Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla opitaan tunnistamaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja parantamaan toiminnan laatua. Opiskelija osaa osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa ja tunnistaa vapaaehtoistoimintaa määrittelevää lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä

Jakson aiheita ovat: muutoksen johtaminen organisaatioissa, kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät, kehittämisen menetelmät
sekä vapaaehtoistoimintaa säätelevä lainsäädäntö ja verotuskäytännöt

Suoritustavat: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tarkastelee yhteisöpedagogin erilaisia toimintaympäristöjä osallistumisen edistäminen näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla sekä osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä.

Opitaan soveltamaan osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opitaan tuntemaan oman alan yritysten toimintaympäristö ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tutustutaan yritystoiminnan ansaintamalleihin ja rahoitukseen ja asiakasnäkökulmaan liiketoiminnassa.

Laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Järjestö- ja nuorisotyössä kasvatuksellisia tavoitteita edistetään toiminnallisin menetelmin. Opintojaksolla tutustutaan näihin tavoitteisiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Käsitellään toiminnallisten menetelmien ohjaamista ja etiikkaa. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Kulttuurituottajallekin on hyötyä tuntea kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja. Lisäksi opit toimimaan yhdistyksissä ja järjestöissä. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Päihteet, mielenterveys, nuorisorikollisuus ja väkivalta sekä seksuaaliterveys kuuluvat ehkäisevän työn toimintakenttään.

Opintojaksolla esitellään ehkäisevän ja korjaavan työn käsitteet, teoriat ja toimintakenttä sekä monialainen yhteistyö.

Perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön, käytäntöihin ja vaikutuksin ehkäisevässä työssä


150.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme