Ehkäisevän päihdetyön ajatelmia nuoria kohtaaville ammattilaisille

Lataa PDF

Pieni ajatelmakirjanen on kiitos Preventiimin kumppanuusorganisaatioille, kaikille Preventiimissä vuosien varrella työskennelleille sekä niille Humanistisen ammattikorkeakoulun työntekijöille ja opiskelijoille, jotka ovat olleet mukana Preventiimin toiminnassa.

Verkkomateriaalin mietteet ovat syntyneet, ottaneet muotonsa ja vahvistuneet siinä yhteistyössä sekä niissä kohtaamisissa, joita Preventiimin toiminnan aikana on koettu verkoston ja muiden mukana olleiden kanssa. Ajatelmat tukevat ehkäisevää päihdetyötä tekevän ammattilaisen suuntaamista kohti laadukasta, tavoitteellista ja nuorten osallisuuden huomioivaa päihdekasvatustyötä.

Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Preventiimin toiminta käynnistyi alueellisena hankkeena Etelä-Suomessa v. 2003 ja laajeni valtakunnalliseksi v. 2008. Vuosina 2011-2017 toiminta oli osa nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Toimintaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtakunnallisessa Preventiimiverkostossa oli matkan varrella mukana yli 130 kumppanuusorganisaatiota ja useampi sata nimettyä avainhenkilöä kehittämässä nuorten ehkäisevää päihdetyötä.

Odell, Heidi & Tapio, Mari 2018. Ehkäisevän päihdetyön ajatelmia nuoria kohtaaville ammattilaisille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 55. Saatavana vain verkkojulkaisuna.

ISBN 978-952-456-300-0
ISSN 2343-0664
ISSN 2343-0672