Humakin opinnäytetyölle kunniamaininta kilpailussa vuoden parhaasta kunta-alan lopputyöstä – Onnittelemme Emmi Lotta Tirriä

Piirretty kahvikuppi, jolla on kasvot ja se höyryää.

Kuntaliitto palkitsi jälleen kerran vuoden parhaat kunta-alan lopputyöt, ja joukossa on Humakin alumni! Valmistunut opiskelijamme, kulttuurituottaja (AMK) Emmi Lotta Tirri palkittiin kunniamaininnalla opinnäytetyöstään nimeltä ”Sokerina pohjalla: Taidekahvit-verkoston sisäisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen.” (linkki vie ulkoiselle sivulle)

Kuntaliitto on jakanut tunnustuspalkintoja vuoden parhaasta kunta-alan pro gradu -tutkielmasta jo 18 vuoden ajan. Opinnäytetöitä palkittiin nyt neljättä kertaa. Tunnustuspalkinnon suuruus pro gradu -tutkielmalle on 2500 € ja opinnäytetyölle 2000€. Näiden lisäksi jaetaan kunniamainintoja.

Tällä kertaa palkittiin vuonna 2020 valmistuneita lopputöitä.

Taidekahvit analyysin kohteena

Punainen kahvikuppi, jossa on musta kahva ja mustia täpliä. Taustalla sumennettuna vihreää ja auringonpaiste.

Tirrin opinnäytetyö tarkasteli Taidekahvit-verkoston sisäisiä käsityksiä vaikuttavuudestaan ja toiminnastaan. Taidekahvit-verkosto on Turun alueella toimiva kulttuuritoimijoiden ja kunnan verkosto, jonka tarkoituksena on luoda näkyvämpää kulttuuri- ja taidetoimintaa ja vahvistaa kunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.

Tirrin opinnäytetyön tulokset viestivät Taidekahvit -verkoston vaikuttavuudesta. Verkoston jäsenet kokevat, että kulttuuritoimijoiden kokoaminen yhteen helpottaa kaikkien toimintaa ja kulttuurista näkyvyyttä kunta-tasolla. Verkoston tärkeimmiksi tehtäviksi mainitaan vaikuttamistyö, toiminnan näkyväksi tekeminen ja yhteistyön ja vertaisoppimisen mahdollistaminen.

Opinnäytetyön tuloksista koottiin kehittämisehdotuksia, joiden avulla toimintaa voidaan edelleen kehittää.

Tirrin opinnäytetyön tilaajana toimi Taiteen edistämiskeskus, joka myös koordinoi Taidekahvit-verkostoa.

Maankäyttöä, hyvinvointia ja kotikuntoutusta

Kuntaliitto kirjoitettuna isoilla punaisilla kirjaimilla.
(Kuva: Kuntaliitto)

Tämän vuoden parhaimmaksi pro gradu tutkielmaksi palkittiin Tampereen yliopiston hallintotieteiden maisteri Kaisu Sahamies tutkielmallaan ”Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä. Maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö”. Parhaimmaksi opinnäytetyöksi taas valittiin YAMK-tasoinen Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karoliina Sutisen ja Virpi Gröhnin työ ”Kotikuntoutuksen juurtuminen ja kehittäminen.”

Onnittelut kaikille palkituille ja erityisesti Emmi Lotta Tirrille hänen hienosta menestyksestään.

Lue Emmi Lotta Tirrin opinnäytetyö. (linkki vie ulkoiselle sivulle)

Lue Kuntaliiton uutinen aiheesta.  (linkki vie ulkoiselle sivulle)

Tutustu toiseen lähiaikoina palkittuun Humakin opinnäytetyöhön.

Tutustu Humakin opinnäytetöihin.

Teksti: Petra Karjalainen