”Kaikki voivat tehdä tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi”

Oikeusministeriön hankepäällikkö Nitin Sood vieraili Humakin yhteisöpedagogi-opiskelijoiden Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen ­-opintojaksolla tiistaina 11.11.2021.

Sood esitteli Oikeusministeriön koordinoimaa rasismin-, syrjinnän- ja häirinnänvastaista hanketta, #OlenAntirasisti-kampanjaa sekä avasi opiskelijoille antirasismin käsitettä sekä kertoi antirasistisesta prosessista.

Vierailu oli osa Humanistisen ammattikorkekoulun osallistumista #OlenAntirasisti-kampanjaan. Sen tarkoituksena oli esitellä antirasismin käsitettä ja työn merkitystä Humakin opiskelijoille. Opintojakso on Humakin kampusten yhteistoteutus ja siihen osallistui livenä yli 60 opiskelijaa.

Miksi antirasistinen työ on tärkeää?

Tutkimusten mukaan rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemukset ovat Suomessa yleisempiä kuin Euroopassa keskimäärin.

Oikeusministeriön koordinoimalla hankkeella pyritään vastaamaan tutkimuksessa keskeisiksi nousseisiin tuloksiin, joita ovat arkisyrjinnän kokemusten yleisyys, syrjintäkokemukset työelämässä (esimerkiksi työnhaussa), nuorten yhteiskunnallisen kuuluvuuden kokemusten heikkeneminen syrjimiskokemusten myötä sekä nuorten luottamuksen heikkeneminen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Hankkeen muita kumppaneita ovat Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ihmisoikeusliitto, Finnish Business and Society FiBS ry sekä Helsingin kaupunki. #OlenAntirasisti –viestintäkampanjaan osallistui, Humak mukaan lukien, 130 suomalaista organisaatiota.

-”Antirasismilla pyritään inkluusioon. Yhteiskuntaan, jossa kohtaamme toisemme yhdenvertaisina ihmisinä”, Sood kertoi. Inkluusion, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden leikkauspisteessä muodostuu kuuluvuuden tunne.

Kuuluvuuden tunne syntyy monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion leikkauspisteessä.
Kuuluvuuden tunne rakentuu monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion rajapinnassa. Kuva: Nitin Sood.

Kuuluvuuden tunteella viittaan siihen, että ihmisten tulee tuntea, että he ovat aidosti osana meidän yhteiskuntaamme ja tämä kokemus lähtee usein liikkeelle siitä, että ihminen tulee kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi tilassa, jonka hän jakaa muiden kanssaihmisten kanssa.

Miten yhdenvertaisuutta edistetään?

Antirasismilla pyritään siihen, että erilaisia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, yhdenvertaisesti.

–”Esimerkiksi palvelupolkuja suunniteltaessa pohditaan jo alusta saakka sitä, kuinka prosessin eri vaiheet toimivat niin, etteivät ne syrji mitään osapuolia”, Sood kuvaa ja jatkaa, että lopullisena tavoitteena kuitenkin on, että yhteiskunnan syrjivät rakenteet on poistettu kokonaan.

Antirasismi on tietoista toimintaa rasismin muotoja vastaan

Rasismin vastustaminen tai siitä irtautuminen ei itsestään riitä, vaan tarvitaan aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan eli antirasismia. Antirasistista toimintaa on työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

-”Keskeistä antirasismissa on, että siinä pyritään aina vähentämään rasismia aktiivisilla teoilla”, Sood kiteyttää.

Sood kuvaa antirasistista työtä syklinä, jossa toiminnalla keskitytään luomaan kestävää muutosta, mutta muutoksen luominen alkaa omasta itsestä.

Antirasistinen prosessi on sykli: aloita itsestäsi, siedä epämukavuutta, lisää tietoisuutta, toimi, ole solidaarinen ja luo kestävää muutosta.
Antirasistisen työn tavoite on luoda kestävää muutosta.

Kampanjalla on onnistuttu herättämään yhteiskunnallista ja julkista keskustelua antirasistisesta toiminnasta, mutta työ jatkuu edelleen. Ihmisiä ja organisaatioita tulee edelleen aktivoida ja sitouttaa tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

-”Rasismiin puuttuminen on meidän kaikkien vastuulla ja voimme vaikuttaa siihen omalla arkitoiminnalla”, Sood painotti.

Humak mukana #OlenAntirasisti -kampanjassa

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisi kampanjaviikkojen aikana Olen antirasisti-teemalla useita eri kampanjapostauksia kaikilla sosiaalisen median kanavillaan sekä uutisoi kampanjasta sekä ulkoisilla että sisäisillä viestintäkanavillaan. Viestintäsisällöt tavoittivat kaikkiaan 3300 näyttökertaa sosiaalisessa mediassa ja tuhansia näyttökertoja Humakin verkkosivuilla ja sisäisillä viestintäkanavilla.

-” Kampanjan arvot ovat Humakin arvojen mukaisia. Monikulttuurisuusosaaminen on osa koulutustemme sisältöjä. Kampanjan somepostaukset sitouttivat sosiaalisen median yleisöämme enemmän kuin postauksemme keskimäärin. Erityisen iloinen olin siitä, että kommentit olivat poikkeuksetta positiivisia. Se on hieno asia”, toteaa Humakin viestintäpäällikkö Jarmo Röksä kampanjasta.