YK:n kansainvälisen viittomakielen päivä 23.9. – Humakin teemana kansainvälinen viittomakielikylpy ja EUMASLI

Kaksi piirrettyä hahmoa keskustelee iloisesti ja pitää käsissään suuria puhekuplia. Taustalla lentää lintu, jonka suusta tulee puhekupla

Kansainvälinen kuurojen viikko on käynnissä 20.-26.9.2021. Humak julkaisee arkipäivisin tulkkikoulutuksemme materiaalia. Aiheet ja teemat vaihtevat päivittäin. Tässä uutisessa käsitellään kansainvälistä viittomista ja EUMASLI-koulutusta, joka on Humakissakin toteutettava maisteritasoinen, kansainvälinen tulkkitutkinto.

Kuten varmasti jo tiedät, viittomakieli ei ole kansainvälistä, vaan jokaisella maalla on oma viittomakielensä, monilla enemmän kuin yksi. Kuurot tosin ymmärtävät toisiaan yli kielirajojen paremmin kuin me kuulevat – ja heillä on siihen myös salainen ase nimeltä kansainvälinen viittominen.

Kansainvälinen viittominen ei ole varsinainen kieli, vaan viittomakielten pidgin-tyyppinen kontaktivariantti, jota käytetään kuurojen tavatessa toisiaan tapahtumissa ympäri maailman.

Opetan tänä vuonna ryhmää, jossa on opiskelijoita yli 10 eri maasta. Kysessä on EUMASLI, vuonna 2009 alkanut kolmen maan yhteinen ylempi korkeakoulututkinto, jossa jatkokoulutetaan viittomakielen tulkkeja. Opiskelijaryhmässä on sekä kuulevia että kuuroja opiskelijoita.

Vaikka koulutuksen virallinen kieli on englanti, käytetään yhteydenpidossa ja erityisesti lähiopetuksessa myös kansainvälistä viittomista. Opettajana tässä moninaisessa porukassa oppii jatkuvasti uutta, kuten sen, miten muilla viittomakielillä toivotetaan hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa.

Muutama EUMASLI-ryhmän opiskelija sekä Humakista valmistunut alumni lähettää terveisensä videolla. Brittiläisellä viittomakielellä tervehdys löytyy videosta useamman kerran – tunnistatko? Entä löydätkö suomalaisella viittomakielellä viitotun?

EUMASLI- maisteriohjelma

Tulkkausalan kehittämistä voi opiskella master-tasoisina opintoina englanninkielisessä European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI) -koulutuksessa. EUMASLI on maisteriohjelma, jossa opiskelu tapahtuu kansainvälisessä oppimisympäristössä. Opintojen tavoitteena on edistää tulkkausalan ammatillista kenttää Euroopassa. Ohjelman kansainväliset toteuttajakumppanit ovat skotlantilainen Heriot-Watt University ja saksalainen Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences.

Koulutus tuo yhteen tulkkausalan opettajia ja opiskelijoita kaikkialta maailmasta tavoitteenaan edistää viitottujen kielten asemaa maailmassa. Sen tavoitteena on edistää opiskelijan ammatillista kehittymistä rohkaisten valmiuksia maantieteelliseen ja kulttuuriseen rajat ylittävään yhteistyöhön.

Opinnot kestävät 2.5 vuotta. Opiskelijat matkustavat opintojensa aikana lähiseminaareihin, joita järjestetään kaikkien koulutuskumppaneiden oppimisympäristössä. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan kykyä itseohjautuvaan verkko-opiskeluun. Lukuvuonna 2020/21 opetus toteutettiin koronarajoitusten takia verkkovälitteisesti.

Koulutukseen otetaan uusia opiskelijoita yleensä kolmen vuoden välein. Edellisen kerran sisäänotto oli syksyllä 2020. Koulutuksesta on käynnissä parhaillaan neljäs toteutus. Mukana on yhteensä 24 opiskelijaa eri maista.

Koulutus on tarkoitettu Tulkki AMK -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Hakijoilla tulee olla vähintään kaksi vuotta näiden tutkintojen suorittamisen jälkeistä työkokemusta alalta.

Lue lisää (avautuu ulkoisille sivuille):
EUMASLI

Teksti: Liisa Halkosaari, Lena Segler-Heikkilä
Videon editointi: Liisa Halkosaari

Kansainvälinen kuurojen viikko 20.-26.9.2021 – Humak juhlistaa viikkoa uutisilla, blogeilla ja postauksilla