Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Opiskelija:

  • tuntee oikeustoimilain sekä sopimuksia sääntelevän lainsäädännön ja osaa laatia kulttuurituotantoon liittyviä sopimuksia

  • tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusteet ja osaa hyödyntää niitä työssään

  • tuntee työsopimuslain sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut

  • osaa käyttää asiantuntijapalveluita ja arvioida niiden tarpeen.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 18.10.2015

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan ja seurataan erilaisia taiteen ilmiöitä. Opitaan tarkastelemaan taiteellista työtä kulttuurituotannon näkökulmasta.

Tutustutaan taitelijoiden työn toimintaedellytyksiin ja osallistutaan taiteesta keskusteluun. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tarkastelee yhteisöpedagogin erilaisia toimintaympäristöjä osallistumisen edistäminen näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla sekä osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä.

Opitaan soveltamaan osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä.
75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: ..2016

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia arvopohjia ja motivaatioita sekä lisätään ymmärtämystä vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi jaksossa käsitellään kriittisesti vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa.

Jaksolla käsitellään aiheita: suomalaiset vapaaehtoistoimijoina, eri toimialojen vapaaehtoiset, vapaaehtoisuus osana hyvinvointiyhteiskuntaa ja osallistutaan vapaaehtoistoiminnasta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suoritustapa: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

HUOM: Opintojakso on osa laajempaa opintokokonaisuutta Vapaehtoistoiminnan johtaminen organisaatiossa.
75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 13.11.2015

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu valitsemansa taiteenalan historiaan ja toimintakulttuuriin kirjoittamalla ja analysoimalla sitä.

Hän seuraa aktiivisesti valitsemastaan taiteenalasta käytävää keskustelua ja oppii sijoittamaan sen kansainväliseen kontekstiin osallistumaan taideteoreettisiin keskusteluihin 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Järjestö- ja nuorisotyössä kasvatuksellisia tavoitteita edistetään toiminnallisin menetelmin. Opintojaksolla tutustutaan näihin tavoitteisiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Käsitellään toiminnallisten menetelmien ohjaamista ja etiikkaa. 75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme