Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla opitaan tunnistamaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja parantamaan toiminnan laatua. Opiskelija osaa osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa ja tunnistaa vapaaehtoistoimintaa määrittelevää lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä

Jakson aiheita ovat: muutoksen johtaminen organisaatioissa, kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät, kehittämisen menetelmät
sekä vapaaehtoistoimintaa säätelevä lainsäädäntö ja verotuskäytännöt

Suoritustavat: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 26.01.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojakso tutustuttaa ohjaamisen teoreettiseen perustaan ja ryhmien toimintaan liittyviin keskeisiin lainalaisuuksiin..

Opiskelija oppii suunnitelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteellisen ryhmän ohjaustilanteen.

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia ryhmän ohjaajana toimimisesta, ja ymmärtää
ohjaustehtävien moninaisuuden järjestö- ja nuorisotyössä.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opitaan tuntemaan oman alan yritysten toimintaympäristö ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tutustutaan yritystoiminnan ansaintamalleihin ja rahoitukseen ja asiakasnäkökulmaan liiketoiminnassa.

Laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Tutustutaan toimintaan työelämän erilaisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija oppii tuntemaan omat vahvuutensa viestijänä ja saa välineitä kehittää taitojaan.

Opitaan tuntemaan vaikuttavan viestinnän tehokeinoja ja osataan käyttää niitä omassa viestinnässä.

Opiskelija tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet ja osaa laatia työelämän keskeisiä asiakirjoja ja hallitsee tiedonhaun menetelmiä.

Opitaan keskeiset neuvottelustrategiat ja kokouskäytännöt ja osataan toimia niiden mukaisesti. 75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme