Palautekysely on käynnissä Humakin avoimen AMKin opintoja suorittaneille – kiitos vastauksestasi!

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suorittanut, keräämme palautettasi avoimen AMKin opintotarjonnastamme, ohjeistuksesta ja palveluistamme. Kyselyyn vastaaminen vie pari minuuttia ja kyselylomake on auki toistaiseksi.

Hyvä avoimen AMK:n opiskelija: Miten onnistuimme?

Saitko riittävästi tietoa Humakin avoimen opinnoista ennen ilmoittautumista? Vastasivatko opinnot sitä, mitä verkkokaupassa luvattiin? Löydätkö tarjonnastamme osaamistarpeisiisi sopivaa koulutusta?

Keräämme palautetta Humakin avoimen AMK:n opintojen ja käytäntöjen sujuvuudesta. Lomakkeella voit myös kertoa, mitä haluaisit opiskella avoimessa. Palautteesi on meille tärkeää ja sitä käytetään avoimen AMK:n toiminnan ja opintotarjonnan kehittämisessä. Palaute on anonyymia.

Vastaamiseen menee vain pari minuuttia!

Linkki palautelomakkeelle

Kiitos vastauksestasi!

—————————

Dear Open UAS student: How did we succeed?

Did you get enough information about the open UAS studies before enrolling? Did the studies correspond to what was promised in the online store? Can you find courses in our offer that suit your needs?

We collect feedback on Humak’s open university studies and practices. You can also use the form to tell us what you would like to study at the open UAS. Your feedback is important to us and will be used to develop the operations and study offer of the Open University of Applied Sciences. Feedback is anonymous.

It only takes a couple of minutes to give feedback.

Link to the feedback form

Thank you for your feedback!