Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kuopion TKI-keskus

Tutustutaan valtiontalouden toimintamekanismeihin ja osataan tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja.

Prehdytään rahoitusmekanismeihin ja osataan soveltaa niitä kulttuurituotannon alaan.
Tutustutaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöihin ja opitaan soveltamaan niitä kulttuurituotannon alaan. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija:

  • osaa käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia Humakissa ja opiskelijayhteisössä

  • ymmärtää ammattieettisesti kestävän työskentelyn merkityksen

  • tietää opiskeluunsa ja tulevaan ammattiinsa liittyviä eettisiä periaatteita ja osaa tunnistaa ja etsiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin

  • ymmärtää työ- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden (esim. yrittäjyys sekä siihen liittyvä toimintakulttuuri)

  • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät

  • ymmärtää ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen, vastuun ottamisen ja kestävän kehittymisen periaatteiden merkityksen ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä

  • ymmärtää verkostojen merkityksen oppimisessa ja ammatillisessa kontekstissa.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla opitaan tunnistamaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja parantamaan toiminnan laatua. Opiskelija osaa osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa ja tunnistaa vapaaehtoistoimintaa määrittelevää lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä

Jakson aiheita ovat: muutoksen johtaminen organisaatioissa, kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät, kehittämisen menetelmät
sekä vapaaehtoistoimintaa säätelevä lainsäädäntö ja verotuskäytännöt

Suoritustavat: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tarkastelee yhteisöpedagogin erilaisia toimintaympäristöjä osallistumisen edistäminen näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla sekä osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä.

Opitaan soveltamaan osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opitaan tuntemaan oman alan yritysten toimintaympäristö ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tutustutaan yritystoiminnan ansaintamalleihin ja rahoitukseen ja asiakasnäkökulmaan liiketoiminnassa.

Laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Järjestö- ja nuorisotyössä kasvatuksellisia tavoitteita edistetään toiminnallisin menetelmin. Opintojaksolla tutustutaan näihin tavoitteisiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Käsitellään toiminnallisten menetelmien ohjaamista ja etiikkaa. 75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme