Kulttuurituottaja (ylempi AMK) – 15 op väylä on kevään uutuustuote

Kaksi naista nauraa ja osoittaa kameraan. Oikealla liila tausta, jonka päällä teksti

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta laajenee entisestään keväällä 2020. Kulttuurituotanto on avannut avoimen ammattikorkeakoulun verkkokauppaamme ylemmän ammattikorkeakoulun väyläopintopaketin.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) väyläopintojen laajuus on 15 opintopistettä. Opinnoissa pureudutaan johtamiseen ja esimiestyöhön kulttuurialalla (10 op) sekä tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmiin (5 op).

Opinnot suoritetaan 8.1.2020–31.07.2020. Opintojen hinta on 225 euroa. Humakin alum­nit ja työt­tö­mät ovat oi­keu­tet­tu­ja 50 % alen­nuk­seen opintomaksusta.

Väyläopinnot ovat askel kohti tutkinto-opiskelua

Suo­ri­tet­tuaan väy­läo­pin­tok­ri­tee­rien mu­kai­set opinnot, voi opis­ke­li­ja voi ha­kea ke­vään 2020 eril­lis­haus­sa ylem­pään AMK-tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen.

Hakiessaan erillishaussa, tulee väyläopinnot ol­la suo­ri­tet­tu­na 31.7.2020 men­nes­sä. Erillishakuun liittyy haastattelu.

Lisätietoja opinnoista: pekka.vartiainen(at)humak.fi.

Ilmoittautuminen ja lähiopetuspäivät

Opintojen tarkempi kuvaus ja lähiopetuspäivät sekä ilmoittautumislinkki ovat kerrottu verkkokaupassamme. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu ja lue lisää

Humak tarjoaa väyläopinnot kaikkiin AMK-tutkintoihinsa ja Kulttuurituottaja (ylempi AKM) -tutkintoon. Avoimen ammattikorkeakoulun kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan osoitteessa https://kauppa.humak.fi/.