Uraseurantakysely Humakista vuonna 2015 valmistuneille

80 % pystyy hyödyntämään hyvin ammattikorkeakoulussa oppimaansa.

Uraseurantakysely on yksi tapa seurata ammattikorkeakoulusta valmistuneiden laadullista työllistymistä. Kyselylinkki on lähetetty kaikille ammattikorkeakouluista vuonna 2015 valmistuneille joko sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Me Humakissa toivomme, että mahdollisimman moni Humakista valmistunut vastaisi kyselyyn. Sen avulla saamme tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehityksestä ja työllistymisestä.

Aiempien vuosien kyselyiden tuloksiin voit käydä tutustumassa töissä.fi -palvelussa.

Miksi me humakilaiset toivomme sinun vastaavaan kyselyyn?

Kyselyyn vastaamisella voit vaikuttaa korkeakoulujen opintotarjontaan ja koulutuspolitiikkaan. Vastaamisella on suuri merkitys. Vastausten avulla kehitetään ammattikorkeakoulujen koulutuksia sekä tulevaisuuden ammattilaisten opintoja. Lisäksi saamme meille humakilaisille tärkeää tietoa siitä, mitä sinulle kuuluu ja kuinka työurasi on edennyt Humakista valmistumisen jälkeen. Opiskelijoitamme kiinnostavat meiltä valmistuneiden urapolut, jotka usein ovat hyvin monimuotoisia ja monialaisia.

Miksi Humak ei itse lähetä kyselyä valmistuneille opiskelijoille?

Uraseurantakysely on osa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista yhteistyötä ja sillä on suuri merkitys suomalaisen korkeakoulutuksen kehittämisessä vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Kyselyn toteutusta koordinoi uraseurantaverkosto. Saat linkin kyselyyn suoraan heiltä sähköpostiisi ja/tai tekstiviestinä.

Kysely on auki 15.10.-10.11.2020. Käythän vastaamassa! Kiitos 🙂