Tulkkausalan opiskelija Roosa Honkaniemi arvostaa avointa ilmapiiriä opinnoissa – “Humak on mukava ja turvallinen paikka opiskella”

Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.
Nainen hymyilee kameralle seisoen kädet puuskassa. Nainen on Humakin opiskelija Roosa Honkaniemi opiskelee puhevammaisten tulkkausta Kuopiossa.
Roosa opiskelee puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta Kuopion Humakissa.

Roosa Honkaniemi opiskelee Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta. Roosa arvostaa erityisesti sitä, että opettajilta saa hyvin henkilökohtaista ohjausta. Kaiken keskiössä on ajatus siitä, että asioita tehdään yhdessä ihminen ihmiselle. 

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus koulutus on nykyisin monimuotokoulutusta, jolloin Kuopiossa tapahtuvaan lähiopetukseen osallistutaan kerran kuukaudessa järjestettävään lähiopetukseen. Sen takia uudistunut koulutus sopii hyvin esimerkiksi työssä käyville sosiaali- ja terveysalan tai palvelualan ammattilaisille, jotka tarvitsevat monimuotoista tulkkausosaamista omassa työssään. 

Kuopion kampus on viihtyisä ja mukava, läheisen kartanon ympäristössä sijaitseva rakennus. Opiskelijat ja opettajat tuntevat kaikki toisensa. Pienen ryhmän kanssa työskentely ja keskustelu on hyvin avointa. 

– Koska tämä on pieni korkeakoulu, niin täällä saa erittäin hyvin henkilökohtaista tukea. Tämä on myös sellainen paikka, jossa saa ja pitää olla ihminen ihmiselle, Roosa kertoo.  

Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa 

Puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaation ohjauksen opinnot aloitettiin ensimmäisenä vuonna suoraan viittomakielestä.  

– Olemme käyneet läpi myös puhevammaisten tulkin ammattietiikkaa, koska se on erittäin tärkeää, Roosa painottaa. 

 – Opintojen pohjalla on sekä teoriaa että käytäntöä, kuten esimerkiksi tukiviittomia, kuvakommunikaatiota ja piirtämistä. Meille on tullut myös työelämästä pari tilausta. Olemme käyneet esimerkiksi Kuopion Perheentalolla kuvittamassa ja vetämässä tukiviitottuja satuja, Roosa kertoo.  

Tulkkausopinnoissa saa yksilöllistä tukea ja ohjausta 

Opinnot Humakissa ovat olleet Roosan mielestä hyvin hyödyllisiä ja hän kokee aidosti oppivansa. Tähän vaikuttavat keskeisesti hyvät opettajat. 

– Opettajat ovat kyllä aivan mahtavia, he osaavat työnsä hyvin. He antavat oikeasti tukea ja neuvoja. Saamme jopa yksilöllistä tukea ja ohjausta, Roosa kiittelee. 

– Humak on mukava ja turvallinen paikka opiskella, Roosa kiteyttää.   

Puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta

Tulkki (AMK) on tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntija, joka toimii esimerkiksi tulkkina puhevammaisille asiakkaille.

Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus muuttui monimuotototeutukseksi syksyllä 2021. Opiskelijat suorittavat opintojaan niin itsenäisesti, verkkokoulutustoteutuksina kuin lähiopetuspäivinä Kuopiossa. Koulutus ei edellytä muuttamista Kuopioon mutta vaatii kampuksella kerran kuukaudessa järjestettäviin lähiopetuspäiviin osallistumista. Lue lisää muutoksesta täältä.

Lue lisää Humakin Tulkki (AMK) -koulutuksesta

Tulkkiopiskelija sormittaa koulumatkansa tienviitatkin

Viittomakielentulkki on moniosaaja, joka tekee työtä vaihtelevissa tilanteissa

Minun suomen kieleni – tulkkauksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden mietteitä toisesta työkielestään


Artikkeli on julkaistu alun perin 21.3.2020. Toim. 22.3.2022 Mari Ervasti.