Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Kulttuurituottajallekin on hyötyä tuntea kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja. Lisäksi opit toimimaan yhdistyksissä ja järjestöissä. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija:

 • osaa käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia Humakissa ja opiskelijayhteisössä

 • ymmärtää ammattieettisesti kestävän työskentelyn merkityksen

 • tietää opiskeluunsa ja tulevaan ammattiinsa liittyviä eettisiä periaatteita ja osaa tunnistaa ja etsiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin

 • ymmärtää työ- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden (esim. yrittäjyys sekä siihen liittyvä toimintakulttuuri)

 • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät

 • ymmärtää ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen, vastuun ottamisen ja kestävän kehittymisen periaatteiden merkityksen ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä

 • ymmärtää verkostojen merkityksen oppimisessa ja ammatillisessa kontekstissa.

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Kauniaisten kampus

Opiskelija:

 • tuntee oikeustoimilain sekä sopimuksia sääntelevän lainsäädännön ja osaa laatia kulttuurituotantoon liittyviä sopimuksia

 • tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusteet ja osaa hyödyntää niitä työssään

 • tuntee työsopimuslain sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut

 • osaa käyttää asiantuntijapalveluita ja arvioida niiden tarpeen.

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 18.10.2015

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan ja seurataan erilaisia taiteen ilmiöitä. Opitaan tarkastelemaan taiteellista työtä kulttuurituotannon näkökulmasta.

Tutustutaan taitelijoiden työn toimintaedellytyksiin ja osallistutaan taiteesta keskusteluun. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tarkastelee yhteisöpedagogin erilaisia toimintaympäristöjä osallistumisen edistäminen näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla sekä osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä.

Opitaan soveltamaan osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä.
75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: ..2016

opintojakso

1 / 15-16, Itsenäinen opiskelu + lähiopetus: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia arvopohjia ja motivaatioita sekä lisätään ymmärtämystä vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi jaksossa käsitellään kriittisesti vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa.

Jaksolla käsitellään aiheita: suomalaiset vapaaehtoistoimijoina, eri toimialojen vapaaehtoiset, vapaaehtoisuus osana hyvinvointiyhteiskuntaa ja osallistutaan vapaaehtoistoiminnasta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suoritustapa: Lähiopetus 2 + 1 lähipäivää, joissa asiantuntijaluentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä, itsenäinen työskentely, verkko-opinnot.

HUOM: Opintojakso on osa laajempaa opintokokonaisuutta Vapaehtoistoiminnan johtaminen organisaatiossa.
75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 13.11.2015

Lisää

Valikoituja blogejamme