Ylivieskassa Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -valmennusryhmä – hyödynnä alueellinen yhteistyö ja laajempi opetustarjonta

Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen yhtenä hakukohteena on Ylivieskan valmennusryhmä. Opiskelija voi suorittaa opinnot verkkomuotoisesti ja hyödyntää Humakin alueellista yhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnoissa on lähipäiviä, jotka ovat suoritettavissa etäyhteydellä tai tilanteen salliessa myös lähiopetuksena. Yhteishaku opintoihin on käynnissä 31.3.2021 (klo 15.00) asti.

Humak tekee jälleen yhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa järjestämällä yhteisöpedagogi (AMK) -valmennusryhmän Ylivieskassa. Syksyllä 2021 alkavien opintojen suoritustapa on pääasiallisesti verkko-opetus. Ryhmä hyödyntää pohjoisemman Suomen verkostoja ja Centria-yhteistyötämme alueellisessa verkostoitumisessa. Opiskelija pääsee rikastuttamaan tutkintojaan 20 opintopisteellä Centrian opintoja.

Opinnot mahdollistavat alueellisten verkostojen ja koulutusprofiilien hyödyntämisen

Ylivieskan yhteisöpedagogi (AMK) -opetusryhmässä suoritetaan tutkinnon 210 op -laajuudesta 40 op Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä tarjoamina opintojaksoina.

– Käytännössä Humak tarjoaa yhteistyökoriin 20 op ja Centria 20 op omia yhteisöpedaogin ammatillisia opintojaan, kertoo lehtori Annikki Kluukeri, Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen MOVE-tiimistä.

Opinnot suoritetaan verkossa ja yhteisinä lähivalmennuspäivinä Ylivieskan opetusryhmä toimii omana alueellisena valmennusryhmänään. Ryhmä osallistuu myös Humakin molempien yhteisöpedagogin MOVE -ryhmien (Helsinki ja Ylivieska) lähivalmennuksiin.

– Valmennukset järjestetään syyskuussa (2021), marraskuussa ja toukokuussa (2022) joko verkossa tai tilanteen salliessa Helsingissä. Lähivalmennus Helsingissä 2-3 kertaa vuodessa tukee opintojen suorittamista, Kluukeri kertoo.

Humak, Ylivieska ja Centria sekä Humak, Helsinki, ovat yhteishaussa omia hakukohteitaan. Hakija voi halutessaan hakea kaikkiin em. hakukohteisiin ja asettaa ne mieluisuuden mukaan hakutoivejärjestykseen. Tutkinnot suoritetaan kyseisen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan mukaisesti.

Humakissa opiskelevat tekevät tutkinnon järjestö- ja nuorisotyön profiilin mukaisesti. Centriassa opiskelevat tekevät tutkinnon kirkon nuorisotyö profiilin mukaisesti.

“MOVE” on monimuotototeutus, verkkotutkinto on kohdistettu alan taustaa jo omaaville

Yhteisöpedagogin monimuotototeutus, verkkotutkinto (MOVE) on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo olemassa toimialan työkokemusta, kokemusta vapaaehtois-ja luottamustehtävistä tai aikaisempia tutkintoon soveltuvia korkeakouluopintoja. Ryhmävalmennuksessa ja opintojaksoilla hyödynnetään opiskelijaryhmän vertaisuutta ja työkokemusta opinnoissa.

MOVE-tutkinnon opetus ja valmennus tapahtuvat verkossa. Pääsääntöisesti vuorovaikutus tapahtuu digitaalisissa oppimisympäristöissä yhteisinä ja alueellisina valmennusryhmätapaamisina, webinaareina, luentoina, verkkokeskusteluina.

Ylivieskan hakukohteemme verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain Humakin digialustoilla (Hoodle) ja Centrian digialustalla (Its Learning).

Teksti: Annikki Kluukeri, Marika Stam