Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla tutustutaan vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin hyviin käytänteihin ja menetelmiin sekä avataan työnohjauksen merkitystä vapaaehtoistoiminnan johtamisessa. Lisäksi käsitellään eroja palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa. Kurssin avulla opiskelija oppii suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti

Jaksolla käsitellään aiheita: rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmät, työnohjaus sekä vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja koordinointi

Suoritustavat: lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja, case-esimerkkejä sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot

Opintojakso on osa Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatiossa opintokokonaisuutta.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.10.2015

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Kulttuuripolitiikan ja kulttuurihallinnon tuntemus sekä taidepolitiikan ymmärtäminen ovat kulttuurituottajan ammatillista osaamista.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan erilaisten viestintävälineiden käyttötapoihin käytännön järjestö- ja nuorisotyössä. Opitaan ymmärtämään sekä perinteisen että sosiaalisen median tuotanto- ja toimintalogiikka.150.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Tutustutaan valtiontalouden toimintamekanismeihin ja osataan tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja.

Prehdytään rahoitusmekanismeihin ja osataan soveltaa niitä kulttuurituotannon alaan.

Tutustutaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöihin ja opitaan soveltamaan niitä kulttuurituotannon alaan. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojakso tutustuttaa osallisuuteen liittyvään teoreettiseen perustaan ja lähtökohtiin.

Tutustutaan osallistumisen, osallisuuden vahvistamisen ja aktivoinnin merkitykseen yhteisöpedagogin työssä.

Opiskelija oppii käyttämään yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ja tuntee osallistvan ohjauksen ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskellaan markkinoinnin perusteita ja sovelletaan niitä taiteen ja kulttuurin alueelle laatimalla markkinointisuunnitelma ja -budjetti.
Tutustutaan markkinointikanaviin ja median hyödyntämiseen sekä rakennetaan sponsorointipaketti. 75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme