Haemme rautaisia työyhteisön kehittämisen ja HR:n osaajia – hae 1.4. kello 15 mennessä

Työyhteisön kehittäjät luokassa

Humak hakee rautaisia henkilöstöalan ja työyhteisön kehittäjiä syksyllä 2020 alkavaan Työyhteisön kehittäjä (yhteisöpedagogi AMK) -koulutukseen. Koulutus tunnetaan myös nimellä YP-TYKE.

Etsimme vähintään viiden vuoden työkokemuksen omaavia työelämäasiantuntijoita, kehittäjiä, henkilöstöpäälliköitä ja -konsultteja, jotka saavat tilaisuuden kehittää osaamistaan. Lisäksi opiskelijat voivat opinnollistaa työorganisaationsa kehittämishankkeita tutkintonsa osaksi, joten myös heidän oma työnantajansa hyötyy opinnoista.

Opiskelusta saat palkkioksi saa opintopisteitä. Pitkäjänteinen työ palkitaan korkeakoulututkinnolla, jolla on kysyntää työelämässä. Lisäksi tutustut opintojesi aikana Humakin YP-TYKE:n huippuosaajiin ja Helsingissä pidettävien valmennuspäivien aikana muihin rautaisiin HR-alan ammattilaisiin.

Koulutus on lyhyessä ajassa noussut todelliseksi hitiksi työelämän kehittämisen parissa työskentelevien kesken. Ainutlaatuinen kokonaisuus on kehitetty yhteistyössä Sitran asiantuntijoiden sekä työmarkkinaosapuolten kanssa. Uskomme sen siis vastaavan modernin työyhteisön kehittäjän ja johtajan tarpeisiin.

Hakuaika opiskelijaksi päättyy 1.4.2020 kello 15.

Mikäli et tällä kertaa tule valituksi YP-TYKEen, sinulla on mahdollisuus aloittaa opinnot Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa joko väyläopintoina tai valita sieltä omaa ammatillista kehittymistä parhaiten kasvattavat opintokokonaisuudet. Esimerkkejä kehittävistä aiheista ovat työhyvinvointia, verkostomaista johtamista, motivointia ja kannustamista, työlainsäädäntöä, yhteistoimintamenettelyä ja työyhteisöviestintää tukevat kokonaisuudet.

Opintojen keskiössä kehittämistaidot.

Opinnoissa keskitytään työyhteisön kehittämistaitoihin. Työelämäosapuolten kanssa yhteistyössä – kehittämisessä on ollut mukana ammattiliittoja, työnantajien edustajia ja Sitran asiantuntijoita – kehitetyllä koulutuksella vastataan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Koulutus oli ensimmäisen kerran yhteishaussa 2017 ja opiskelijamäärän kasvaessa, olemme rekrytoineet siihen uutta osaamista työmarkkinoilta. Mukaan on saatu niin työelämätutkimuksen ja -koulutuksen tunnettuja nimiä kuin suomalaisissa suuryrityksissä palvelleita henkilöstöalan osaajia.

Koulutus on yksi Humakin suosituimpia hakukohteita, joten sen ainutlaatuinen sisältö on huomattu myös koulutusta hakevien ammattilaisten parissa. Koulutuksen lähiopetus pidetään Helsingissä ja kokoontumisia on noin 3-5 kertaa kuukaudessa.

Työ muuttuu ja sen johtamiseen tarvitaan uudenlaisia henkilöstötaitoja

Työtä tehdään yhä enemmän epätyypillisissä työsuhteissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Se vaatii uudenlaista työn johtamista ja HR-taitoja. Koulutuksen opiskeltavia sisältöjä ovat mm. erilaiset työsuhteisiin liittyvät asiat kuten yhteistoimintamenettely, työhyvinvoinnin kehittäminen ja työyhteisöjen johtaminen.

—Vaikka aluksi hieman epäilin sitä, miten Humanistinen ammattikorkeakoulu voisi tarjota näitä ”kovia” HR-sisältöjä, niin opinnot ovat vaimentaneet kaikki epäilykseni, kertoo koulutukseen osallistunut projektikoordinaattori Aimo Walamies.

—Nyt on niin hyvät sisällöt –  ne osuvat sekä oman työni tarpeisiin että tulevaisuuden haaveisiini, totesi Suomen Nuorisoseurat ry:n Leipää ja kulttuuria -hankkeessa Jyväskylässä projektikoordinaattorina toimiva Walamies.

Työelämän pelisäännöt ja työhyvinvointi tutuksi

Työyhteisön kehittäjät sijoittuvat työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Koulutus antaa perusvalmiudet toimia yrittäjinä esimerkiksi henkilöstöalan tehtävissä. Moni henkilöstöalan konsultti onkin valinnut työyhteisön kehittäjäkoulutuksen täydennyskoulutuksekseen.

Koulutuksen sisällöllisinä painopisteinä ovat työelämän pelisäännöt ja toimivat käytännöt sekä osallisuuden ja sujuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys työyhteisön toiminnassa. Työhyvinvointia tarkastellaan ja kehitetään keskeisenä työyhteisön menestystekijänä.

 

TYKE opiskelijat Hanna Halme ja Aimo Walamies
Hanna Halme ja Aimo Walamies opiskelevat YP-TYKEssä.

Tutustu YP-TYKEn valmentajiin alla olevasta uutisesta sekä heidän ajatuksiinsa suomalaisen työelämän keskeisistä muutostekijöistä:

Työyhteisön kehittäjäkoulutuksen valmentajat esittäytyvät

 

Kuva sivulla ylhäällä: Lehtori Leena Nurminen ja yliopettaja Reijo Viitanen käyvät läpi koulutuskokonaisuutta.