Polkuja Humakin koulutuksesta työelämään

Lataa PDF

Polkuja Humakin koulutuksesta työelämään -julkaisun nostokuva. Kuvassa oranssi tausta, vasemmalla kirjan nimi sekä toimittaja Niila Tamminen. Alareunassa Humakin logo. Oikealla kuvankaappauksia julkaisun sivuista, joissa on tekstiä sekä taulukoita.

 

Niila Tamminen (toim.)

Polkuja Humakin koulutuksesta työelämään


Polkuja Humakin koulutuksesta työelämään -julkaisu on kooste tutkimuskokonaisuuksista, joiden pohjana on Humakista valmistuneiden ammattilaisten haastattelut, joissa on kartoitettu opintojen aikaista työssäkäyntiä, urapolkuja sekä laadullista työllistymistä. Julkaisu kartoittaa työn kautta sitä, mitä Humakin opiskelijat – opintojen aikana ja niiden jälkeen – tekevät elämällään. Minkälaisia mahdollisuuksia ja valintoja heillä on ollut työn ja opiskelujen yhteensovittamisessa sekä minkälaisia polkuja he ovat matkalla työelämään ja työelämässä kulkeneet?

Teoksen aluksi lehtori Niila Tamminen käy läpi yhdessä opiskelijoiden Tarja van Veldhovenin ja Pia Gerbauletin kanssa työn ja opintojen yhdistämistä Humakin kulttuurituotanto-opiskelijoiden näkökulmasta. Tämän jälkeen asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski ja yliopettaja Arto Lindholm kertovat laadullisesta urapolkututkimuksesta, jossa kartoitettiin valmistuneiden yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien työpolkuja.

Polkuja Humakin koulutuksesta työelämään -julkaisu tiivistää suunnan, johon koulutusta tulisi kehittää, jotta opiskelijat oppisivat työelämän vaatimia taitoja ja työelämä sekä korkeakoulu uudistuisivat siten, että työssäkäynti ja opiskelu tukisivat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen Humakista valmistuneen tulisi voida huomata, että koulutuksessa hankitut taidot ovat vahvaa ja ostovoimaista valuuttaa tulevaisuuden työmarkkinoilla, jossa omaa osaamista on osattava arvioida, tunnistaa ja kehittää oikeaan suuntaan.

Lataa julkaisu tästä.

ISBN 978-952-456-370-3 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 104.


Toteemi-hanke:

Toteemi logo + sloganToteemi-hankkeessa on vuosien 2017–2019 aikana tutkittu ja kehitetty käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseksi. Toteemi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Sitä on hallinnoinut Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja toteuttanut 16 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa Suomessa.

Toteemi-hankkeessa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humakin) osatoteutuksen tavoitteita ovat olleet työssä tapahtuvan oppimisen mallintaminen ja kehittäminen, valmistuneiden opiskelijoiden laadullisten urapolkujen selvittäminen sekä saadun tiedon hyödyntäminen osana Humakin strategian toimeenpanoa, opetussuunnitelmatyötä ja digikampuksen kehittämistä.