Ajankohtaisia poimintoja

Lisää ajankohtaisia

Sivulle valitut tunnisteet: tarkeahakeminenopiskelijatalumnitkirjastotki-toimintajulkaisutjyvaskylan-alueyksikkokuopion-alueyksikkopaakaupunkiseudun-alueyksikkorehtorin-toimistoturun-alueyksikkojoensuun-alueyksikkotornion-alueyksikkojarjesto-ja-nuorisotyokulttuurituotantotulkkausalayhteisopedagogiyhteisopedagogi-ylempikulttuurituottajatulkki

Kaikki arkistot: UutisetTapahtumatJulkaisutAvoimet työpaikatUratarinat

Avoimen AMK:n tarjonta

opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opitaan tuntemaan oman alan yritysten toimintaympäristö ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tutustutaan yritystoiminnan ansaintamalleihin ja rahoitukseen ja asiakasnäkökulmaan liiketoiminnassa.

Laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnan toimintarakenteisiin ja päätöksentekojärjestelmiin.

Painopiste on kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehitysvaiheissa ja arvoperustassa. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojakso antaa työkaluja moninaisuuteen suhtautumisen reklentointiin ja oman erityisyyden kohtaamiseen.

Opitaan tunnistamaan erityistarpeita ohjauksessa ja
sukupuolista, kulttuurista, etnistä, kansallista, sukupolvista ja erityiskasvatukseen ja vammaryhmiin liittyvää moninaisuutta.

Käsitellään syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisuuden tukemista yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä arvopohjaa ja laindäädäntöä
75.00 € ostoskoriin
opintojakso

2 / 15-16, Itsenäinen opiskelu

Opintojaksolla tutustuaan viestinnän keskeisin käsitteisiin ja opitaan toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa ja -kulttuureissa.

Laaditaan viestintäsuunnitelma, tiedote ja uutinen sekä suunnitellaan tiedotustilaisuus.

Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitojaan ja tunnistamaan valmiuksiaan viestijänä. 75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Itsenäinen opiskelu


  • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja inhimilliset lähtökohdat

  • ymmärtää oman ammattialansa tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan

  • ymmärtää yhteisöpedagogin ammatillistaidollisen perustan

  • hahmottaa kasvatustietoisuuden ja pedagogisen ajattelun merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tiedostaa mahdollisuuksien näkemisen ja muutoksen mahdollistamisen merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

  • tietää itsesäätelytaitojen kehittymisen merkityksen osana ammatillista kasvuaan

75.00 € ostoskoriin
opintojakso

0 / 15-16, Jyväskylän kampus

Opintojakso tutustuttaa ohjaus- ja neuvontatyön periaatteisiin ja toimintaympäristöihin sekä erilaisiin ohjauskäytänteisiin.

Opiskelija saa valmiuksia oman ohjaajuuden kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ja ymmärtää palveluohjauksen periaatteet ja monialaisen työn kokonaisuuden.

Hän oppii rakentamaan omaa ohjaajuuttaan suhteessa kasvun ja kehityksen tukemiseen.

150.00 € ostoskoriin
Lisää

Valikoituja blogejamme