Millaista tulkkikoulutus on käytännössä?

Humak järjestää Tulkki (AMK) -koulutusta Helsingin ja Kuopion kampuksillaan. Opinnot painottuvat kampuksesta riippuen joko viittomakielen tulkkaukseen (Helsinki) tai puhevammaisten tulkkaukseen ja kommunikaatio-ohjaukseen (Kuopio). Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta toisena opiskeluvuotena opinnot eriytyvät. Kevään yhteishaussa on lisäksi haussa tulkkausalan kehittämisen ylempi AMK-tutkinto.

Humakin viestintä esitti arkielämänmakuisia kysymyksiä tulkkausalan tiimivastaaville lehtoreillemme Outi Mäkelälle ja Hanna-Kaisa Turjalle.

Millaisista opiskelupäivistä lukujärjestys koostuu?

Kontaktiopetusta on pääsääntöisesti arkisin välillä klo 8-16, huomioiden mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen aikataulut kampukselle. Päivien pituudet kuitenkin vaihtelevat ja kaikkina päivinä ei ole välttämättä lähiopiskelua.

Satunnaisesti opintoja on iltaisin ja viikonloppuisin​. Esimerkiksi jotkut opiskeluun liittyvät tehtävät ja harjoitukset, kuten teatteritulkkaukset, kirkolliset tulkkaukset jne. voivat olla viikonloppuisin. Viikonloppuisin ja iltaisin saattaa joskus olla myös tapahtumia, joihin osallistuminen on osa opiskelua. 

Miten laajat opinnot ovat ja mitä oppimisympäristöjä käytetään?

Tutkinnon laajuus on 240 op, joka tarkoittaa, että 1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnot jakautuvat pääsääntöisesti 5 op (135 h) kokonaisuuksiin, jotka pitävät sisällään vaihtelevan määrän lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä, verkko-opintoja, jne. Opiskelualustamme (BB Open LMS) on verkossa. Opiskeluihin liittyy tällä tavoin lähtökohtaisesti verkossa työskentelyä. Samaan opiskelupäivään voi mahtua niin lähi- kuin verkko-opetustakin.

 

 

 

Tulkkikoulutuksessa läppäri on tarpeellinen monella tapaa. Kuva: Hanna-Kaisa Turja.

Voiko opintojen aikana käydä töissä?

Kyllä opiskelijamme ovat tehneet ilta- ja viikonlopputöitä mahdollisuuksien mukaan. Opintojen kuormittavuus vaihtelee eri vaiheissa opintoja. Opintoihin sitoutumisen ja taidon kehittymisen kannalta on tärkeää, että opiskelu on ensisijaista.

Miten opintosuorituksia arvioidaan, onko tenttejä?

Opintojen aikana on tenttejä: kotitenttejä, ryhmätenttejä, kirjatenttejä, taitotenttejä (mm. viittomakielestä ja tulkkauksesta) verkkotenttejä jne. Joskus tentit arvioidaan hyväksytty/täydennettävä periaatteella, joskus arviointiasteikolla täydennettävä, 1-5.

Tulkit ovat työssään esillä. Miten opinnoissa ja työharjoitteluissa tulee huomioida esim. pukeutumista tai ulkonäöllisiä asioita?

Lähiopetuksessa, yms. ei ole erityisiä pukeutumiseen ja ulkonäköön liittyviä vaatimuksia. Harjoitteluissa ja erilaisissa oppimistehtävissä pukeutumiseen ja ulkoiseen ”habitukseen” tulee kiinnittää huomioita.

Tulkit tekevät asiakaspalvelutyötä monenlaisissa tilanteissa ja paikoissa. Eli on tilanteita, joissa näihin asioihin tulee kiinnittää huomiota.

Entä kielitaito ja kansainvälisyys. Sisältävätkö tulkin opinnot vieraskielistä opetusmateriaalia ja mitkä ovat kielitaitovaatimukset sekä voiko tulkkiopiskelija päästä ulkomaanvaihtoihin?

Englanninkielistä materiaalia on käytössä, sillä viittomakielen tulkkausta käsittelevää tutkimusta ei juurikaan löydy Suomesta tai suomenkielisenä. Valintakokeissa testataan myös kielitaitoa.

Kansainvälisyys ja mahdollisuus kansainvälisiin oppimisympäristöihin sekä kv-harjoitteluihin ovat mahdollisia molemmilla tulkkausalan kampuksillamme. Helsingissä opintojen sisältöihin on liitetty lisäksi Kansainvälinen viittominen ja Tulkkaus kansainvälisisissä toimintaympäristöissä -opintojaksot.

Opiskelijat voivat suorittaa harjoitteluita myös kansanvälisissä oppimisympäristöissä.

Päiväopetusryhmiin ei tarvitse osata vielä suomalaista viittomakieltä, mutta suomen kielen taito tulee olla hyvällä  tasolla.

 

 

 

 

Opinnoissa tarvitaan myös perinteistä kynää ja paperia. Kuva: Hanna-Kaisa Turja

Millaisia ovat tulkkikoulutuksen harjoittelujaksot?

Harjoittelua on vähintään 30 op tutkinnosta.

Harjoitteluita on monenlaisia ja sisällöt sekä tavoitteet vaihtelevat sen mukaan opiskeleeko opiskelija Kuopiossa vai Helsingissä. Harjoitteluissa on lisäksi erilaisia painotuksia kielen, ammatillisuuden, tulkkauksen, verkostoitumisen, kommunikaation ohjaamisen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien yms. mukaan.

Harjoitteluita tehdään mm. hankkeissa erilaisille viittomakieli- ja kommunikaatioalan toimijoille, tulkkauspalveluita tuottavissa yrityksissä, kouluissa, palvelukeskuksissa jne.

Harjoittelupaikkaan vaikuttaa, opiskeleeko opiskelija viittomakielentulkiksi vai puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaation ohjaajaksi.

Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse, mutta hakemisprosessiin annetaan ohjeita opintojen aikana.

Miten opintoja ohjataan ja saako opiskelija apua, jos ja kun tulee vaikea tilanne opintojen aikana?

Kyllä, ohjausta on tarjolla. Lisäksi Humakin opintovalmentajilta saa lisäohjausta opintojen tueksi. Ja tukena ovat myös opiskelijakaverit sekä opiskelijakunta HUMAKO:n opiskelijatutor-opiskelijat.

Miten Humakista on valmistuttu, ovatko opiskelijat saaneet tehtyä opinnot normiajan (4 vuotta) kuluessa?

Pääsääntöisesti meiltä valmistutaan normiajassa, jotkut valmistuvat jopa nopeutetussa aikataulussa. Toki on tilanteita, joissa neljännen vuoden opiskelija ei syystä tai toisesta pysty valmistumaan normiajassa.

Tulkkikoulutuksen luonne  on, että uutta opiskellaan vanhan/aiemmin opitun päälle. Kyseessä on ns. putkitutkinto ja eteneminen tapahtuu hallitusti. Tutkinto ei kuitenkaan ole sellainen putki, etteikö henkilökohtaiset räätälöinnit olisi mahdollisia. Käytännössä opiskelu kuitenkin etenee tietyssä järjestyksessä ja opintojen etenemistä tuetaan sekä edistetään ohjauksella, humakilaisittain sanoen lehtorit kulkevat opiskelijan rinnalla valmentajina.

Lue myös:

Pääkuva: Tulkkiopiskelijat tulkkaavat Humakin Hurrikaani 2019 -tapahtumassa koulutusjohtaja Päivi Marjasen esitystä.

Juttua päivitetty 19.3.2020, julkaistu alunperin Humakin verkkosivuilla 22.3.2019.