Humak ja oikeusministeriö tekevät yhteistyötä – kuuleminen “Toimintaryhmä”-yhteisömuodosta

Kolme miestä joilla peukku pystyssä ja ilmoinen ilme teamskokouksessa, pääkuva.

Yhdistyslakiin kaavaillaan muutosta ja avuksi kaivataan erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielipiteitä ja näkemyksiä. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta kevyttä Toimintaryhmä-yhteisömuotoa, jonka perustaminen ja pyörittäminen on helpompaa ja halvempaa kuin rekisteröity yhdistys. Humakin opiskelijat osallistuvat työharjoittelussaan Oikeusministeriön projektiin.

Toimintaryhmän rekisteröintiin vaaditaan vain ryhmän ja sen edustajan nimet ja sähköiset yhteystiedot, rekisteröintimaksu on kymppejä, muodollisia kokouksia ei tarvita ja yhteydenpito voidaan hoitaa someryhmäpalveluilla. Toimintaryhmä on tarkoitettu niille erityisesti, joilla ei ole tarpeeksi aikaa tai resursseja pyörittää perinteistä yhdistystoimintaa tai joita se ei viehätä.

Oikeusministeriön Jyrki Jauhiainen pitää projektin tärkeänä tavoitteena yhteisöllisen kansalaistoiminnan kynnyksen madaltamista.

Yhteisöpedagogi-opiskelijat kuulevat tuhatta nuorta lainsäädäntömuutoksen taustaksi

Humakin opiskelijat osallistuvat projektiin ja heidän tehtävänään on haastatella nuoria valtakunnallisesti. Tavoitteena on kuulla 1000 nuorta ympäri Suomen. Opiskelijat suorittavat projektin työharjoitteluna. Mukana on seitsemän opiskelijaa Humakin eri kampuksilta ja näin saadut tulokset ovat laajempia ja kattavampia.

Projekti alkoi helmikuussa 2021 Humakin ja oikeusministeriön yhteisellä Teams-palaverilla. Opiskelijat laativat itse kuulemismenetelmät, toteuttavat kuulemiset ja laativat analyysin tuloksista. Tulokset luovutetaan oikeusministeriölle toukokuussa. Kuulemiset suoritetaan etänä vallitsevan tilanteen vuoksi. Kuulemiset toteutetaan haastatteluna sekä Webropol-kyselyllä. Muutokset yhdistyslakiin on odotettavissa ensi syksynä.

Kolme iloista miestä teamskokouksessa oman tietokoneensa kautta ja heillä peukut pystyssä.
Humakin opiskelijat, kuvassa vasemmalla Mika Huotari, ja Oikeusministeriön edustajat Jyrki Jauhiainen ja Markus Tervonen Teams-palaverissa. Kuva: Kuulemisprojekti.

Oikeusministeriön tilaamassa projektissa tekee harjoittelua seitsemän yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa harjoittelusta omannäköinen: jokaisella on mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä oppia uutta.

Opiskelijat ovat lähteneet projektiin mukaan mielenkiinnolla ja pitävät nuorten kuulemista tärkeänä. He haluavat olla mukana tuomassa nuorten ääniä kuuluviin.

Kyselyjen toteuttaminen ja lainsäädäntötyö valtionhallinnossa tulevat tutuiksi

– Harjoittelu tällaisessa projektissa tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittyä ammattilaisena,” toteavat harjoittelusta vastaavat lehtorit Eeva Mäntylä ja Anna-Maija Lahtinen.

Harjoittelusta saa hyvää kokemusta kyselyn toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista, kontaktoinnista, uutisten kirjoittamisesta sekä lisää suunnittelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. Tämä nähdään hyvänä mahdollisuutena verkostoitua valtion hallintoon jo opintojen aikana.

– Projektissa on monipuolisia työtehtäviä aina kyselyn suunnittelusta verkostoyhteistyöhön, viestintään ja aineiston analysointiin, lehtorit kertovat.

Avaa linkki kyselyyn

Lisätietoja: Riad Jakupovic, Riad.Jakupovic(at)humak.fi.

Toimitus: Marika Stam

Humakin yhteisöpedagogi-opiskelijat ovat aiemminkin tehneet ministeriyhteistyötä nuorten kuulemisessa. VANUPO toteutettiin syksyllä 2019. 

Ainutlaatuinen päivä yhteisöpedagogi-opiskelijoille – VANUPO-raportti luovutettiin ministeri Hanna Kososelle