Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus (4 h): Kauniaisten kampus

Opintojakso opettaa ymmärtämään taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.

Opiskellaan soveltavan taiteen menetelmiä ja toteutetaan yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 24.08.2015

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kuopion TKI-keskuksessa, Käsityökatu 41

Opintojaksolla opitaan kulttuurituotannon taloussuunnittelu, budjetointi ja talousseuranta.

Opitaan analysoimaan talouden tunnuslukuja, ja hallitsemaan kirjanpidon periaatteet.

Opiskelija oppii maksuliikennekäytännöt ja tuntee taloussuunnitteluun liittyvän lainsäädännön.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 25.09.2015

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähijaksot Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla opitaan tunnistamaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja parantamaan toiminnan laatua. Opiskelija osaa osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa ja tunnistaa vapaaehtoistoimintaa määrittelevää lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä

Jakson aiheita ovat: muutoksen johtaminen organisaatioissa, kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät, kehittämisen menetelmät
sekä vapaaehtoistoimintaa säätelevä lainsäädäntö ja verotuskäytännöt

Suoritustavat: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Tutustutaan toimintaan työelämän erilaisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija oppii tuntemaan omat vahvuutensa viestijänä ja saa välineitä kehittää taitojaan.

Opitaan tuntemaan vaikuttavan viestinnän tehokeinoja ja osataan käyttää niitä omassa viestinnässä.

Opiskelija tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet ja osaa laatia työelämän keskeisiä asiakirjoja ja hallitsee tiedonhaun menetelmiä.

Opitaan keskeiset neuvottelustrategiat ja kokouskäytännöt ja osataan toimia niiden mukaisesti. 75.00 € ostoskoriin
opintokokonaisuus

Kirjoitustulkkaus – opetus niille, jotka eivät ole viittomakielen tulkkeja

Tämä on 20 op:n lisäopinnot sellaiselle, joka ei ole viittomakielen tulkki eikä ole viittomakielen tulkin koulutuksessa.

Kirjoitustulkin pätevyyden saa suorittamalla 30 opintopisteen mittaiset opinnot. Se muodostuu kahdesta osasta: Kirjoitustulkkaus 10 op (kohderyhmä ei-tulkit ja tulkit) ja Kirjoitustulkkaus 20 op (ei-tulkit).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen. Klikkaa otsikkoa.

300.00 € ostoskoriin
opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Opintojaksolla opitaan kulttuuritoiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet sekä soveltamaan niitä käytännössä.

Opiskelija toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 25.08.2015

Lisää

Valikoituja blogejamme