Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Opintojaksolla opitaan kulttuuritoiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet sekä soveltamaan niitä käytännössä.

Opiskelija toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 25.08.2015

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kuopion TKI-keskus

Verkostoituminen ja kentän tunteminen ovat tärkeitä kulttuurituottajalle. Opintojaksolla rakennetaan tuottajan ammatti-identiteettiä tutustumalla erilaisiin kulttuurituotantoihin ja kulttuurituottajiin. Pohditaan myös omaa arvopohjaa ja ammattietiikkaa. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu ja lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Jaksolla tutustutaan käytännönläheisesti ja tekemällä videoiden käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennetään mediavälineiden käyttöä – kuten esimerkiksi eri sosiaalisen median palveluiden – mediakasvatuksessa.

Opetettavia sisältöjä ovat videotyö sekä lehti / tekstit mediakasvatuksen väineinä. Jakso sisältää runsaasti tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla opiskelija omaksuu välineiden sujuvaa hyödyntämistä.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija:

 • osaa käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia Humakissa ja opiskelijayhteisössä

 • ymmärtää ammattieettisesti kestävän työskentelyn merkityksen

 • tietää opiskeluunsa ja tulevaan ammattiinsa liittyviä eettisiä periaatteita ja osaa tunnistaa ja etsiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin

 • ymmärtää työ- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden (esim. yrittäjyys sekä siihen liittyvä toimintakulttuuri)

 • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät

 • ymmärtää ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen, vastuun ottamisen ja kestävän kehittymisen periaatteiden merkityksen ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä

 • ymmärtää verkostojen merkityksen oppimisessa ja ammatillisessa kontekstissa.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Opiskelija:

 • tuntee palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja palveluprosesseja

 • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja käytäntöjä asiakaslähtöisesti

 • tunnistaa erilaisten tuotteiden rakenteita ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia

 • osaa rakentaa tuotteita ja palveluita sekä hallitsee tuotteistamisprosessin.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähijakso: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia arvopohjia ja motivaatioita sekä lisätään ymmärtämystä vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi jaksossa käsitellään kriittisesti vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa.

Jaksolla käsitellään aiheita: suomalaiset vapaaehtoistoimijoina, eri toimialojen vapaaehtoiset, vapaaehtoisuus osana hyvinvointiyhteiskuntaa ja osallistutaan vapaaehtoistoiminnasta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suoritustapa: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

HUOM: Opintojakso on osa laajempaa opintokokonaisuutta Vapaehtoistoiminnan johtaminen organisaatiossa.
75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme