Ydinasia-hanke kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ydinasia-hankeuutisen pääkuva. Keltaisella pohjalla musta palkki, jonka keskeltä alareunasta menee nuoli alapäin. Mustassa palkissa on kaksi lankakerämäistä palloa narulla liittyneinä toisiinsa. Vasen kerä purkautuu ja siirtyy naruna oikealle johon muodotuu uusi kerä.

Ydinasia-hanke kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven kunnan yhteishanke  käynnistyi helmikuussa 2021.

Ydinasia-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutustaitoja parantamalla heidän kielellistä osaamistaan. Näin sosiaali- ja terveysalan ympäristöt ja palvelut tulevat kielellisesti saavutettavammiksi erilaisille asiakkaille.

Hanke kouluttaa terveydenhoitoalan, kuntien ja järjestöjen henkilöstöä ja vapaaehtoistoimijoita sekä palveluiden suunnittelijoita ja sisällöntuottajia. Vuorovaikutuksen työpajoissa annetaan koulutusta kohdata eri tavoin kommunikoivia ihmisiä ja vähennetään vuorovaikutuksessa syntyviä väärinymmärryksiä.

Hanke tarkastelee myös terveydenhoidon tiloja ja digitaalisia ympäristöjä kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta, ja testaa sosiaali- ja terveysalan palveluja monipiirteisen testiryhmän kanssa.

Hanke tuottaa kehittämistyökaluja koulutusmateriaaliksi sote-alan toimijoille

Ydinasia-hanke tuottaa avoimia videoita ja podcast-sarjan koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Materiaalin avulla myös alalle tulevat uudet työntekijät voivat perehtyä kielelliseen saavutettavuuteen.
Tavoitteena on luoda kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämistyökalu laajemminkin sosiaali- ja terveysalalle. Alan ammattilaiset voivat nostaa osaamistaan kehittämistyökalun avulla, ja osaavat siten huomioida paremmin erilaisia asiakasryhmiä uusien palvelujen muotoilussa.

Tarve kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämiseen nousee muun muassa muuttuneesta lainsäädännöstä, esimerkiksi digipalvelulaki, moninaistuvasta asiakaskunnasta, palvelujen digitalisoitumisesta sekä pyrkimyksestä palvelujen kustannustehokkuuteen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Savo.

Ydinasia-hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja

Tanja Gavrilov
Projektipäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu
tanja.gavrilov(at)humak.fi, +358 40 034 9368

Minna Kaija-Kortelainen
Yhteyshenkilö, Savonia-ammattikorkeakoulu
minna.kaija-kortelainen(at)savonia.fi, +385 044 785 6645

Teksti: Hanke, toim. Humak viestintä.
Pääkuva: iStock-1244542910.

Humak kouluttaa Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkki ja kommunikaation ohjaaja -tutkintoon Kuopiossa ja Tulkki (AMK), viittomakielentulkki -tutkintoon Helsingissä. Haku opintoihin tapahtuu yhteishaussa.

Vierekkäin kaksi EU-rahoittajalogoa Ydinasia hankkeelle. Eu sinipohjainen lippu, jossa ympyränä keltaisia tähtiä, oikealla Vipuvoimaa EU:lta logo.
Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Lue uutisestamme miten pääasiallisesti verkko-muotoisesti toteutettava puhevammaisten tulkki ja kommunikaation ohjaaja -koulutus palvelee eri alojen, kuten sosiaali- ja terveysala ja erilaiset palvelualat, ammattilaisia:

Kuopion Tulkki (AMK) koulutus muuttuu monimuotoiseksi – mitä tämä tarkoittaa hakijalle?