Miten nuorisotyöntekijä jaksaa työssään? Työhyvinvointi tapetilla verkkotilaisuudessa 11.10.

Yli 500 nuorisotyöalan ammattilaista vastasi valtakunnalliseen työhyvinvointitutkimukseen, jonka tuloksia esitellään Nuorisotyöviikon päätapahtumassa maanantaina 11.10. Tilaisuus toteutetaan verkkotapahtumana kello 13 – 16. Ilmoittaudu siihen tästä →

Tutkimuksessa selvitettiin, miten nuorisotyöntekijät voivat työssään ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa. Selvitys kuuluu Nuoli ry:n hallinnoimaan hankkeeseen  Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin tila ja toimenpidesuosittukset. Hanke toteutettiin yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa ja sen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. tutkimustulosten jalkauttamisessa ovat mukana Suomen Kuntaliitto ry, Aluehallintavirastot, Kanuuna-verkosto, ja Suomen nuorisoalojen kattojärjestö Allianssi.

Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – työhyvinvointi nuorisotyössä julkistustilaisuus

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten nuorisotyöntekijät voivat työssään ja mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin. Hankkeessa tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia työhyvinvoinnilla on nuorisotyön toimialalla. Kokemus omasta työhyvinvoinnista saattaa vaikuttaa työntekijän liikkumiseen oman toimialan sisällä toisiin tehtäviin, toisen työnantajan palvelukseen, tai kokonaan alalta pois. Nuorisotyössä, kuten muissakin kasvatusinstituutioissa, nuorten kannalta ideaalein tilanne on suhteellisen pysyvät aikuissuhteet, jota henkilöstön suuri vaihtuvuus ei tue.

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esiin keskustelua nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnista sekä edistää sitä. Tutkimustulosten perusteella luotujen toimenpidesuosisusten avulla pyritään konkreettisesti edistämään työhyvinvointia lisääviä toimia. Työntekijöiden voidessa hyvin, heidän läpivirtauksensa toimialalta pois tai sen sisällä toisiin tehtäviin todennäköisesti vähenee. Nuorisotyö pystyy vastaamaan näin paremmin sille asetettuihin tavoitteisiin ja haasteisiin, kun työntekijät sitoutuvat toimialaan ja sen kehittämiseen.

Videossa tutkija Minna Rauas kertoo mitä tutkitaan ja miksi se on tärkeää.

Nuorisotyön viikon 2021 käynnistävässä tapahtumassa julkaistaan suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä. Suositukset perustuvat valtakunnalliseen työhyvinvointitutkimukseen, johon vastasi yli 500 nuorisoalan ammattilaista. Tapahtumassa puhumassa on hankkeen tutkija, työnohjaaja ja sosionomi (YAMK) Minna Rauas.

Tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-keskus Ilkasta.

Hankkeen tutkimustuloksia, -aineistoa ja niiden pohjalta tuotettuja digitaalisia ja painettuja julkaisuja (tutkimusraportti, toimenpidesuositus) voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämisessä, nuorisotyön koulutuksessa ja sen kehittämisessä, nuorisopoliittisessa päätöksenteossa, nuorisotyön organisaatioiden toiminnan kehittämisessä, vapaaehtoistyössä sekä nuorisoalan ja nuorisotyöntekijöiden edunvalvonnassa.

Paneelikeskustelu: Mitä on tehtävä työhyvinvoinnille nuorisoalalla?

Julkaisutilaisuus jatkuu aiheeseen liittyvällä paneelikeskustelulla, jonka aihe on Mitä on tehtävä työhyvinvoinnille nuorisoalalla? Paneelissa pureudutaan tutkimustuloksiin ja toimenpide-ehdotuksiin sekä pohditaan niiden jalkauttamista nuorisotyön arkeen.

Panelisteina ovat Vantaan nuorisotoimen johtaja Pekka Mäkelä, kansanedustaja Veronika Honkasalo ja etsivän nuorisotyön koordinaattori Heini Hakulinen. Muiden panelistien nimet julkaisemme myöhemmin. Paneelin juontaa Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki.

Lisätietoa nuorisotyöviikon teemasta 2021