Rural Explorer esillä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran oppimiskahvilassa

Humakin Rural Explorer -hanke on 26.11.2020 klo 13 – 15 esillä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran verkkotilaisuudessa, jonka teemana on Kulttuuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen omaleimaisuuden vahvistajana.

Oppimiskahvilan ohjelma rakentuu kolmesta puheenvuorosta sekä learning cafe -keskustelusta. Alustuksissa kuulemme kulttuurisuunnittelun ja yhteiskehittämisen menetelmistä lähiötutkimuksessa Porissa, Iin kunnan hyvinvointipuisto-konseptista sekä kokemuksia paikkojen ja tarinoiden hyödyntämisestä maaseutumatkailussa Kaakkois-Suomessa.

Tapahtuman keskeisenä aiheena on, että millä tavoin monimuotoinen kulttuuriperintö ja -ympäristö voi vahvistaa alueellista omaleimaisuutta sekä tukea asukkaiden kulttuurista hyvinvointia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuriperinto-asukkaiden-hyvinvoinnin-ja-alueellisen-omaleimaisuuden-vahvistajana-oppimiskahvila-26-11-2020/