Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä

Oletko kiinnostunut tulevaisuustietoisesta kestävän elämän edellytysten vahvistamisesta, systeemisen ajattelun mahdollisuuksista tai hyvinvointia ja eettisesti kestävää toimintakulttuuria edistävän järjestöjohtamisen kysymyksistä? Haluatko olla mukana vahvistamassa kansalaisjärjestöjen vaikuttavaa työtä, toimijuutta ja uudistumista, osaamistarpeiden ennakointia ja uutta luovaa järjestötoimijuutta?

Oranssipohjainen banneri kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 o leveä banneri.

Yhteisöpedagogi (YAMK) tutkinnon avoimen AMK:n opintotarjonnasta löytyy tammikuussa 2023 alkaen verkossa suoritettava Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä -osaamiskokonaisuus (15 op), joka koostuu kolmesta toisiinsa tukeutuvasta opintojaksosta:

Avoimen AMK:n opiskelijat liittyvät näissä opinnoissa järjestötyön opinnot valinneiden yhteisöpedagogi (YAMK) tutkinto-opiskelijoiden ryhmään. Yhteinen toteutus mahdollistaa verkostoitumisen, vertaisjakamisen ja -kehittelyn sekä totuttua toimintapiiriä laajemman ajattelun kehittymisen. Lähdemme ajatuksesta, että osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Opintojen suorittaminen

Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä – osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opinnot on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina tai toisiinsa kiinnittyvänä jatkumona ajalla 16.1.-17.5.2023. Osaamiskokonaisuus rakentuu kansalaisyhteiskuntaa, kolmatta sektoria ja vapaaehtoistoimintaa tarkastelevan tutkimuksen monitieteiselle perustalle, huomioiden erityisesti osallistujien erilaiset ammatilliset taustat ja toimintaympäristöt. Opintojen aikana laajennetaan aiheisiin liittyvää tietoperustaa tutkivalla, arvioivalla ja tulevaisuuteen katsovalla otteella. Osaamiskokonaisuuden aikana saat mahdollisuuden myös ammatillisten osaamisesi sekä henkilökohtaisten kehittymistavoitteittesi tarkasteluun ja suuntaamiseen.

Kunkin opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi jokaiseen niistä kuuluu kaksi webinaaria sekä yksilö- pari- tai pienryhmätehtäviä. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttaminen perustuu ammatillista ajattelua ja toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opintojaksot ovat yhteisöpedagogi (YAMK) tutkinnossa hyväksi luettavia, mikä määrittää myös niiden osaamistavoitteiden tasoa.

Opinnot on mahdollista sovittaa omaan työhön yhteiset webinaariajat huomioiden.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika osaamiskokonaisuuteen päättyy 6.1.2023 ja yksittäisille opintojaksoille seuraavasti:

  • Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa 6.1.2023
  • Järjestöjohtaminen 10.2.2023
  • Uutta luovaa järjestöosaamista 20.3.2023

Tutustu osaamiskokonaisuuden sisältöihin, kuvaukseen ja aikatauluihin verkkokaupassamme klikkaamalla tästä.

 

Järjestötyön etäaamukahvit

Olet myös tervetullut maanantaina 28.11. klo 9.00-10.00 Humakin järjestötyön etäaamukahveille. Kurkistamme koulutuskokonaisuuden teemoihin, ja vaihdamme kuulumisia. Mukana aamussa ovat myös koulutuksen toteutuksesta vastaavat henkilöt. Lähetä viesti tarja.nyman@humak.fi niin saat osallistumislinkin. Samasta osoitteesta saat myös tarvittaessa lisätietoa koulutuksesta.

Tapahtuma löytyy Facebookista klikkaamalla tästä.