Tulkkiopiskelija sormittaa koulumatkansa tienviitatkin

Kaksi naista seisovat peräkkäin ja hymyilevät. Etualalla oleva nainen näyttää kahta peukkua.

Tulkkiopiskelijamme ja ystävykset Seija Pynnönen ja Ilona Seppänen istahtivat kesken kiireisen koulupäivän kertomaan miten päätyivät opiskelemaan viittomakielen tulkeiksi. Samalla he pohtivat opintojen aikaa sekä kokemuksiaan Humakista.

Kaksikko Seija ja Ilona ovat olleet koko opintojensa ajan opiskelutovereita ja hyviä ystäviä. Istahdettuaan yhdessä myös Helsingin kampuksen ruokapöytään nauttimaan lounastaan, oli oiva tilaisuus rupatella hetki ja houkutella heidät yhteishaastatteluun.

Tie tulkiksi alkoi eri lailla, mutta päättyy yhdessä

Seijan ja Ilonan tie Humakiin kulki erilaisia polkuja. Valmistumaan he tulevat kuitenkin aivan pian ja samaan aikaan.

Ilona Seppänen kiinnostui viittomakielestä työskennellessään suntiona. Koska Hämeenlinnassa ei voinut opiskella viittomakieltä, hän osti 60 opintopisteen väyläopintopaketin Humakin avoimesta verkkokaupasta.

“En aloittaessani avoimessa AMK:ssa tiennyt mitä tuleman pitää. Kun on ikää ja tutkintoja takana, en aluksi tavoitellut tutkinnon suorittamista. Eka vuosi vei kuitenkin mukanaan.”

Seija Pynnönen sanoo olevansa CODA eli child of deaf adult (Children of Deaf Adults)​. Toinen hänen vanhemmistaan on kuuro ja viittomakielentulkin tutkinto muodostuikin lopulta, toimistotöiden jälkeen, luontaiseksi opiskeluvalinnaksi. Seija tekee nyt opinnäytettä CODA-aiheesta. Viittoa hän ei osannut juuri ollenkaan aloittaessaan opinnot.

Opintojen aikana Seija hankki kaksi lasta, nyt kolmen lapsen äiti kertoo. “Oli hyvä tehdä naperot opintojen aikana, koska valmistuttuaan pääsee heti kiinni työuraan.”

Työpaikka Seijalla on jo tiedossa. ​Nyt kulttuurituottajaopinnot ja kuurosokeuden suuntautumisopinnot kiinnostavat, joten opiskelu Humakissa jatkukoon jollain saralla.

Ilonalla vanha työ on odottamassa, mutta myös tulkkausalan hommat kiinnostavat. Ilona suuntautuu myös kirjoitustulkkaukseen ja harjoitteli sitä muun muassa Humakin Hurrikaani ura- ja alumni -tapahtumassa.

Seija Pynnönen (vasemmalla) ja Ilona Seppänen voivat kohta huokaista. Valmistuminen on ovella ja vapaa-ajan harrastuksiin jää taas enemmän aikaa.

Opinnot edellyttäneet sitoutumista ja rohkeutta

Kumpikin kiittää perhettään ja puolisoaan mahdollisuudesta keskittyä opintoihin. Omille harrastuksille tai kotiasioiden hoitamiselle ei opintojen aikana ole juuri jäänyt aikaa. Myös juna- sekä automatkat kouluun on hyödynnetty opiskeluun.

“Tiivistä on ollut. Mutta kun opintojen loppu häämöttää, tulee takaraivoon, että kohta pääsee vanhojen harrastusten piiriin”, kertoo Ilona.

Seija sanoo naurahtaen käyttäneensä automatkat hyväkseen. Hän kertoo kuunnelleensa koulumatkoilla radiota ja tulkanneensa puhetta. Samoin hän on sormittanut tienviittoja. Autossa hoituvat myös meikkaaminen ja ruokailu.

Työmatkojen hyödyntäminen tulee olemaan myös osa tulkin työtä, joka on matkustamista asiakkaan luota toiselle ja valmistautumista sekä uusien asioiden ja termien opiskelua.

Kumpikin kannustaa opiskelijoita menemään rohkeasti kuurojen tilaisuuksiin ja verkostoitumaan kuurojen kanssa. “Parhaiten viittomakieltä oppii kuurojen kanssa”, he sanovat.

Pitää myös olla aina utelias ja kerätä kaikki esitteet eri tilaisuuksista sekä pyrkiä tutustumaan kaikkeen mahdolliseen. Hyvä yleissivistys on tulkille tärkeää.

Humakin ohjauskäytännöt ja avoimuus saavat kiitosta

“Ohjaukselle annan täydet pisteet Humakissa”, Seija toteaa, Ilonan myötäillessä. Ohjausta on saanut ja sitä sekä tukea pitää myös uskaltaa pyytää.

Ilona muistuttaa, että opiskelijan tulee olla aktiivinen ja osata itsenäisesti huolehtia opinnoistaan sekä oppia aikatauluttamaan asioita.

Humakissa valmentajilta on aina voinut kysyä, mikäli jokin on askarruttanut mieltä. Molemmat naisista pitävät Humakia avoimena ja ilmapiiriltään mukavana korkeakouluna.

“Jos antaa itsestään, saa myös vastavuoroisuutta”, Seija pohtii. Meillä on kivaa ja helppoa olla. Voimme jakaa niin arjen ilot kuin surut. Keskenämme ja ohjaajien kanssa.

Kello käy ja täsmällisyys on tärkeää. Ilona suuntaa tunnille ja Seija jatkaa Hurrikaani-tapahtuman valmistelua osana opintojaan.

Kuvat: Marika Stam

Katso tulkkausalan videot:

Viittomakieli (Helsinki):

Puhevammaisten tulkki (Kuopio):

Yhteishaku tulkin koulutukseen on käynnissä 19.3.-1.4.2020. Klikkaa bannerista Humakin hakukohteisiin.