Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2022

Korkeakoulujen kevään 2022 toinen yhteishaku (16.3.2022 klo 08:00 – 30.3.2022 klo 15:00)

Tutustu koulutuksiin ja hakutietoihin Opintopolussa:

 • Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)
 • Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaation ohjaus, monimuotototeutus, Kuopio

Tulkki (AMK)

Tutkintonimike: Tulkki (AMK)
Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 4 vuotta
Opetuskieli: Suomi
Koulutus alkaa: 1.9.2021
Opetussuunnitelmat: täältä.

Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki: Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi mm. kuurosokeille ja kirjoitustulkkaukseen.

Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaation ohjaus, monimuotototeutus, Kuopio: Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksikössä valmistuu tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkeina puhevammaisille asiakkaille. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviiin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin ja hakutietoihin Opintopolku.fi -palvelussa.

Tulkin ammattitaito

Tulkin tutkinto antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa viittomakieleen ja viittomakommunikaatioon liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

 • Tulkilla on hyvä suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen taito sekä tulkkaustaito.
 • Tulkki hallitsee vuorovaikutuksen keinot.
 • Tulkki osaa toimia joustavasti ja ammatillisesti vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden kanssa vaihtelevissa työympäristöissä.
 • Tulkita vaaditaan taitoa mukautua nopeasti erilaisiin tilanteisiin.
 • Tulkin osaamiseen sisältyy kyky ymmärtää ihmisiä ja tilanteita.
 • Tulkilta edellytetään kieli- ja tulkkaustaidon lisäksi hyvää muistia, kulttuurista, eettistä sekä yhteiskunnallista osaamista.

Tulkkien tarve

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Tulkin (AMK) asiakkaat voivat olla esimerkiksi kuuroja, huonokuuloisia, kuuroutuvia ja kuurosokeita henkilöitä Asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat, joten tulkilta vaaditaan yhteiskunnan eri osa-alueiden tuntemista, tilannetajua sekä taitoa toimia yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Tulkin työt

Tulkkausalan ammattilaiset toimivat esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä

 • viittomakielen tulkki, tulkki
 • kääntäjä
 • asioimistulkki
 • opiskelutulkki
 • tulkkivälittäjä
 • tulkkausalan yrittäjä
 • Lisäksi Tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneet toimivat muissa tulkkausalan tehtävissä, esim.
  • viittomakommunikaation opettajina erilaisissa oppilaitoksissa, kursseilla tai niitä käyttävissä perheissä, joissa esimerkiksi dysfaattisen lapsen kommunikaatioon tarvitaan viittomia puheen tueksi.
  • henkilökohtaisina avustajina
  • kirjoitustulkkeina