Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen päivä 12.2. – Humakilla verkkojulkaisuja koko viikon

Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.

Kansallista viittomakielen päivää vietetään 12.2.2022. Sen kunniaksi Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusala järjestää viikolla 6 monipuolisen, tällä verkkosivullamme julkaistavan ohjelman. Sen kautta pääsee tutustumaan suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen monesta eri näkökulmasta blogitekstien, videomateriaalin ja infotekstien kautta.

Viittomakielen päivää vietetään nyt 13. kertaa ja se on ottanut paikkansa Suomen viittomakielisen yhteisön tärkeimpänä juhlapäivänä. Päivä on myös kuurojenopetuksen isän C. O. Malmin (1826–1863) syntymäpäivä. (kuurojenliitto.fi)

Yliopettajan terveiset – Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen päivä

Kansallista viittomakielen päivää vietetään lauantaina 12.2.2022. Sen kunniaksi Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusala järjestää viikolla 6 monipuolisen ohjelman, jonka kautta pääsee tutustumaan suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen monesta eri näkökulmasta blogitekstien, videomateriaalin ja infotekstien kautta. Viikko-ohjelma linkkeineen löytyy alta.

Juha Manunen kertoo blogissaan viittomakielen eri käyttäjäryhmistä. Arttu Liikamaa on toteuttanut ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa videoita, joiden kautta pääsemme kurkistamaan tulkkiopintoihin ja siihen, miltä tuntuu opiskella viittomakieltä. Kolmannen vuoden tulkkiopiskelijat ovat editoineet ja tekstittäneet nämä videot. Arttu innostui tuottamaan myös videoita toisen vuoden opiskelijoiden kanssa, joissa keskitytään pohtimaan sitä, miksi opiskelijat hakivat tulkkiopiskelijoiksi. Outi Kuvaja kertoo infotekstissään viittomakielen tulkkauksen monipuolisesta tarjonnasta ammatillisten opintojen osalta. Karoliina Miettinen kertoo opiskelumuodoista ja työelämäkontakteista. Marja Eskel on opiskelijoidensa kanssa toteuttanut lastentapahtuman, jonka annista pääsemme nauttimaan videon muodossa. Tähän liittyen Karoliina Miettinen kertoo infotekstissään opiskelumuodoista ja työelämäkontakteista. Liisa Halkosaari on mukana Livs3-hankkeessa, jonka keskiössä on suomenruotsalainen viittomakieli. Hän kertoo blogissaan hankkeen sisällöistä ja toteutuksesta. Ohjelman lopussa on kattava linkkilista, jonka avulla voi perehtyä sekä ajankohtaisiin tulkkausalan opinnäytetöihin (YAMK), tutkimuksiin ja muuhun viittomakieltä koskevaan kirjallisuuteen.

Oikein antoisaa viikkoa 6 ja hyvää kolmattatoista viittomakielen päivää 2022!
Lena Segler-Heikkilä, yliopettaja, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viitttomakielen päivä 12.2.2022.Viikko-ohjelma Humakin verkkosivuilla

Ma 7.2.2022

Juha Manusen blogiteksti “Meitä on moneksi”, jossa mm. yleistietoa suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielen päivästä  

Arttu Liikamaan opiskelijoiden videoklipit, joissa ensimmäisen ja toisen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijat viittovat yhdessä Hyvää viittomakielenpäivää

Ti 8.2.2022

Arttu Liikamaan opiskelijoiden videoklipit, joissa ensimmäisen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijat vastaavat kysymyksiin: 

  1. Mikä on ollut parasta viittomakielen tulkkiopinnoissa? 
  2. Miltä on tuntunut opiskella viittomakieltä?

Video on neljännen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijoiden tekstittämä.  

 

Outi Kuvajan infoteksti kolmannen lukuvuoden ammatillisista opinnoista. 

Ke 9.2.2022

Zita Kóbor-Laitisen blogikirjoitus Minun suomalainen viittomakieleni – ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden ajatuksia toisesta työkielestään

To 10.2.2022

Arttu Liikamaan opiskelijoiden videoklipit, jossa toisen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijat vastaavat kysymykseen: 

Kerro tarinasi, miksi hait tulkkiopiskelijaksi? 

Video on neljännen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijoiden tekstittämä.

Liisa Halkosaaren blogi “Mitä jokaisen tulisi tietää yhdestä pienimmistä vähemmistökielistämme”.

Pe 11.2.2022

Karoliina Miettisen infoteksti opiskelumuodoista ja työelämäkontakteista

Marja Eskelin opiskelijoiden videoklippi tulevan lastentapahtuman suunnittelusta sekä sivusto ja video menneestä projektista (aukeavat ulkoisille sivuille):

Linkkilistaus aiheesta

Kuurojen Liiton info suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielen päivästä.

Tulkkausalan kehittäminen (YAMK), opinnäytetyöt: Korhonen, Johanna ja Uttula, Anna. 2021. Palvelumuotoilun lähestymistapojen hyödyntäminen yrityksen laatutyössä viittomakielen tulkkauksen alalla.

Maja, Tiina. 2021. Teknologiavälitteinen tulkattu työhaastattelu vuorovaikutustilanteena.

Messo, Matleena ja Pajunen, Marianne. 2021. Etätulkkaus toimivaksi: opas viittomakielen etätulkkaukseen.

Uusimäki, Tomas ja Aro, Markus. 2021. Kuurot tulkit ja tulkkausmenetelmät.

YAMK-opinnäytetöihin liittyviä blogeja: 

Kóbor-Laitinen, Zita. 2021. Tulkkaustoiminnan kehittämisen (ylempi AMK) opinnäytetöiden satoa.

Segler-Heikkilä, Lena. 2021. Opinnäytetöiden satoa ja tyytyväisiä opiskelijoita – Humakin ja Diakin välinen onnistuneen yhteistyön tulos.

Artikkeleita kansainvälisellä viittomakielellä ja englanniksi: 

Florjan Rojba, Inkeri Lahtinen, Päivi Rainò ym. 2021 Conducting a Demographic Survey on a Deaf Population: A Case Study. Helsinki: Finnish Association of the Deaf. 

Rainò, Päivi. 2021. Viittomakielibarometri 2020 – tutkimusraportti. Helsinki: Oikeusministeriö.

Rainò, Päivi. 2021. Teckenspråksbarometern 2020 – forskningsrapport. Helsingfors: Justitieministeriet.

Katsui, Hisayo; Koivisto, Maija; Tepora-Niemi, Suvi-Maaria; Meriläinen, Niina; Rautiainen, Pauli; Rainò, Päivi; Tarvainen, Merja; Hiilamo, Heikki. 2021. Viitotut muistot. Selvitys kuuroihin ja viittomakielisiin Suomen historiassa 1900-luvulta nykypäivään kohdistuneista vääryyksistä sekä niiden käsittelyyn tarkoitetun totuus- ja sovintoprosessin käynnistämisen edellytyksistä. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Nämä löytyvät myös Oikeusministeriön sivulta

Virtanen, Sami ja Rainò, Päivi. 2021. Tekstitysbarometri 2020 tai linkki. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 130. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Luettavissa: 

Tekstitysbarometri 2021 -uutinen Humakin verkkosivuilla.

Tekstitysbarometrin alustavat tulokset -uutinen Kuuloliiton verkkosivuilla.

Teksti: Lena Segler-Heikkilä, toim. Marika Stam.

Linkki: https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000003310
Klikkaa yllä olevasta bannerikuvasta ja lue tarkemmin tulkkikoulutuksesta opintopolku.fi -verkkosivuilta.