Humakin koronatiedote, COVID-19

Oranssi tausta ja teksti

Koronavirustiedote 14.4.2021 

Valmiusryhmä seuraa aktiivisesti Suomen koronatilanteen kehittymistä ja toimii tilanteessa viranomaisohjeistuksia noudattaen. Tiedote valmiusryhmän kokouksista päivitetään Humakin verkkosivuille ja Peppiin kello 11 mennessä.

Henkilöstön koronaohjeet löytyvät Humakin Wikistä osoitteessa: https://wiki.humak.fi/display/TUR/Korona-ohjeet .

Valmiusryhmän kokouksessa 14.4.2021 päivitettiin katsaukset alueellisiin koronatilanteisiin sekä käytiin keskustelua Humakin exit-strategiasta, josta tiedotamme ennen vappua pidettävän valmiusryhmän kokouksen (28.4.) jälkeen. Lisäksi tehtiin päätöksiä kevään tyhy-päiviin ja syksyn Bestis-päiviin liittyen. Seuraava valmiusryhmän kokous on 28.4.2021.

Alueelliset koronatilanteet ja vaikutukset Humakissa

Koronatilanteessa on viime päivien aikana tapahtunut käänne myönteiseen suuntaan. Tartuntamäärät ovat laskussa. Valtioneuvosto on julkaissut Exit-strategian, jonka tavoitteena on hallittu rajoitustoimien purku tilanteessa, jossa aikuisväestö on saanut vähintään yhden rokotteen. Hallitus pitää tärkeänä, että rajoitusten purku aloitetaan ryhmistä, joihin toimenpiteet ovat aiheuttaneet eritystä rasitetta. Erityisen tärkeänä pidetään niiden rajoitteiden purkua ja lieventämistä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten elämään ja arkeen. Hallituksen tavoitteena on valtakunnallisesta etätyösuosituksesta luopuminen heinäkuussa. Tilannetta arvioidaan epidemiatilanteen mukaisesti.

Noudata viranomaisten ohjeita epidemiatilanteessa. Humakin kaikki opetus tapahtuu verkossa alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Henkilöstön etätyövaihe kestää 31.7.2021 asti. Tämän jälkeen tehdään päätös työskentelystä koronatilanteen mukaisesti.

Alueelliset koronatilanteet. Päivämäärä paikkakuntien yhteydessä on ajankohta, jolloin tilanne on päivitetty alueella.

Leviämisvaiheessa: Pääkaupunkiseutu (8.4.2021) ja Turku (13.4.2021),
Kiihtymisvaihe: Jyväskylä (12.4.2021)
Perustaso: Kuopio (12.4.2021)

Koronatilanteen ajankohtaisen alueellisen tilanteen, suositukset ja rajoitukset voit tarkastaa THL:n sivuilta.

Henkilöstön TYHY-päivät keväällä ja syksyn Bestis-päivät

Valmiusryhmässä päätettiin, ettei keväällä järjestetä henkilöstön tyhy-päiviä. Tyhy-päivän sijaan järjestetään koko henkilöstölle yhteinen tilaisuus verkossa. Henkilöstöltä toivotaan ehdotuksia päivien aiheeksi ja sisällöksi. Syksyn tyhy-päivistä päätetään koronatilanne huomioiden elokuussa.

Bestis-päivät järjestetään etänä verkossa 17.-18.8.2021.

Seikkailukasvatuksen kevään lähijaksot keväällä/alkukesästä kontaktiopetuksena

Mikäli viranomaisilta ei tule tiukempia määräyksiä kuin tällä hetkellä voimassa olevat, niin keväällä järjestettäväksi suunnitellut seikkailukasvatuksen avoimen ammattikorkeakoulun ja tutkinto-opiskelijoiden lähiopetusjaksot/kontaktiopetus järjestetään turvallisuus- ja ryhmäkokomääräykset huomioiden. Seikkailukasvatuksen osaamiskärki tiedottaa opiskelijoita tästä erikseen viimeistään huomenna (8.4.), mutta pääpiirteissään valmiusryhmä päätti seuraavaa:

 • AdEd20-ryhmän Basic Tech Skills Climbing järjestetään 12.-14.5. Suurin osa opetuksesta tapahtuu ulkona ja opiskelijaryhmä on jaettavissa 2 x 10 henkilön ryhmiin.  Basic Technical Skills Kayaking järjestetään 17.-18.5. ja 24.-26.5. . Tässäkin suurin osa opetuksesta tapahtuu ulkona ja ryhmä on jaettavissa pienempiin opetusryhmiin. Intermediate Tech Skills Climbing järjestetään 19.-21.5. kontaktiopetuksena siten, että suurin osa opetuksesta tapahtuu ulkona. Opiskelijaryhmä voidaan jakaa 2×10 opiskelijan ryhmiin.
 • EPP2 and Paddling Instructor Test järjestetään kontaktiopetuksena kokonaan ulkotiloissa. Opiskelijaryhmä on porrastettavissa tarpeen mukaan pienryhmiin.
 • Avoin AMK, Sker 1:sen ensimmäinen ja toinen lähijakso järjestetään 12.-16.5. ja 31.5.-4.6. kontaktiopetuksena. Opiskelijaryhmä on jaettavissa pienempiin ryhmiin ja noin 80% opetuksesta tapahtuu ulkona. Opiskelijoille tiedotetaan majoitusmahdollisuuksista seikkailukasvatuksen henkilöstön toimesta.
 • Avoin AMK, Sker 2:sen ensimmäinen lähijakso toteutetaan kontaktiopetuksena 31.5.-4.6.. Suurin osa opetuksesta (85%) tapahtuu ilkona ja opiskelijaryhmä on jaettavissa pienempiin ryhmiin.

Toteutuksiin matkustettaessa ei pidä matkustaa ryhmissä. Samaan aikaan Nurmijärven kampuksella olevat opiskelijat pysyvät omissa ryhmissään. Hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan.

Yksityiskohtaisempi tiedote opiskelijoille lähetetään viimeistään huomenna. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Tero Lämsältä, tero.lamsa[at]humak.fi

Tulkkauksen Kuopion opetus

Kuopion tulkkausalan koulutuksen välttämätön lähiopetus järjestetään lähiopetuksena Kuopion kampuksella maksimissaan kuuden hengen ryhmissä. Opiskelijoita tiedotetaan toteutuksesta erikseen.

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijoiden kansainvälinen Erasmushaku päättyi. Neljä Humakin opiskelijaa haki kansainväliseen vaihtoon. Vaihtoon lähtevän on varauduttava kohdemaan mahdollisesti vaatimiin karanteenisääntöihin ja toistuviin koronatestauksiin. Testaukset saattavat olla maksullisia. Myös siihen, että opetus kohdemaan korkeakoulussa järjestään etänä, kannattaa varautua.

Lisätietoja THL:n matkustusrajoitteista (Linkki vie THL:n sivuille).

Henkilökunnan kansainvälistä vaihtoa ei ole toistaiseksi avattu.

THL:n suosituksesta (2.2.2021) kaikki lukukautta lyhyemmät opiskelijavaihdot on peruttu, koska yleinen turvallisuustilanne on heikentynyt kansallisesti ja paikallisesti. Humak on sitoutunut noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia. Tulevalle lukuvuodelle 2021-2022 voidaan alkaa valmistella ja hakea rahoitusta kansainvälisille intensiivijaksoille koronatilanne huomioiden.

Korkeakoulut ovat antaneet ulkomaisille vaihto-opiskelijoille tarkennettuja ohjeita karanteenimääräusten noudattamisesta.

Ministeri Saarikon haaste opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen

Opetus ja tiedeministeri Annika Saarikko on haastanut korkeakoulut kampanjaan, jossa nämä esittävät kolme kohtaa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Humak esittää yhdessä Opiskelijakunta HUMAKOn kanssa kolme kevään aikana kehitettävää tukitoimea hyvinvoinnin tueksi:

 1. Viiveetön opintojen tuki
  Humak tarjoaa tehostettuja ja nopeita ohjauspalveluita opiskelijoilleen ja tukee valmennusta. Opintopsykologipalvelut tulevat opiskelijoiden käyttöön kesäkuussa. Opinto-ohjaukseen ja kiireellisiin tukitoimiin ohjataan lisäresursseja. Myös pudokkaita huomioidaan. Humakissa on otettu käyttöön ns. liikennevalomalli ja opintojen tuen prosessi on mallinnettu. E-ohjausta kehitetään edelleen.
 2. Yhteisöllinen Humak
  Toukokuussa järjestetään opiskelijoiden hyvinvintipäivä. Henkilöstöä koulutetaan yhteisölliseen verkko-opetukseen säännöllisissä pedagogisissa aamukahvitilaisuuksissa sekä järjestetään toukokuussa yhteisöllisyyskoulutusiltapäivä, jossa nostetaan esiin mm. opiskelutaitoja. Syksyn aloitukseen liittyvä tiedottaminen tehdään ajoissa ja toisen vuoden opiskelijoille tarjotaan erityistukea. Humak on yksi yhteinen korkeakoulu kaikille. HUMAKO tukee opiskelijoita Discord-palvelussa, tutoroinnissa ja tietoa yhteisesti jakamalla. Viestinnässä korostuu yhteinen viestintä opiskelijakunnan ja Humakin toimesta.
 3. Välittävä viestintä
  Humak ja opiskelijakunta viestivät tukitoimista säännöllisesti, jotta ne ovat paremmin löydettävissä ja kaikki tulevat niistä tietoisiksi. Humakon, YTHS:n ja Humakin tukipalvelut tehdään näkyväksi erilaisten kampanjoiden avulla.

 

Syksyyn valmistautuminen opetuksessa

Valmiusryhmä tarkistaa tilannetta syksyn toteutusten järjestämistavasta kuukausittain. Tämän hetkisessä tilanteessa suunnittelun lähtökohta on, että syksyn opetuksessa valmistaudutaan hybridimalliin. Aloittaville ja toisen vuoden opiskelijoille pyritään tarjoamaan ensisijaisesti lähiopetusta. Lähiopetusta pyritään tarjoamaan myös välttämätöntä lähiopetusta tarvitseville ryhmille (esim. tulkkaus). Lopullinen päätös opetustavasta linjataan elokuussa.

Valmiusryhmän tahtotilana on mahdollistaa palaaminen normaalitilanteeseen heti, kun yleinen tauti- ja rokotustilanne sen sallii.

Tiedote Turun kampukselle

Turun kampuksella ei ole tarjolla palveluita 18.3.2021 alkaen ja ovet suljetaan. Informaatikko käy paikalla kerran viikossa tai sovitusti. Henkilöstö pääsee tarvittaessa käymään tiloissa, mutta kampuksilla ei ole palveluita. Henkilöstön etätyösuositus on voimassa heinäkuun loppuun.

Kevätlukukauden opetus Humakissa tapahtuu verkko-opintoina muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

 Valmiusryhmä teki päätökset kevään opetuksen järjestämisestä vahvuusaloja kuultuaan. Kevään linjaukset ovat:

 • Kulttuurituotanto on kokonaisuudessaan etäopiskelussa kevätlukukauden.
 • Tulkkausalalla on joitain poikkeustapauksia, joissa opetus tapahtuu lähiopetuksena. Näistä ilmoitetaan vahvuusalan opiskelijoille erikseen. Sulkutilan aikana kaikki opetus on etänä.
 • Yhteisöpedagogikoulutuksessa opinnot suoritetaan etäopintoina kevätlukukauden ajan. Seikkailukasvatuksen opiskelijoita on tiedotettu opinnoista erikseen.

 

Hyvinvointia ja opiskelua tukevat toimenpiteet Humakissa

Humakin opinto-ohjaukseen, valmennukseen ja hyvinvointihankkeisiin suunnattujen lisäresurssien ansiosta korkeakoulussamme on sekä olemassa olevia että tulossa olevia tukitoimia. Tässä listaus palveluista, joita on tarjolla tai tulossa lähikuukausina:

 • Opinto-ohjaukseen on annettu lisäresursseja
 • Otetta opintoihin opinnot on tarjolla kaikilla kampuksillamme
 • Opinto-ohjaajat ovat julkaisseet kattavan vinkkilistauksen etäopiskelun tueksi (Voit ladata pdf-muodossa olevan ohjeen itsellesi tästä linkistä)
 • Opinto-ohjaajien verkkopäivystyksiä on lisätty
 • Opiskelijat ja henkilöstö voivat ladata BreakPro –taukojumppasovelluksen ilmaiseksi puhelimeensa tai tietokoneelle. Latauslinkki julkaistaan Pepissä/Tuudossa tämän tai viimeistään ensi viikon aikana. BreakPron avulla voit tauottaa työtäsi, saada taukoliikuntaohjeita ja vinkkejä parempaan ergonomiaan. Sovelluksen avulla pyrimme lisäämään sekä opiskelijoiden että henkilöstön työhyvinvointia.
 • Muista myös Opiskelijakunta HUMAKOn tuki ja yhteisöllinen toiminta verkossa (kuten esim. Discord-tapaamiset ja joogasovellus). Tarkempia tietoja HUMAKOn sivuilla [linkki vie ulkoisille sivuille].
 • Humak käynnistää opintopsykologin rekrytoinnin. Rekrytoinnin toteutuessa psykologipalvelut ovat opiskelijoidemme käytössä.

 

Muuntoviruksen ehkäisy vaatii ripeitä toimenpiteitä ja pidempää karanteeniaikaa

Karanteenimääräyksiä tulee noudattaa tiukasti ja matkustamista rajoittaa​, kirjoittaa HUS tiedotteessaan.

 • Muuntuneelle virukselle altistuneet tulee tunnistaa nopeasti ja karanteenimääräystä tulee noudattaa tiukasti. 
 • Karanteenin pituus on 14 vuorokautta ja perheen sisällä 21 vuorokautta. Karanteenissa olevan tulee pysyä erillään myös samassa taloudessa asuvista. 
 • Oireettomat tulee testata heti, kun altistuminen on käynyt ilmi myös oireettomana, toistetusti karanteenin aikana ja ennen karanteenin loppumista.
 • Matkustamista Iso-Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin tulee välttää. Myös muuta matkustamista kotimaassa ja ulkomaille tulisi rajoittaa välttämättömään. Rajatestauksia tulee lisätä.
 • ”Rajoituksia ja suosituksia ei voida vähentää ja turvaohjeiden noudattaminen entistäkin tärkeämpää”, totesi Eeva Ruotsalainen.
 • THL on ohjeet koronavirusmuunnosten ehkäisyyn (linkki) 

YTHS/opiskelijat ja koronatestaus

Huomaathan, että YTHS ei toistaiseksi tee koronatestejä, sillä tehtävä kuuluu tartuntalain nojalla julkiselle sektorille. 

Omaa tilannettasi voit arvioida koronavirustaudin oirearviokyselyssä Omaolo-palvelussa. Vastausten mukaan saat arvion koronavirustartunnan todennäköisyydestä ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa.

Yleistä neuvontaa ja lisätietoa saat valtakunnallisista neuvontakanavista: valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 ja chattineuvonta.

Henkilöstöliikkuvuus:

Henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu sallitaan kevätlukukaudelle 2021 matkustusrajoitusten mukaisesti. Aiemmin ilmoitetusta poiketen henkilökunnan haku vaihtoon toteutetaan joulukuun sijaan alkuvuodesta. Asiasta tiedotetaan erikseen sisäisillä viestintäkanavilla. Mikäli matkustusrajoitukset muuttuvat hakuaikana, virtuaalinen vaihto voi korvata suunnitellun henkilöstöliikkuvuuden. ​

Mahdollisten välttämättömien kotimaan matkojen osalta matkustuslupa pyydetään yksiköiden johtajilta toistaiseksi. Päätökset TKI-toimintaan ja koulutukseen liittyvistä matkoista tekevät koulutusjohtajat. Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti sen hetkinen tilannekuva ja  matkustusrajoitukset huomioiden. Matkustuslupa voidaan myöntää aikaisintaan viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Lupa haetaan kirjallisesti sähköpostilla. Johtaja toimittaa vastauksen sekä matkustuslupaa hakeneelle henkilölle että hänen esimiehelleen. Luvan saannin jälkeen tulee lähettää normaali matkasuunnitelma esimiehelle.

Palvelut korona-aikana

Palvelut toimivat mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti etänä, mutta peruspalvelut kuten opintotoimiston palvelut, kirjasto, tietohallinnon palvelut ja posti turvataan kuten syksynkin aikana.

Kirjastopalvelut

• palvelu jatkuu normaalisti alueellisia ohjeistuksia noudattaen.
• kirjastossa käytettävä maskia alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä
• kirjaston asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa huomioiden alueelliset suositukset ja turhaa oleskelua kirjastossa on syytä välttää.

Opintotoimiston palvelut

• opintotoimiston palvelut tarjotaan sähköisesti
• opintotoimistossa voi asioida sopimuksen mukaan, mutta maskia käytettävä alueellisten suositusten mukaisesti, ellei terveydellistä estettä

IT-palvelut

• support@humak.fi
• TKI-keskus Ilkassa päivystys

Alueelliset rajoitukset huomioiden ja tarpeen vaatiessa henkilökunnan on mahdollista työskennellä omalla työpisteellään. Työpisteellä oleva aika on kuitenkin etukäteen ilmoitettava työtilojen varausjärjestelmästä, jonka ohjeistus on julkaistu Pepissä (Helsinki).

Johtajat tekevät tarvittaessa alueellisia ja palvelukohtaisia tarkennuksia valmiusryhmän linjausten mukaisesti.

Koronaneuvonta
Yleinen neuvontapäivystys palvelee sinua sähköpostitse korona@humak.fiViesteihin vastataan kello 9-15 välisenä aikana. Kiireellisissä asioissa ota yhteys omaan HEKS-valmentajaasi tai alueesi opinto-ohjaajaan. 

Viranomais- ja mediayhteystahot:

Opiskelijapalvelujen päällikkö Noora Ahti, noora.ahti(at)humak.fi, puh. 0400 349 225.
Rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä, jukka.maatta(at)humak.fi, puh. 0400 349 249

Tietoa matkustukseen liittyvästä liikennevalomallista

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Mallissa on otettu huomioon hallituksen tekemät matkustamista koskevat linjaukset. Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan:

 • Vihreässä luokassa ovat matalan koronailmaantuvuuden maat.  COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Punaisessa luokassa ovat korkean koronailmaantuvuuden maat. COVID-19-ilmaantuvuus on yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
 • Harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkorajapäätöksen mukaiset maat. Vältä tarpeetonta matkustamista näihin maihin.

Lähiopetusohjeet

Erikseen sovituissa lähiopetuksessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia:

 • Huolehditaan riittävistä (1-2 m) turvaväleistä
 • Huolehditaan hygieniasta ja noudatetaan alueellisia maskisuosituksia (viittomakielen ja tulkkauksen opetuksissa käytössä visiirit)
 • Lähiopetukseen tullaan vain terveinä
 • Osallistujista kerätään nimilistat
 • Lähiopetuksesta vastaavien tulee ilmoittaa ruokailijamäärät opistojen keittiöön

Yleiset harjoitteluohjeet 

Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikat eivät ilmoita harjoittelun peruuntumisesta koronatilanteen takia. Huomioi myös harjoittelupaikan ohjeet harjoittelun osalta. 

  • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.  
  • Jos olet sairas, flunssaoireinen tai karanteenissa, älä mene harjoittelupaikkaasi. 
  • Jos kuulut riskiryhmiin, konsultoi omaa hoitavaa tahoasi ja toimi harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti. 
  • Jos olet epävarma, miten toimia koronan osalta, ole yhteydessä omaan valmentajaasi tai laita sähköpostia korona@humak.fi. 
  • Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun tai ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan oman HEKS-valmentajan ja harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. 
  • Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

TKI-toiminta : tapahtumat ja matkustaminen

 • TKI-toiminnassa jatketaan etätyöskentelyä lukuun ottamassa pakollisia matkoja, joihin ei liity laajempaa tilaisuutta. Lupa tapauskohtainen/innovaatiojohtaja.
 • Vuoden 2021 alusta alkaen matkustuslupa hankkeisiin liittyviin matkoihin pyydetään tulosyksikön johtajalta.
 • Etätyö koskee myös opiskelijoiden tehtäviä hankkeissa
 • Matkustaminen hankkeissa rajataan niihin matkoihin, jotka ovat ehdottomasti välttämättömiä. Matkustusluvan antaa innovaatiojohtaja ja matkustettaessa sekä tapaamisissa tulee noudattaa turvasuosituksia.
 • Tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset tulee siirtää verkkoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee tilaisuudet siirtää myöhempään ajankohtaan tai poikkeustapauksissa perua.

Vahvuusalojen tiedotteet opiskelijoille Pepissä

Ohjeet sisältävät ohjeita ja neuvoja opiskelun järjestämiseen koronaepidemian aikana (lukeminen edellyttää kirjautumista Peppiin):

Tähän tiedotteeseen on päivitetty valmiusryhmän päätös opiskelijoiden kansainvälisestä Eramusvaihdosta kevään 2021 aikana.

Miten saan ohjausta ja millaista ohjausta on tarjolla?   

 • HEKS-valmentaja: Jokaiselle Humakin tutkinto-opiskelijalle on nimetty oma henkilökohtainen valmentaja, joka tukee ja valmentaa sinua ammatillisesti läpi opintojen. Löydät HEKS-valmentajasi nimen Pepin Opiskelijan työpöydältä Opiskelutiedot-välilehdeltä (nimen alta oikeasta ylänurkasta Asetukset > Opiskelutiedot.).  
 • Opinto-ohjaaja: Jokaiselle Humakin kampukselle on nimetty opinto-ohjaaja (ent. opintovalmentaja), jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu auttaminen, mikäli kohtaat opintojesi aikana esimerkiksi opiskelutaitoihin, -kykyyn tai opintojen etenemiseen liittyviä haasteita. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät opiskelijan oppaasta: https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=653
 • Tutustu tutkinto-opiskelijoiden ohjauksen ja valmennuksen huoneentauluun, joka selventää eri toimijoiden rooleja Humakissahttps://www.thinglink.com/card/1304403846897860610. Sen avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen.

Avoimen AMK:n opiskelijalle  

Korona saattaa vaikuttaa myös avoimen AMK:n opintoihin. Opintojaksosta tai osaamiskokonaisuudesta vastaavat lehtorit ilmoittavat mahdollisista muutoksista opintojaksojen tehtävissä ja suoritustavoissa BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä. Jos sinulla on kysyttävää opintojakson suorittamisesta, ole yhteydessä opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. 

Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisiin, maksuihin ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvontaa sähköpostitse osoitteesta avoinamk@humak.fi tai puhelimitse p. 0400 349 266 tai p. 0400 349 319. 

Opiskelijakunta HUMAKOn toiminta verkossa

Discord

Opiskelijakunta HUMAKO ylläpitää Discord-palvelinta, jonne kaikki Humakin opiskelijat ovat tervetulleita. Discordissa jutellaan, pelaillaan, opiskellaan, kahvitellaan ja vietetään aikaa toisten opiskelijoiden kanssa. Alustalla pääset kohtaamaan opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kampuksilta. Meitä on täällä monta, lämpimästi tervetuloa mukaan! Liittymisohjeet löydät eTutor-opintojaksolta täältä.

Tutorit
Opiskelijakunta HUMAKOn tutorit tavoitat verkon välityksellä. He ovat tukenasi opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa, sekä auttavat opintojaksojen ja opintopisteiden tsekkaamisessa. Tutorien kohderyhmään kuuluvat kaikki Humakissa opiskelevat. Voit olla yhteydessä tutoreihin Hoodlessa eTutor-alustalla tai sähköpostin kautta etutor@humako.net.

Hoodlen keskustelualueilla sinulla on mahdollista keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja saada vertaistukea. Voit myös luoda anonyymejä keskusteluita ja vastata niihin anonyymisti kohdassa “Anonyymit Opiskelijat” ja saada vastauksen tutorilta tai muulta opiskelijalta tuossa tuokiossa. Opiskelijoiden taukotilassa voit aloittaa keskusteluita vapaista aiheista ja osallistua niihin omalla nimelläsi. Tutorin olohuoneen kautta pääset osallistumaan HUMAKOn Discord-serverille, jossa voit keskustella muiden opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa.

Tutorointi on opiskelijakunta HUMAKOn ylläpitämää toimintaa.

Ohjeet opiskelijoille sairaustapauksissa tai altistumistilanteissa

Huomaathan, ettei YTHS-palveluiden käyttöönotto muuta tilannetta koronatestausten suhteen. Mikäli tunnet olosi sairaaksi toimi näiden ohjeiden mukaan. Koronatestaus on yleisen terveydenhuollon järjestämä ja testausta ei saa YTHS:n toimipisteissä.

Jos sairastut (saat koronaoireita) lähiopetuksessa tai lähiopetuksen jälkeen

 • Jos saat koronaoireita lähiopetuksen aikana, niin pyydä kasvomaski opettajaltasi. Poistu välittömästi kampusalueelta ja tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet.  
 • Jos saat koronaoireita lähiopetuspäivän jälkeen, niin tee oirearvio OmaOlo-palvelussa, mistä saat jatko-ohjeet. Mahdolliset jatkotoimenpiteet ohjeistavat viranomaiset. 
 • Älä tule sairaana ja oireellisena lähiopetukseen.

Saat tiedon, että sinun lähipiirissäsi on todettu koronatapaus

 • Jos saat tiedon, että sinun lähipiirissä on todettu koronatapaus, niin toimikaa terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 
 • Jos terveysviranomaiset asettavat sinut karanteeniin, niin et voi tulla lähiopetukseen. 
 • Jos sinua ei aseteta karanteeniin ja olet oireeton, niin voit osallistua lähiopetukseen normaalisti.

Perheenjäsen/samassa taloudessa asuva henkilö on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten toimin ennen testituloksen saapumista? 

 • Jos olet oireeton, voit jatkaa normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes testitulos tulee. 
 • Jos sinulla on oireita, niin et voi osallistua lähiopetukseen.
 • Jos perheenjäsenen/samassa taloudessa asuvan henkilön tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset. 

Sinulla todetaan korona:

 • Toimit terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Alueelliset koronapalvelunumerot:

 • Helsinki: 09 310 10024  
 • Kauniainen: 09 8789 1370 
 • Nurmijärvi: 019 226 0099 
 • Jyväskylä: 014-266 0133
 • Kuopio: 044 704 6700
 • Turku: 02 266 2012

Jos koronavirusneuvonta on kiinni ja koronaan viittaavat oireet ovat lieviä, odota seuraavaan päivään. Kiireellisissä sairausasioissa voi olla yhteydessä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117, joka palvelee ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.