Luovan alan ammattilaisille uravalmennusta koronakriisistä selviytymiseen

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.
Mustavalkoinen lähikuva pöydästä, jossa kynä, muistilehtiö, tietokone ja kännykkä, tavarat näkyvät osittaisina.

Keskisuomalaisille luovan alan ammattilaisille ja opiskelijoille on tarjolla uravalmennusta koronakriisistä selviytymiseen. Pandemia on iskenyt voimakkaasti juuri kulttuuri- ja taidealoihin ja aloilla työskenteleviin toimijoihin. Myös tapahtuma-alan vaikeasta tilanteesta on raportoitu runsaasti mediassa ja alan etuja valvova Tapahtumateollisuus ry perustettiin kriisin puhjettua muistuttaman luovien alojen merkittävästä roolista kansantaloudessa.

Alan näkymät ja julkisuus on luonut kuvaa toimialasta, joka on kriisissä. Tämä on vaikuttanut myös alalla opiskeleviin konkreettisesti.

-Monen opiskelijan usko omaan alaan ja omaan osaamisen voi olla hiipumassa. Pitkittyneen pandemian takia opintoihin liittyviä harjoitteluja on peruuntunut tai siirtynyt ja alan kesätöitä on ollut vaikea saada. Myös valmistumisen jälkeen työllistyminen omalle toimialalle on ollut vaikeaa, toteaa Humakin lehtori Sanna Pekkinen.

Opiskelijoille uusia työllistymismahdollisuuksia uusilta aloilta

Pekkinen on projektipäällikkönä 1.8. alkaneessa Lookout-hankkeessa, jossa Humakin lisäksi kumppaneina ovat kulttuurialojen kouluttajista Gradia, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. ESR-hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama.

-Tavoitteemme on löytää valmistuville ja loppuvaiheen opiskelijoille uusia työllistymismahdollisuuksia. Uskomme niitä löytyvän myös oman alan ulkopuolelta. Pyrimme myös siihen, että oppilaitosrajat ylittävässä verkostossa syntyy uusia työllistäviä yrityksiä, osuuskuntia ja yhteisöjä, Pekkinen sanoo.

Luovien alojen osaamista voidaan hyödyntää laajasti

Hankkeessa etsitään Keski-Suomen strategisilta kärkitoimialoilta pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joihin luovan alan osaamista voidaan viedä. Kulttuurialan oppilaitosten osaamista tarvitaan ja sieltä valmistuneiden taitoja voidaan hyödyntää myös muilla aloilla kuin taide- ja kulttuurikentällä.

-Löydämme varmasti ammatillisesti mielenkiintoisia osaamismahdollisuuksia luovan alan tuleville ammattilaisille biotalouden, digitalouden, osaamistalouden, hyvinvointitalouden ja matkailun kentältä, Pekkinen uskoo.

Valmennusta, selvitystyötä ja työmarkkinoiden osallistamista

Hankkeen aikana opiskelijoille järjestetään valmennuksia, joissa heidän osaamistaan tuotteistetaan. Lisäksi heitä sparrataan sanoittamaan omaa osaamistaan paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin sopiviksi. Yrityksiä kutsutaan mukaan sparraajiksi ja hankkeen aikana verkostoidutaan eri alojen toimijoihin yritysvierailuiden ja työmarkkinatempausten avulla.

-Ideana on, että opiskelijat verkostoituvat työpaikkojen kanssa ja samalla työnantajille avataan monialaisen osaamisen mahdollisuuksia myös oman liiketoiminnan kannalta, Pekkinen avaa toimintamallia.

Hankkeessa valmistellaan työllistymisrakenteita kartoittava selvitystyö, jossa tutkitaan, kuinka jatkossa luovan alan työntekijöitä voitaisiin tukea paremmin epävarmoissa työmarkkinatilanteissa.

Mukana olevat oppilaitokset

Keskisuomalaiset oppilaitokset kouluttavat monipuolisesti eri luovien alojen ammattilaisia.

Logot: Humak, JAMK, Gradia, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Unioni ja Vipuoimaa EU:lta.