Nurmijärven kampus avaa ovet pääkaupunkiseudulla tehtävään vaikuttavaan työhön

Nurmijärven päärakennus pääkuva, jossa kartta lähialueista.

Kiinnostaako sinua vaikuttaa kestävällä tavalla nuorten tulevaisuuteen? Haluatko päästä vaikuttamaan erilaisilla järjestö- ja nuorisotyön kentillä? Kiinnostaako sinua nuorten elämä, ehkäisevä työ ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Etsitkö monikulttuurisen tai kansainvälisen työn mahdollisuuksia?

Nurmijärven kampuksella opiskelunsa aloittavat sijoittuvat pääsääntöisesti harjoittelemaan ja tekemään opinnäytetöitään keskusjärjestöihin, suurten kaupunkien nuorisotoimiin tai vaikuttaviin kehittämishankkeisiin pääkaupunkiseudulla ja koko Uudellamaalla.

Näiden mahdollisuuksien kautta monet opiskelijat ovat työllistyneet tehtäviin, joissa he pääsevät vaikuttamaan nuorten kasvuun ja kehitykseen, työn tekemisen tulevaisuuteen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen muuttuvissa oloissa.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkinto perustuu vahvan eettiselle arvopohjalle. Yhteisöpedagogit tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Opiskelu Nurmijärven kampuksella ja pääkaupunkiseudulla avaa monia ovia tulevaisuuden tekijäksi. Voit jo opintojen aikana tehdä näkyväksi osaamistasi ja valmistuttuasi sinulla on monia opintojen aikana tutuksi tulleita mahdollisuuksia työllistyä pääkaupunkiseudulle. Täällä hankittua osaamista arvostetaan myös muualla.

Nurmijärvi on kansainvälisesti maanläheinen kampus

Nurmijärven kampus sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Helsingistä. Kampus ympäristöineen tarjoaa elämyksellisiä oppimisympäristöjä ja tarjoaa samalla vaikuttavat verkostonsa työelämälähtöiseen oppimiseen ja kansainvälistymiseen.

Nurmijärven kampus on myös Humakin suositun seikkailukasvatuksen kotipaikka. Englanninkielinen tutkintomme, Adventure and Outdoor Education, (Community Educator, Bachelor of Humanities) kerää kampukselle opiskelijoilta eri puolilta maailmaa. Kotikansainvälistyminen ja mahdollisuus kielitaidon kehittämiseen sekä kulttuurisen ymmärtämyksen lisäämiseen mahdollistuvat helposti tutustumalla opiskelijakavereihin.

Opiskella voi myös verkossa tai työelämäpainotteisesti sekä maisteritasolla

Humakin yhteisöpedagogi (AMK), verkkopainotteinen, MOVE -tutkinto soveltuu monimuotoiseen opiskeluun esim. työn ohessa ja asumiseen muualla kuin opiskelupaikkakunnalla tai ulkomailla. Tällöin opiskelijan opinnoista pääosa tehdään hyödyntäen verkko-oppimisalustoja.

Työyhteisön kehittäjä -painotteinen yhteisöpedagogi-tutkinto, TYKE, palvelee erityisesti opiskelijoita, joilla on HR-tausta tai työelämätaidot edellyttävät kehittävää otetta hyvinvoivaan työyhteisöön sekä osaamista työelämälainsäädännöstä sekä pelisäännöistä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) johtaa maisteritasoiseen tutkintoon. Opintojen taustalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja sen jälkeen vähintään kaksi vuotta soveltuvaa työkokemusta. Tutkinto valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia toimia myös kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Teksti: Tarja Nyman, Marika Stam.