak.fi.
  • Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun tai ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan oman HOPS-valmentajan ja harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.
  • Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

Miten saan ohjausta ja millaista ohjausta on tarjolla?

 • HOPS-valmentaja: Jokaiselle Humakin tutkinto-opiskelijalle on nimetty oma henkilökohtainen valmentaja, joka tukee ja valmentaa sinua ammatillisesti läpi opintojen. Löydät HOPS-valmentajasi nimen Pepin Opiskelijan työpöydältä Opiskelutiedot-välilehdeltä (nimen alta oikeasta ylänurkasta Asetukset > Opiskelutiedot.).
 • Opinto-ohjaaja: Jokaiselle Humakin kampukselle on nimetty opinto-ohjaaja, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu auttaminen, mikäli kohtaat opintojesi aikana esimerkiksi opiskelutaitoihin, -kykyyn tai opintojen etenemiseen liittyviä haasteita. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät opiskelijan oppaasta: https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=653
 • Tutustu tutkinto-opiskelijoiden ohjauksen ja valmennuksen huoneentauluun, joka selventää eri toimijoiden rooleja Humakissa: https://www.thinglink.com/card/1304403846897860610. Sen avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen.

 Avoimen AMK:n opiskelijalle

Korona saattaa vaikuttaa myös avoimen AMK:n opintoihin, joissa on lähiopetusta. Opintojaksosta tai osaamiskokonaisuudesta vastaavat lehtorit ilmoittavat mahdollisista muutoksista opintojaksojen tehtävissä ja suoritustavoissa Hoodlessa. Jos sinulla on kysyttävää opintojakson suorittamisesta, ole yhteydessä opintojaksosta vastaavaan lehtoriin.

Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisiin, maksuihin ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvontaa sähköpostitse osoitteesta avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 266 tai p. 0400 349 319.

Humakin palvelut korona-aikana

Kirjastopalvelut

 • palvelu jatkuu normaalisti alueellisia ohjeistuksia noudattaen.
  • kirjastossa käytettävä maskia alueellisten suositusten mukaisesti
  • kirjaston asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa huomioiden alueelliset suositukset ja turhaa oleskelua kirjastossa on syytä välttää.

Opintotoimiston palvelut

 • opintotoimiston palvelut tarjotaan sähköisesti
  • opintotoimistossa voi asioida sopimuksen mukaan, mutta maskia käytettävä alueellisten suositusten mukaisesti

IT-palvelut

support@humak.fi

Koronaneuvonta
Yleisiin koronakysymyksiin vastataan osoitteessa korona@humak.fi. Viesteihin vastataan arkisin kello 9-15 välisenä aikana. Kiireellisissä asioissa ota yhteys omaan HOPS-valmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Jos sinulla on kysyttävää tietyn opintojakson opetusjärjestelyistä, ole yhteydessä opintojaksosta vastaavaan lehtoriin.

Viranomais- ja mediayhteystahot:

Opiskelijapalvelujen päällikkö Noora Ahti, noora.ahti(at)humak.fi, puh. 0400 349 225.
Rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä, jukka.maatta(at)humak.fi, puh. 0400 349 249

Ohjeet opiskelijoille sairaustapauksissa tai altistumistilanteissa

Mikäli tunnet olosi sairaaksi toimi näiden ohjeiden mukaan. Koronatestaus on yleisen terveydenhuollon järjestämä, testejä ei tehdä YTHS:n toimipisteissä. Omaa tilannettasi voit arvioida koronavirustaudin oirearviokyselyssä Omaolo-palvelussa. Vastausten mukaan saat arvion koronavirustartunnan todennäköisyydestä ja ohjeet testiin hakeutumisesta. ​Yleistä neuvontaa ja lisätietoa saat valtakunnallisista neuvontakanavista: valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 ja chattineuvonta.

Jos sairastut (saat koronaoireita) lähiopetuksessa tai lähiopetuksen jälkeen

 • Jos saat koronaoireita lähiopetuksen aikana, poistu välittömästi kampusalueelta ja tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet.  ​
 • Jos saat koronaoireita lähiopetuspäivän jälkeen, niin tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet. Mahdolliset jatkotoimenpiteet ohjeistavat viranomaiset. ​
 • Älä palaa oireisena lähiopetukseen.​

Saat tiedon, että sinun lähipiirissäsi on todettu koronatapaus

 • Jos saat tiedon, että lähipiirissäsi on todettu koronatapaus, niin toimikaa terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. ​
 • Jos terveysviranomaiset asettavat sinut karanteeniin, niin et voi tulla lähiopetukseen. ​
 • Jos sinua ei aseteta karanteeniin ja olet oireeton, niin voit osallistua lähiopetukseen normaalisti.​

Perheenjäsen/samassa taloudessa asuva henkilö on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten toimin ennen testituloksen saapumista? 

 • Jos olet oireeton, voit jatkaa normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes testitulos tulee. ​
 • Jos sinulla on oireita, niin et voi osallistua lähiopetukseen.​
 • Jos perheenjäsenen/samassa taloudessa asuvan henkilön tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset. ​

Sinulla todetaan korona:

 • Toimit terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.​
 • Voit osallistua lähiopetukseen vasta kun eristyksesi on päättynyt.

Alueelliset koronapalvelunumerot ja koronasivut (tietoa mm. rokotteista ja maskijakelusta):​