Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Tutustutaan ja seurataan erilaisia taiteen ilmiöitä. Opitaan tarkastelemaan taiteellista työtä kulttuurituotannon näkökulmasta.

Tutustutaan taitelijoiden työn toimintaedellytyksiin ja osallistutaan taiteesta keskusteluun. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.01.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu


  • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja inhimilliset lähtökohdat

  • ymmärtää oman ammattialansa tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan

  • ymmärtää yhteisöpedagogin ammatillistaidollisen perustan

  • hahmottaa kasvatustietoisuuden ja pedagogisen ajattelun merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tiedostaa mahdollisuuksien näkemisen ja muutoksen mahdollistamisen merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tietää itsesäätelytaitojen kehittymisen merkityksen osana ammatillista kasvuaan

75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 18.01.2016

opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tutustuttaa ohjaus- ja neuvontatyön periaatteisiin ja toimintaympäristöihin sekä erilaisiin ohjauskäytänteisiin.

Opiskelija saa valmiuksia oman ohjaajuuden kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ja ymmärtää palveluohjauksen periaatteet ja monialaisen työn kokonaisuuden.

Hän oppii rakentamaan omaa ohjaajuuttaan suhteessa kasvun ja kehityksen tukemiseen.

150.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu valitsemansa taiteenalan historiaan ja toimintakulttuuriin kirjoittamalla ja analysoimalla sitä.

Hän seuraa aktiivisesti valitsemastaan taiteenalasta käytävää keskustelua ja oppii sijoittamaan sen kansainväliseen kontekstiin osallistumaan taideteoreettisiin keskusteluihin. 75.00 €

Ilmoittautuminen päättynyt: 31.01.2016

opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintokokonaisuus antaa kokonaiskuvan nuorisotyön historiasta ja nykytilasta Suomessa.

Tutustutaan nuorisotyön ammatillisiin erityispiirteisiin ja arvoperustaan sekä sen merkitykseen yhteiskunnallisena ja kasvattavana toimintana.75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Työyhteisötaidot ovat ihmisläheisissä ammateissa keskeisiä. Opintojakso johdattaa työnantajan että työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Johtamista tarkastellaan tiedostavan yhteisöllisen johtamisen näkökulmasta.

75.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme