Talibou Dabon vammaiskoulussa Senegalissa haaveillaan jalkapallosta

Senegalin vammaisjärjestöjen katto-organissation päämaja.

Kyllä, tulkkiopiskelijat voivat lähteä ulkomaanvaihtoon. Ja kyllä, vaihto on hyödyllinen, niin opiskelijalle kuin harjoittelupaikalle. Joskus vaihto voi hyödyttää myös Humakin hanketoimintaa.

Näistä kaikista hyvänä todisteena toimii Humakin tulkkiopiskelija Outi Varppee, joka on parhaillaan vaihdossa läntisessa Afrikassa sijaitsevassa Senegalissa. Mukanaan hänellä oli puhelimeen ladattu KUVAKO-hankkeessa kehitetty Kuvakom-sovellus.

Kuvakom-mobiilisovellus on tarkoitettu avuksi kuvilla kommunikoimiseen. Vaikka sovellus on suunniteltu erityisesti vastaanottokeskusten arjen tilanteisiin, sitä voidaan hyödyntää kaikissa tilanteissa, joissa keskusteluosapuolilla ei ole yhteistä kieltä. Sovellus on ilmaiseksi ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista.

Outi matkusti vaihtokohteeseensa heti Helsingissä pidetyn KUVAKO-hankeen seminaarin jälkeen. Pian perille pääsynsä jälkeen hän lähetti hankkeessa mukana olleille innostuneen sähköpostin. Hän kertoi harjoittelunsa alkutaipaleesta sekä riemuitsi sovelluksen saamasta vastaanotosta. Outin viesteistä välittyi innostus ja ylpeys tulkkausalalla Humakissa tehtyyn kehitystyöhön ja hänen luvallaan julkaisemme otteita hänen viesteistään.

Kuuro mies esittelee Kuvako-hankkeen esitteitä Senegalissa.
Nuori senegalilainen kuuro pystyy Kuvakom-sovelluksen avulla kommunikoimaan useamman ihmisen kanssa kuin aikaisemmin.

“Toista päivää täällä ja kiinnostus Kuvakomiin on todella valtavaa!”

Outin ensimmäinen vierailukohde oli Synapse-center -järjestö, joka koordinoi nuorten taiteilija- ja yrittäjäkoulutusta. Hän näytti, kuinka Kuvakom-sovellusta käytetään keskuksen johtajalle, työntekijöille ja nuorille. Mukana oli sattumalta paikallinen asukas, jonka serkku oli kuuro. Sovellus tarjosi vihdoin mahdollisuuden kommunikoida serkun kanssa tavanomaista laajemmin.

Outi huomasi, että hankkeessa kehitetyillä tuotoksilla voi olla suurikin merkitys yksittäisten ihmisten elämässä. Oikeus kommunikointiin on kaikilla, joten “Kuvakom ilosanoman jakaminen”, kuten Outi asian ilmensi, jatkui uusissa tilaisuuksissa. Outi perehdytti Kuvakomin käyttäjiksi sekä vaate- ja muotisuunnitteluyritys  HandiEcon väkeä että Cirque du Soleilin pyörittämän SenCirk-sirkuskoulun taiteilijoita.

Ja kiinnostus sovellusta kohtaan vain kasvoi. Seuraavaksi Outi kävi kahdessa muussa koulussa opettamassa sovelluksen käyttöä.

“Kiinnostus on VALTAVAA täällä!”

Vammaiskoulun johtajat katsovat kuvakom-applikaation ohjeita tietokoneelta.
HandiEco-vammaisjärjestön projektipäällikkö ja pääsihteeri toimistossaan. Toimitsijat, jotka itsekin ovat vammaisia, latasivat Kuvakom-mobiilisovelluksen puhelimiinsa.

Kadonnut kuurojen yhteisö Senegalissa

Ensimmäisenä viikonloppunaan Outi vieraili Mbourissa ja lähikylissä. Saamiensa tietojen mukaan alueella piti toimia kuurojen yhteisö, mutta perillä hän kuuli, että yhteisö on hajonnut. Entisiä jäseniä näki enää satunnaisesti vain kerjäämässä ovelta ovelle.

“Ei osuttu samoille oville.”

Tämän jälkeen Outi Varppee vieraili 200 oppilaan Talibou Dabo -vammaiskoulussa, jossa hän tapasi useita liikuntavammaisia, puhevammaisia sekä muutamia kuuroja lapsiakin. Kuurojen kanssa keskustelu sujui viittomien avulla. Näiltä Outi tiedusteli suurinta haavetta ja vastaus yllätti. “Heidän suurin haaveensa oli saada jalkapallo,” hän hämmästeli.

Värikkääseen afrikkalaiseen kaapuun pukeutunut nainen esittelee nuorten käyttämiä tavaroita varastossa.
Talibou Dodo-koulun johtaja esitteli oppilaiden käytössä olevia varusteita ja pyörätuoleja. Koulu antoi hyvät puitteet vammaisille lapsille opiskella.

Varppeen harjoitteluaikaa Senegalissa on valmisteltu suunnittelemalla hänelle ennalta koulutuksen kannalta relevantteja vierailukohteita. Harjoitteluaikaiseen fläppitauluun (alhaalla kuvassa) on kertynyt jo paljon ideoita ja ajatuksia tulevien vierailujen sisällöistä.

Opiskeluaika tarjoaa parhaat raamit kansainvälistymiseen

Humak kannusta opiskelijoita kansainvälistymään joko hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi, kansainväliseen harjoitteluun tai viettämällä luokkatovereidensa kanssa kv-viikon jossain yhteistyökorkeakouluistamme. Myöhemmin elämässä vastaavien tilaisuuksien saaminen on vaikeampaa. Ulkomailla harjoittelu tai työskentely avartaa näkymiä omaan työhön ja opiskeluun. Myös tulkkiopiskelijoille kansainvälisestä harjoittelusta on hyötyä.

Outin harjoittelu tuo lisäarvoa myös hankkeelle. Rahoittajat arvioivat hankkeiden saavuttamia tuloksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kuvakom-sovelluksen käyttö erilaisissa ympäristöissä Senegalissa ja hyötyjen havaitseminen lisää kiistatta hankkeen vaikuttavuutta. Positiiviset käyttökokemukset toimivat myös kiitoksena hankehenkilöstölle hyvin tehdystä työstä ja osoittavat, että tehty työ on ollut arvokasta.

Outi Varppeen harjoittelu jatkuu kiireisenä. Seuraavaksi hän aikoo kertoa Kuvakomista Länsi-Afrikassa toimiville lähetystyöntekijöille sekä miettii kuumeisesti, mistä löytyisi uusia käyttäjätahoja “ohi virallisen proseduurin”.

 

Muistiinpanoja ja aikataulua valkotaulussa.
Outin parin viikon “hommelit” ja KUVAKON seikkailun Senegalissa valkotauluun kirjattuina.

Kansainväliset opinnot suoritetaan osana Lasten ja nuorten säätiön Naatange Art La -hanketta. Päätoimijana on Lasten ja nuorten säätiö. Humakilla on sopimus LNS:än kanssa kahden opiskelijan lähettämisestä kahden viikon hanketyömatkalle Senegaliin joka vuosi. Ensi vuonna on tarjolla hankematka vielä kahdelle opiskelijalle.

Nostokuva: Outi Varppee ja Synapsen johtaja.
Pääkuva: Senegalin vammaisjärjestöjen katto-organissation päämaja.

Kuvat: Outi Varppee
Tekstin on toimittanut Outi Varppee viestien perusteella Jarmo Röksä.

Juttua on täydennetty hankeyhteistyökumppanitiedoilla 11.11.2019.

Kuvako hankkeesta

KUVAKO -kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa