Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkkitulkki-ylempiavoin-amk

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnan toimintarakenteisiin ja päätöksentekojärjestelmiin.

Painopiste on kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehitysvaiheissa ja arvoperustassa. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.05.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojakso antaa työkaluja moninaisuuteen suhtautumisen reklentointiin ja oman erityisyyden kohtaamiseen.

Opitaan tunnistamaan erityistarpeita ohjauksessa ja
sukupuolista, kulttuurista, etnistä, kansallista, sukupolvista ja erityiskasvatukseen ja vammaryhmiin liittyvää moninaisuutta.

Käsitellään syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisuuden tukemista yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä arvopohjaa ja laindäädäntöä
75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.05.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu


  • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja inhimilliset lähtökohdat

  • ymmärtää oman ammattialansa tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan

  • ymmärtää yhteisöpedagogin ammatillistaidollisen perustan

  • hahmottaa kasvatustietoisuuden ja pedagogisen ajattelun merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tiedostaa mahdollisuuksien näkemisen ja muutoksen mahdollistamisen merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tietää itsesäätelytaitojen kehittymisen merkityksen osana ammatillista kasvuaan

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 27.04.2016

opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tutustuttaa ohjaus- ja neuvontatyön periaatteisiin ja toimintaympäristöihin sekä erilaisiin ohjauskäytänteisiin.

Opiskelija saa valmiuksia oman ohjaajuuden kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ja ymmärtää palveluohjauksen periaatteet ja monialaisen työn kokonaisuuden.

Hän oppii rakentamaan omaa ohjaajuuttaan suhteessa kasvun ja kehityksen tukemiseen.

150.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.05.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintokokonaisuus antaa kokonaiskuvan nuorisotyön historiasta ja nykytilasta Suomessa.

Tutustutaan nuorisotyön ammatillisiin erityispiirteisiin ja arvoperustaan sekä sen merkitykseen yhteiskunnallisena ja kasvattavana toimintana.75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.05.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Työyhteisötaidot ovat ihmisläheisissä ammateissa keskeisiä. Opintojakso johdattaa työnantajan että työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Johtamista tarkastellaan tiedostavan yhteisöllisen johtamisen näkökulmasta.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.05.2016

Lisää

Valikoituja blogejamme