Uusi blogisarja avaa näkymiä työelämän muutoksiin

Taustalla valokuva, jossa pöydällä on paljon tietokoneita ja puhelimia. Kuvan päällä sininen palkki, jossa teksti

Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden blogissa alkaa uusi sarja ’’Muuttuva työelämä”, jonka kirjoittajina toimivat Humakin yhteisöpedagogiikka-alaan kuuluvan työyhteisön kehittäjä -koulutuksen (YP-TYKE) opiskelijat. Blogitekstejä tullaan julkaisemaan osoitteessa yp.humak.fi.

Uuden blogisarjan tekstit ovat syntyneet osana ’’ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen’’ -opintojaksoa. Ulkoistamisella tarkoitetaan organisaation osan tai tietyn toiminnan siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä. Opiskelijoiden kirjoittamat tekstit avaavat näkymiä mm. ulkoistamisen syihin, strategiaan, prosessiin ja kilpailutukseen. Lisäksi teksteissä käsitellään strategialähtöistä kumppanuusajattelua ja verkostoitumisprosesseja.

Työyhteisön kehittäjä -opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna opiskelijahaku järjestettiin jo neljättä kertaa. Opiskelijoiden valmentajina toimii joukko rautaisia ammattilaisia yritys-, työyhteisön kehittäjä- ja korkeakoulumaailmasta.

Blogisarjan tekstit syntyivät monipuolisen opintojakson tuloksena

’’Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen’’ -opintojakson aikana osallistujat perehtyvät kumppanuuksien, verkostojen ja ulkoistussuhteiden dynamiikkaan ja siihen, mitä mahdollisuuksia ja riskejä nämä tarjoavat liiketoiminnalle.

Jaksolla työskennellään tiiviisti erilaisten harjoitustöiden parissa. Blogitekstien rinnalla opiskelijat tuottavat ulkoistamiseen, kumppanuuksiin ja verkostoihin liittyviä opaskirjoja ja muita materiaaleja. Kirjoittamisen lisäksi opiskelijat ovat nauhoittaneet podcast-jaksoja opintojakson aikana heränneiden kysymysten pohjalta.

Blogitekstien tavoitteena on laajentaa keskustelua relevanteista aiheista ja harjoitella samalla opiskelijan oman ajattelun tiivistämistä napakasti esitettävään, julkaistavaan muotoon. Tavoitteena on ollut tarkastella ulkoistamista, kumppanuuksia ja verkostojen toimintaa ensisijaisesti työyhteisökehittäjän osaamisalueista käsin.

työyhteisön-kehittäminen-blogi

Ensimmäinen blogiteksti julkaistaan pian

Opiskelijat ovat kirjoittaneet tekstejään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Ensimmäinen uuden blogisarjan kirjoitus julkaistaan tulevien päivien aikana.

Lehtori Pauliina Parhiala on tyytyväinen opiskelijoiden työn tuloksiin. Opiskelijat ovat kertoneet saaneensa opintojakson aikana uusia oivalluksia ja palkitsevia oppimisen kokemuksia. Tuotosten julkaisu ja laajempi hyödyntäminen on tärkeä osa prosessia.

’’Opettajana olen halunnut kokeilla oppimista, jossa oppimisympäristö pitää sisällään asiantuntijatyön kompleksisuutta. Opiskelijat ovat harjoitelleet ryhmädynamiikkaa ja työn organisointia ja monipuolista viestintää työtä tehdessään. Olen iloinen aikaansaannoksista!”, Pauliina kertoo.

Lisätietoja ja uutisia