Yhteisöpedagogi on inhimillisten yhteisöjen osaaja ja kehittäjä

Ihmisiä workshoppaamassa pöydän äärellä.

Kevään 2020 toinen yhteishaku on käynnissä 1.4. klo 15 asti. Tähän uutiseen on kerätty hakijoille tärkeää tietoa Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opinnoista.

Yhteisöpedagogi (AMK) on 210 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma, jonka suunniteltu kesto on 3,5 vuotta. Opinnot antavat opiskelijoille monipuoliset valmiudet ihmissuhde- ja vuorovaikutustyössä menestymiseen.

Yhteisöpedagogin työssä tarvitaan laajaa osaamista ja tietämystä ihmisten kanssa toimimisesta, yhteiskunnan toiminnasta, sekä tietoa kulttuureista ja osallisuudesta. Opinnoissa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Käytännönläheiset opinnot tarjoavat myös mielenkiintoisia harjoittelumahdollisuuksia alan kentällä ja Humakin omasa hanketoiminnassa.

Humakin yhteisöpedagogeja Jyväskylästä ja Kuopiosta
Humakin yp-opiskelijat ovat monessa mukana. Kuopion ja Jyväskylän opiskelijat olivat mukana Suomen suurimmassa nuorisoalan tapahtumassa Nuori 2020:ssa Tampereella tammikuussa.

Monipuolista ja ihmisläheistä opiskelua

Humakin yhteisöpedagogiopiskelussa keskeistä on ihmisläheisyys ja toiminnallisuus. Kursseilla ei pelkästään istuta luokkahuoneessa, vaan opiskelijat pääsevät heti opintojensa alusta alkaen kehittämään osaamistaan käytännössä.

Opiskelijat työstävät erilaisia projekteja ryhmätyönä ja suorittavat käytännön harjoittelujaksoja, joiden avulla he rakentavat verkostoaan ja kehittävät ammatillista osaamistaan. Opiskelijat voivat halutessaan myös edistää opintojaan osallistumalla Humakin hanketoimintaan.

Yhteisöpedagogiopiskelijat Marjukka Lehtonen ja Nea Tuorila kokevat olevansa oikealla alalla. Heidän mukaansa tiivis ja rohkaiseva yhteisö edesauttaa opinnoissa edistymistä.

’’Yhteisöpedagogeja tarvitaan tulevaisuudessa jatkuvasti enemmän. Pidän siitä miten käytännönläheistä meidän opiskelumme ovat. Humakissa parasta on semmoinen tietty lämminhenkisyys – kukaan ei jää yksin, vaan kaikessa toiminnassa mennään ihminen edellä’’, Marjukka kertoo.

Nea kiittää yhteisöpedagogin opintoja niiden monipuolisuudesta.

’’Opintojaksolla saatetaan käsitellä ensin vaikka ihmisoikeuksia ja moninaisuutta ja toisena päivänä opetellaan editoimaan videoita ja viestimään sosiaalisessa mediassa. Tuntuu että kaikesta mitä tehdään on oikeasti hyötyä myöhemmin työelämässä’’, Nea sanoo.

Katso videolta Humakin hakijapalveluiden asiantuntijan Karri Sopen kalvosulkeiset YP-opinnoista ja opiskelijoiden kokemukset koulutuksesta ja siitä, mitä se oikeasti on.

Yhteisöpedagogi työelämässä

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla.

Yhteisöpedagogi ymmärtää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit ovat työskennelleet mm. seuraavissa tehtävissä:

  • Järjestö- ja nuorisotyön ammattilainen ja asiantuntija kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä
  • Nuorisotyöntekijä, nuorisosihteeri tai -ohjaaja, nuorisotoimenjohtaja.
  • Järjestö- ja vapaa-ajan ohjaaja, ohjaaja lastensuojelulaitoksessa
  • Projektipäällikkö tai projektikoordinaattori
  • Suunnittelija
  • Kouluttaja ja palveluyrittäjä
  • Matkailualan ammattilainen
  • HR-asiantuntija
  • Järjestöjen kehittäjä tai toiminnanjohtaja

Kaksi tapaa opiskella yhteisöpedagogiksi – päiväopinnot vai YP-MOVE?

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa Humakissa päiväopintoina tai rajallisen määrän lähijaksoja sisältävinä monimuoto-opintoina.

Päivätoteutuksessa oppiminen toteutuu lähiopetuksena kampuksilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Päivätoteutuksessa itse- ja ryhmäreflektointitaidot uuden oppimisen äärellä korostuvat, eikä aikaisempaa toimialan kokemusta vaadita. Opinnot sisältävät yhteisöllisen oppimisen lisäksi myös itsenäistä opiskelua. Päivätoteutuksessa opiskelija saa sekä valmentajien että valmennusryhmän yhteisöllisen tuen opintojen edistämiseen. Opiskelija kehittää omaa osaamistaan aidoissa toimialan oppimisympäristöissä ja rakentaa tärkeää työelämäverkostoa.

Yp-verkkotutkinto monimuoto-opintoina soveltuu henkilöille, joilla on jo pitkäaikaista toimialan työkokemusta, luottamustehtäviä ja aikaisempia tutkintoon soveltuvia korkeakouluopintoja. Ryhmävalmennuksessa ja opintojaksoilla hyödynnetään opiskelijaryhmän vertaisuutta ja työkokemusta opinnoissa.

Eikä tässä vielä kaikki!

Yhteisöpedagogi (AMK)-koulutuksessa ovat mukana myös Bachelor of Adventure and Outdoor Education (hakuaika tammikuussa) sekä YP-TYKE eli työyhteisön kehittäjäkoulutus. Jälkimmäinen on suunnattu jo työelämässä oleville ammattilaisille, jotka haluavat erikoistua HR-osaamiseen ja työsuhdetaitoihin.

Lisäksi haussa on kaksi vuotta työelämässä olleille suunnattu maisteritasoinen Yhteisöpedagogi (Ylempi AMK) eli YAMK-koulutus.

Opiskelijavalinta

Humakiin valitaan yli 50 prosenttia uusista opiskelijoista joko toisen asteen ammatillisella todistuksella (1.8.2015 jälkeen suoritettu, ei näyttötutkinto) tai ylioppilastutkintotodistuksella. Loput hakijoista valitaan valintakokeella.

Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen hakulomakkeen (opintopolku.fi) täyttäessään ja valitsee sieltä sopivan ajankohdan ja paikkakunnan valintakokeeseen. Valintakoepaikaksi voit valita sinua lähimpänä olevan ammattikorkeakoulun koepaikan.

Täytä hakemus Opintopolussa

Kevään toinen yhteishaku alkaa 18.3.2020 kello 8.00 ja päättyy 1.4.2020 klo 15.00. Voit täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomake täytyy olla tallennettuna ennen hakuajan päättymistä.

Yhteishaussa voit valita kuusi hakukohdetta. Hakutoiveiden keskinäinen järjestys kannattaa miettiä tarkkaan, sillä priorisointi on sitova ja hakijalle tarjotaan ylintä hakutoivetta paikoista, joihin voit tulla valituksi. Hakutoivejärjestys ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta tai Humakin hakukohteista, voit soittaa meille tai lähettää sähköpostia.

Hakulinkit eri hakukohteisiin

Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi". Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Miksi Nurmijärven kampus? “Se on lähellä pääkaupunkiseudun suuria harjoittelu- ja työpaikkoja!” Klikkaa Nurmijärvelle yllä olevasta kuvasta. (linkki vie Opintopolkuun)
Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä". Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Miksi Jyväskylä? “Jyväskylä on hieno opiskelukaupunki, jossa on parhaat liikuntapaikat” – klikkaa Jyväskylän hakukohteeseen ylläolevasta kuvasta.
Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK)", päivätoteutus, Kuopio. Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Miksi Kuopio? “Kuopiossa on paras fiilis ja mehän oikeastaan katamme koko Suomen meistä pohjoiseen ja itään XD” – klikkaa tästä Kuopion hakukohteeseen opintopolussa.
Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK)". Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Miksi Turku? “Turku on riittävän iso, mutta kuitenkin kompakti opiskelijakaupunki ja täällä on Ruissi!” – Klikkaa opintopolun Turun hakukohteeseen kuvasta.
Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK), monimuoto, helsinki". Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Miksi YP-MOVE? “Voi opiskella kaikkialta Suomesta – tai oikeastaan kaikkialta maailmassa ja verkko-opinnot sopivat mulle”. Klikkaa verkkopainoitteiseen monimuototutkintoon yltä.

 

Edellyttää työkokemusta:

Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (AMK)". Oikealla kuva, jossa jossa ihmisiä tietokoneen ääressä ja "Hae nyt"-painike.
Miksi YP-TYKE? “Minulla on talousalan koulutus, mutta teen töissä henkilöstöhallintoa. Siihen haluan lisäoppia.” – Klikkaa kuvasta YP-TYKE koulutukseen opintopolussa. Hakeminen edellyttää viiden vuoden työkokemusta.
Kuvassa sinisellä tausta teksti "Haku on käynnissä! Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), monimuotototeutus, Helsinki". Oikealla kuva, jossa jossa kaksi hymyilevää tyttöä osoittaa kuvan keskelle sekä "Hae nyt"-painike.
Klikkaa bannerista ja tutustu Yhteisöpedagogi (Ylempi AMK)-koulutukseen. Edellyttää kahden vuoden työkokemusta.

 

Muita uutisia yhteisöpedagogeista ja alasta:

Ainutlaatuinen päivä yhteisöpedagogi-opiskelijoille – VANUPO-raportti luovutettiin ministeri Hanna Kososelle

Oma urapolku kokemuksineen luo ymmärrystä omista unelmista

Jyväskylän yhteisöpedagogit saivat vieraita Barcelonasta

Yhteisöpedagogiopiskelijoiden terveiset hätätilaan julistetusta Espanjasta

Järjestöammattilainen yhteisöpedagogi (YAMK) -koulutuksessa