Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus ammatillisen koulutuksen opettajille – ilmoittautuminen päättyy 6.5.2022

nainen tietokoneen ääressä opiskelemassa luurit korvillaan.

Opettaja, ohjaaja, esihenkilö, johdon tai opiskelijahuollon toimija ammatillisessa koulutuksessa: Haluatko edistää organisaatiosi kokonaisvaltaista hyvinvointia? Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia kehittää oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä teoria- ja tutkimustiedon perustalta. Tule vahvistamaan osaamistasi ja varmistamaan hyvinvointia oppimisyhteisössä!

Verkossa toteutettavan koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja toteutusajankohta 22.8.2022 – 15.5.2023. Kouluttajina toimivat ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) asiantuntijat sekä vierailevat asiantuntijat.

Ilmoittautumisaika syyskuussa 2022 alkavaan koulutukseen alkaa 11.4. ja päättyy 6.4.2022. Koulutuksen hinta on 600 euroa/osallistuja (ALV 0%). Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Humak, HAMK. Haaga-Helia, JAMK, OAMK ja Tampereen ammattikorkeakoulu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

HAE KOULUTUKSEEN, LINKKI (e-Lomake, HAMKin sivuilla, linkki avautuu uuteen välilehteen). Linkki aktivoituu 11.4.2022.

Kenelle koulutus soveltuu

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ammatillisen koulutuksen esimiehet ja johto, ja opiskelijahuollon toimijat ammatillisessa koulutuksessa.

 1. Koulutukseen hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa (alempi tai ylempi) sekä kokemusta työskentelystä ammatillisessa koulutuksessa.
 2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
 3. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä, 2 – 3 hlöä/organisaatio (tämä ei kuitenkaan ole edellytys).

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen myötä osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:

 • tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä
 • kehittää ja edistää hyvinvointia oppimisyhteisöissä
 • luoda edellytyksiä ja osaamista toimivan monialaisen yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa

Toteutus:

Verkkototeutus. Koulutus järjestetään kolmessa alueryhmässä. Kaikki alueryhmät noudattavat samaa aikataulua. Osallistujan prosessi perustuu hyvinvoinnin projektimaiseen kehittämiseen omassa oppilaitosorganisaatiossa.

Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:

 • webinaarit, pienryhmätyöskentely verkossa, oppimis- ja kehittämistehtävät.
 • Oppimisympäristöinä ovat Teams ja Zoom.

Koulutuksen rakenne:

1.  Hyvinvoiva oppilaitos ja moninaiset oppimisympäristöt 5 op
Ajankohta: 9 – 10 / 2022

Teemat:  

 • Lähtökohtia hyvinvoinnin kehittämiseen 
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea erilaisissa oppimisympäristöissä?  
 • Hyvinvoinnin toimijatasot: yksilö, yhteisö, toimintaympäristöt 
 • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen eri oppimisympäristöissä 
 • Mitä laissa sanotaan hyvinvoinnista ja miten lakia sovelletaan?
   

2. Oma hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 11 – 12 / 2022

Teemat: 

 • Hyvä elämä 
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen ulottuvuudet 
 • Laaja-alainen hyvinvointi 
 • Hyvinvointi – subjektiivinen kokemus 
 • Oman hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointipääoman lisääminen 

3. Opiskelijoiden hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 1 – 2 / 2023

Teemat:  

 • Opiskelijahyvinvointi, osallisuus, toimijuus, yhteisöllisyys, monialainen yhteistyö ja verkostot  
 • Ihmisen hyvään elämään vaikuttavat tekijät  
 • Yksilön toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen; kohtaaminen, vuorovaikutus, ohjaus 
 • Yksilön vastuu ja osallisuus ryhmän rakentumisessa  
 • Monialainen yhteistyö ja verkostot voimavarana 

4. Työyhteisön hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 3 – 4 / 2023

Teemat:  

 • Työhyvinvoinnin monet muodot – ajankohtaista ja tutkittua tietoa  
 • Arvot ja eettinen toiminta työyhteisössä 
 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus 
 • Muutoksessa toimiminen ja hyvinvointi 
 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen resilienssi 
 • Verkostot osaamista vahvistamassa
   

5. Oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen 10 op

Ajankohta: 8/2022 – 5/2023

Omaan oppilaitokseen/työhön kohdentuva projektimainen kehittäminen, joka ajoittuu koko erikoistumiskoulutuksen ajalle. Koulutusosioiden 1 – 4 oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan kehittämistehtävään. Kehittäminen osoitetaan/esitellään koulutuksen kokoavassa päätöspäivässä. 

 • 2 x ½ pv koulutuspäivät + 2 x teematunnit / osio, osallistujien itsenäinen työskentely

Osio 5: Kehittämistehtävä (10 op)

 • ajoittuu koko koulutusprosessin ajalle
 • toiminnallinen projekti, jossa kehittämisen kohteena on oman oppilaitoksen yksittäinen hyvinvointiin vaikuttava osa-alue tai kokonaisvaltainen tilanteen kehittäminen
 • reflektiopiirit/ohjaus

Koulutuksen tarkempi aikataulu (linkki HAMKin sivuille)

Osallistujien valinta:

 • Valinta perustuu hakemuksiin
 • Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset ja CV
 • Osallistujat valitaan hakukelpoisuuden mukaan hakemusjärjestyksessä

Osallistumismaksu:

600 €/osallistuja (alv. 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.