“Inspiroidu, arvosta, suojele” interaktiivisessa luontoelämyksessä – osa Beetles LIFE -suojeluhanketta

Kolme eri kokoista pilveä.

”Inspiroidu, arvosta, suojele” -interaktiivinen luontoelämys on kolmen 3. vuoden kulttuurituotannon opiskelijan työstämä projekti. Se alkoi vuoden 2021 alkupuolella ja on toteutettu osana Metsähallituksen vetämää Beetles LIFE -suojeluhanketta.

Luontoelämäysprojektissa halutaan tuoda hankkeen viesti nuorten aikuisten keskuuteen. Tavoitteena on levittää tietoa elämyksellisesti, ja näin saada kohderyhmä kiinnostumaan luonnonsuojelusta, ekosysteemistä sekä hankkeen kohdelajeista. Toiveena on saada sisältö monistettavaksi ja hyödynnettäväksi myös myöhemmin hankkeessa.

Humakin kulttuurituotannon opiskelijoista projektia ovat olleet toteuttamassa Elina Viik, Bettina Törnvall ja Veera Ainasoja.

“Oli mukava päästä työskentelemään hankkeessa, kun tuntui, että panostamme oikeasti kaivattiin ja että tuotoksemme tulevat käyttöön,” Elina Viik toteaa.

Taidetyöpaja

Projektiin sisältyvä taidetyöpaja on Jyväskylän Kesän yhteydessä pilotoitava tapahtuma. Työpaja toteutettiin 9.7. Villa Ranan puutarhassa. Tuolloin järjestetiin kolme kahden tunnin maalaustuokiota, jossa osallistujat pääsivät kokemaan luonnon värien ja taiteen kautta sekä tutustumaan hankkeeseen.

“Pajan ideana on luoda jotain konkreettista, ulospäin näkyvää tapahtumaa. Koska Thinglink toimii verkossa ja sen käyttö on itsenäistä, pääsi kertomaan hankkeesta ihmisille kasvotusten,” Elina kertoo.

Thinglink

Projektin muut sisällöt on upotettu Thinglink verkkoympäristöön, jonne on koottu monipuolista sisältöä ja tietoa hankkeen teemoista.

Thinglinkistä löytyy Metsähallituksen suojelubiologi Mervi Laaksosen kanssa toteutettu podcast, jossa puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, metsistä ja luonnonsuojelusta. Sieltä löytyy myös tietoa Suomen eri alueiden luonnonsuojelukohteista sekä alueella elävistä hyönteislajeista.

Myös hyvinvointiteema haluttiin saada näkyviin sisällössä, niinpä Thinglinkistä löytyy kolme erilaista Metsämieli-harjoitetta, jotka auttavat kehoa sekä mieltä rentoutumaan. Lisäksi mukaan pääsi viime vuonna hankkeen parissa toteutettu Beetles LIFE-orkesterin biisi nimeltä ”Kuudes aalto”.

Thinglinkistä pääsee myös suoraan Metsähallituksen ja hankeen sivuille. Alueet on jaettu viiteen osaan eli Pohjois-Suomeen, Itä-Suomeen, Etelä-Suomeen, Länsi-Suomeen ja Keski-Suomeen.

“Projektissa pääsi tutustumaan monipuolisesti erilaisten mediasisältöjen tuottamiseen. Etenkin podcastin äänitys oli minulle uutta. Lisäksi oli mielenkiintoista huomata, kuinka näinkin ns. haastavasta aiheesta, voi luoda monipuolista sisältöä. Luonnonsuojelu ja hyönteiset, ei kuitenkaan ole kaikista mediaseksikkäin aihe, mutta siitä voi saada kiinnostavaa, kun ottaa laajemman kontekstin ja näkökulman,” Bettina Törnvall kertoo kokemuksistaan.

Maalauskuva luonnosta, inspiroidu luonnosta teema, palolatikka.
Kuva: Minja Revonkorpi.

Kyselyn tulokset

Etenkin viime vuosi sai nuoret innostumaan luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä. On käynyt ilmi, että luonto on merkittävässä roolissa nuorten arjessa.

Kyselyssä, joka toteutettiin projektin tiimoilta, selvisi, että metsässä liikkuminen auttaa ylläpitämään mielen hyvinvointia (82,9 % vastaajista). Suurin osa retkeilee (80 % vastaajista) tai urheilee ja liikkuu luonnossa (68,6 %). Kyselyyn vastasi 35 henkilöä ja sitä jaettiin muun muassa Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Vastauksista kävi ilmi myös, että luonnossa liikkuessaan yli puolet vastaajista (68,6 %) liikkuu vapaasti lähimetsässä. Tämä herätti ajatuksen siitä, että miksei nuoria aikuisia siis myös kiinnostaisi metsien ja sen lajiston elinympäristön turvaaminen.

Kohdelajit

Kohdelajeista seitsemän on kovakuoriaisia ja yksi latikka. Näitä lajeja ovat punahärö, korpikolva, kaskikeiju, lahokapo, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja, tuhansia muitakin lajeja, joita metsässä elää.

Beetles LIFE

Hankkeen keskeisimpänä teemana on kahdeksan hyönteislajin auttaminen ja niiden elinympäristöjen hoitaminen ja turvaaminen. Tätä kautta pyritään vaikuttamaan siihen, että luonto säilyy monimuotoisena ja ekosysteemi toimivana. Näistä sankarilajeista kerrotaan taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Hanke on ollut käynnissä vuoden 2018 syksystä, ja se tulee kestämään vielä pitkälle vuoteen 2023.

Lisätietoja

Beetles LIFE https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/
Beetles LIFE projektipäällikkö, Ville Vuorio, ville.vuorio@metsa.fi, puh. 0206 39 4155
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Iina-Maria Piilinen, iina-maria.piilinen@humak.fi, puh. 0400 349 233

Teksti: Hanke, toim. Humak viestintä.
Kuva: Minja Revonkorpi.

Beetles LIFE -hankesivut (avautuu uuteen ikkunaan)

Beetles-life-hankkeen logo.