Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opitaan tuntemaan oman alan yritysten toimintaympäristö ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tutustutaan yritystoiminnan ansaintamalleihin ja rahoitukseen ja asiakasnäkökulmaan liiketoiminnassa.

Laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.01.2016

opintojakso

3 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan toimintaan työelämän erilaisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija oppii tuntemaan omat vahvuutensa viestijänä ja saa välineitä kehittää taitojaan.

Opitaan tuntemaan vaikuttavan viestinnän tehokeinoja ja osataan käyttää niitä omassa viestinnässä.

Opiskelija tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet ja osaa laatia työelämän keskeisiä asiakirjoja ja hallitsee tiedonhaun menetelmiä.

Opitaan keskeiset neuvottelustrategiat ja kokouskäytännöt ja osataan toimia niiden mukaisesti. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan erilaisten viestintävälineiden käyttötapoihin käytännön järjestö- ja nuorisotyössä. Opitaan ymmärtämään sekä perinteisen että sosiaalisen median tuotanto- ja toimintalogiikka.150.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojaksolla tutustuaan viestinnän keskeisin käsitteisiin ja opitaan toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa ja -kulttuureissa.

Laaditaan viestintäsuunnitelma, tiedote ja uutinen sekä suunnitellaan tiedotustilaisuus.

Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitojaan ja tunnistamaan valmiuksiaan viestijänä. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.01.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojakso tutustuttaa osallisuuteen liittyvään teoreettiseen perustaan ja lähtökohtiin.

Tutustutaan osallistumisen, osallisuuden vahvistamisen ja aktivoinnin merkitykseen yhteisöpedagogin työssä.

Opiskelija oppii käyttämään yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ja tuntee osallistvan ohjauksen ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet.
75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme