Uusi YAMK-opintokokonaisuus Experiential and Adventure Education (15 op)

Humakin uusi kansainvälinen YAMKopintokokonaisuus Experiential and Adventure Education (15 op) alkaa tammikuussa 2023. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista, jotka ovat kukin 5 op. Voit ilmoittautua koko 15 opintopisteen kokonaisuuteen tai suorittaa kursseja myös erikseen. 

Opintokokonaisuus käsittelee kokemuksellisen oppimisen ja seikkailukasvatuksen teorioita, menetelmiä ja toteutusta. Opiskelija oppii kehittämään, reflektoimaan ja arvioimaan kokemuksellista oppimista ja elämys- ja seikkailukasvatusta työelämän kontekstissa. 
Opintokokonaisuuden kurssit on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja verkostojen, erityisesti Outward Bound Finland (OBF) kanssa. 

 

Kohderyhmä 

Opinnot sopivat hyvin nuorisotyön, järjestötyön, kasvatus ja ohjausalan, kuntoutuksen, sosiaalityön sekä liikunnan ja liikuntakasvatuksen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa teoreettista sekä tutkimus- ja kehitysosaamistaan kokemuksellisesta oppimisesta ja seikkailukasvatuksesta. Opinnot sopivat myös liike-elämän, matkailun sekä urheilun, vapaa-ajanopiskelijoille ja ammattilaisille. 

 

Edellytykset

Opintokokonaisuus järjestetään englanniksi; osallistujien tulee olla halukkaita kuuntelemaan, lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan englantia. Opinnot eivät vaadi yhteisöpedagogitutkintoa tai seikkailukasvatuksen opintoja; näistä voi kuitenkin olla hyötyä. Aikaisempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulutasoisia opintoja suositellaan. 

Henkilöitä urheilukentällä.
Humakin opiskelijat tutustumisleikin äärellä.

Kokemuksellisen oppimisen ja seikkailukasvatuksen moduulin opintojaksot

 

Kokemuksellinen oppiminen ja yhteiskunta 5 op

Opintojaksolla keskitytään ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuksiin sekä kokemuksellisen oppimisen ja seikkailu- ja elämyspedagogiikan mahdollisuuksiin, merkitykseen ja sovellettavuuteen eri ammattialoilla, toimintaympäristöissä ja yhteisöissä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokemuksellisen oppimisen sekä elämys- ja seikkailupedagogiikan teoreettisen viitekehyksen keskeisistä näkökulmista.  

 

Kokemuksellinen oppiminen ja seikkailukasvatus pedagogisessa kehittämisessä 5 op

Opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää tietojaan kokemuksellisen oppimisen ja elämys- ja seikkailukoulutuksen mahdollisuuksista erilaisissa ammatillisissa työelämän ympäristöissä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokemuksellisen oppimisen ja elämys- ja seikkailupedagogiikan näkökulmista pedagogisessa kehittämisessä sekä tarkastella kriittisesti oppimiseen, osaamiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvää tutkimusta ja keskustelua   

 

Elämysmuotoilu ja elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 5 op

Tämä opintojakso valaisee elämysten muotoilemista hyvinvointi-, elämys-, luonto- ja matkailupalveluiden toimintaympäristössä. Osallistujat oppivat ihmisten käyttäytymisestä kokemusten ja elämysten näkökulmasta sekä kehittämään asiakaspolkuja, palveluita, tuotteita ja ympäristöjä soveltamalla kokemuksellisen oppimisen ja elämys- ja seikkailupedagogiikan tietoperustaa ja menetelmiä.   

 

Lue lisää ja ilmoittaudu suoraan opintojaksoille Humakin verkkokaupassa