Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkkitulkki-ylempiavoin-amk

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija:

  • osaa käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia Humakissa ja opiskelijayhteisössä

  • ymmärtää ammattieettisesti kestävän työskentelyn merkityksen

  • tietää opiskeluunsa ja tulevaan ammattiinsa liittyviä eettisiä periaatteita ja osaa tunnistaa ja etsiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin

  • ymmärtää työ- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden (esim. yrittäjyys sekä siihen liittyvä toimintakulttuuri)

  • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät

  • ymmärtää ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen, vastuun ottamisen ja kestävän kehittymisen periaatteiden merkityksen ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä

  • ymmärtää verkostojen merkityksen oppimisessa ja ammatillisessa kontekstissa.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu valitsemansa taiteenalan historiaan ja toimintakulttuuriin kirjoittamalla ja analysoimalla sitä.

Hän seuraa aktiivisesti valitsemastaan taiteenalasta käytävää keskustelua ja oppii sijoittamaan sen kansainväliseen kontekstiin osallistumaan taideteoreettisiin keskusteluihin 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tarkastelee yhteisöpedagogin erilaisia toimintaympäristöjä osallistumisen edistäminen näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla sekä osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä.

Opitaan soveltamaan osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Kulttuuripolitiikan ja kulttuurihallinnon tuntemus sekä taidepolitiikan ymmärtäminen ovat kulttuurituottajan ammatillista osaamista.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Järjestö- ja nuorisotyössä kasvatuksellisia tavoitteita edistetään toiminnallisin menetelmin. Opintojaksolla tutustutaan näihin tavoitteisiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Käsitellään toiminnallisten menetelmien ohjaamista ja etiikkaa. 75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme